Spring naar de content

Wachttijden

Bekijk de actuele wachttijden voor eerste polikliniekbezoeken en behandelingen.

Vanaf 1 september 2008 zijn landelijk de afspraken gewijzigd voor de manier waarop de gemiddelde wachttijden voor polikliniek, behandeling en diagnostiek moeten worden gepubliceerd.

Binnen Bernhoven worden deze wachttijden wekelijks bepaald.

De wachttijd in de onderstaande tabel is gebaseerd op indicatie van de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de planning van de behandelingen binnen Bernhoven.

Op aangeven van de medisch specialist kan er sprake zijn van een spoedbehandeling. Dan zal de wachttijd afwijken van de onderstaande gegevens. De wachttijd is bepaald per specialisme voor Bernhoven als geheel en is gegeven in weken. De wachttijd voor een specifieke arts kan afwijken. 

De aangegeven wachttijden gelden alleen wanneer u géén voorkeur heeft voor medisch specialist.

- Peildatum 22 juni 2017 -

Specialisme

Behandeling

wachttijd in weken

Chirurgie Spataderen

6

Chirurgie Liesbreuk

7

Chirurgie Galblaas

6

Chirurgie Sterilisatie man

nvt

Chirurgie CTS

nvt

Urologie Sterilisatie man

8 a 10

Urologie Prostaat
OK-carcinoom

6

Orthopedie Totale heup OK

>8

Orthopedie Kijkoperatie Knie

2

Orthopedie Totale knie OK

>8

Orthopedie Hernia

nvt

Orthopedie CTS

2

Neurochirurgie Hernia

9

Neurochirurgie CTS

9

Plastische chirurgie Borstcorrectie (verkleining)

8

Plastische chirurgie Borstcorrectie (vergroting)

8

Plastische chirurgie Buikwandcorrectie

9

Plastische chirurgie Dupuytren (dagbehandeling)

2

Plastische chirurgie Dupuytren (poli)

1

Plastische chirurgie CTS (poli)

1

Gynaecologie Sterilisatie vrouw

3

Gynaecologie Baarmoederverwijdering

6

Gynaecologie Incontinentie vrouw

6

KNO-Heelkunde Amandelen

kind

3

volw.

3

KNO-Heelkunde TV-buisjes

1

KNO-Heelkunde Neustussenschot

3

Oogheelkunde Staar OK

10

Anesthesiologie
(pijnbestrijding)
Pijnbehandeling

2

 

Hieronder krijgt u een overzicht van de poliklinische wachttijden voor Bernhoven. Dit betekent dat u ziet hoeveel tijd er zit tussen het moment (peildatum) van het maken van de afspraak als 'nieuwe patiënt' en het moment waarop u werkelijk op het spreekuur van de medisch specialist kunt komen.

Deze wachttijd wordt wekelijks bepaald op de peildatum. De wachttijden zijn per locatie bepaald. Wanneer u voorkeur voor een specialist heeft kan de wachttijd anders zijn.

- Peildatum 22 juni 2017-

Specialisme

locatie Uden

locatie Oss

 

wachttijd in dagen

Anesthesiologie (pijnbestrijding)

7

nvt

Cardiologie

90

90

Chirurgie

13

20

Dermatologie

42

nvt

Gynaecologie

90

nvt

Interne geneeskunde

24

28

Kindergeneeskunde

2

66

Klinische geriatrie

23

70

KNO

27

29

Longgeneeskunde

17

66

Maag-, Darm-, Leverziekten

78

80

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

22

nvt

Neurologie

24

34

Neurochirurgie

nvt

nvt

Oogheelkunde

28

21

Orthopedie

6

9

Plastische chirurgie

8

nvt

Reumatologie

57

70

Urologie

8

13

Hieronder krijgt u een overzicht van de wachttijd voor MRI-, CT en gastroscopische onderzoeken in Bernhoven.

Dit betekent dat u ziet hoeveel tijd er zit tussen het moment (peildatum) van het maken van de onderzoeksafspraak en het moment waarop het onderzoek wordt uitgevoerd.

Deze wachttijd is bedoeld voor patiënten die elders zorg ontvangen en tegen een lange wachttijd aanlopen en die het betreffende onderzoek in Bernhoven willen laten uitvoeren.

Deze wachttijd wordt wekelijks bepaald op de peildatum. De wachttijden zijn per locatie bepaald. Wanneer u voorkeur voor een specialist of een locatie heeft, kan de wachttijd anders zijn. Bij een wachttijd tot 7 dagen staat er 1 week. Bij een wachttijd van 7 tot 14 dagen staat er 2 weken en zo verder.

- Peildatum 22  juni 2017-

Diagnostisch onderzoek

specialisme

wachttijd in weken

MRI scan radiologie

3

CT scan radiologie

1

Kijkonderzoek van de maag en twaalfvingerige darm maag-darm-leverziekten

1

Bevolkingsonderzoek darmkanker maag-darm-leverziekten

1