Spring naar de content

Samen beslissen

Bernhoven vindt het belangrijk dat u actief deelneemt aan uw zorg en behandeling. U bent partner in uw eigen zorgproces. Het gaat immers om uw eigen gezondheid. U kunt alleen partner zijn als u goed geïnformeerd bent. Want als u goed geïnformeerd bent kunt u samen met uw arts beslissen welke behandeling het beste bij u past.

U mag van onze artsen verwachten dat zij u volledig informeren over diagnose en behandeling. Andersom betekent dit dat u uw arts informeert over wat u belangrijk vindt in uw leven. En dat u vraagt als u iets niet begrijpt. Kom goed voorbereid naar het spreekuur. De 3 goede vragen kunnen u daarbij helpen. 

Drie goede vragen

De drie vragen luiden:

  1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  2. Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
  3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Betere zorg begint bij een goed gesprek. Een goed gesprek betekent voor ons meer dan elkaar alleen informeren. Een goed gesprek betekent dat u in dialoog bent met elkaar. Op die manier beslist u samen met uw arts welke behandeling het beste bij u past. Want niemand is hetzelfde. U verdient de beste behandeling. De specialist is de medisch expert, maar u bent de expert over uw eigen lijf.

Meer weten? Ga naar www.bernhoven.nl/3goedevragen.

Keuzehulpen

Om ‘samen beslissen’ nog meer inhoud te geven, zet Bernhoven steeds vaker zogenoemde keuzehulpen in. Een keuzehulp is een digitaal hulpmiddel voor de patiënt om de patiënt te informeren en te begeleiden in diens zoektocht naar welke behandeling het beste is. Op basis van de uitkomst uit de keuzehulp kan de patiënt vervolgens in gesprek met de arts. Samen maken zij dan een keuze die het beste past bij de individuele situatie van de patiënt. Keuzehulpen worden nu al gebruikt bij liesbreuk-, en galblaasbehandelingen, behandelingen bij borstkanker en dikke darmkanker en bij het vervangen van een versleten heup. ‘Het was fijn dat meteen de voor- en nadelen van mijn twee behandelopties duidelijk waren. Het heeft een toegevoegde waarde’, aldus een patiënt met galsteenlijden. U leest hier meer over de keuzehulpen die Bernhoven inzet.

Trainen

De artsen in Bernhoven hebben inmiddels allemaal een training gevolgd waarin communicatie met de patiënt centraal stond. In vervolg daarop hebben een aantal medisch specialisten inmiddels ook een individuele training gevolgd. De reacties van de deelnemers waren overwegend positief: ‘niets te verliezen, alleen maar gewonnen’, zegt een van de artsen. ‘Goed dat er eens op een positief opbouwende manier gekeken wordt naar de omgang met patiënten, hetgeen niet in de opleiding tot arts noch specialist aan bod is gekomen’, zegt een ander.

Samen beslissen

‘Samen beslissen’ is een bewustwordingscampagne met een open einde. Met andere woorden: voor zowel patiënt als zorgverlener geldt dat het een proces is waar ieder moet groeien in zijn rol. Kern is in ieder geval dat wat Bernhoven betreft de patiënt die zich afhankelijk van de dokter in de witte jas opstelt verleden tijd is. Net zoals het verleden tijd is dat de dokter beslist en de patiënt lijdzaam volgt. En àls de patiënt dan toch liever ervoor kiest dat de dokter uiteindelijk een doorslaggevende stem heeft in welke behandeling de juiste is, dan hebben arts en patiënt er in ieder geval wel met elkaar over gesproken. Meer informatie over Samen beslissen leest u op www.begineengoedgesprek.nl.