Spring naar de content

Dialyse

Bij een dialysebehandeling worden afvalstoffen, zouten en vocht kunstmatig uit uw lichaam verwijderd. Het dialysecentrum biedt de volgende vormen van dialyse:

Bij dialyse worden afvalstoffen, zouten en vocht kunstmatig uit uw lichaam verwijderd. Het dialysecentrum biedt de volgende vormen van dialyse:

Vorm van dialyse Toelichting
Hemodialyse Bij deze behandeling wordt uw bloed gezuiverd met een dialyseapparaat en kunstnier. >> meer informatie.
Peritoneaaldialyse Bij deze behandeling wordt uw bloed gezuiverd via een vloeistof in uw buik.  >> meer informatie.
Acute dialyse  Hiermee kunt u te maken krijgen als uw nieren (tijdelijk) sterk verminderd werken. Bijvoorbeeld na een ongeluk. >> meer informatie.

Predialyse

In de predialysefase krijgt u, samen met uw naasten, voorlichting over de dialysebehandeling die u te wachten staat. Deze predialysevoorlichting bestaat in de regel uit drie gesprekken. Wanneer u behoefte heeft aan meer gesprekken, aarzelt u dan niet om dit aan te geven. Voor meer informatie leest u de folder Predialyse (link naar folder)

Tijdens de gesprekken krijgt u informatie over:

 • de mogelijke dialysebehandelingen: hemodialyse of peritoneaaldialyse;
 • de voor- en nadelen van dialysebehandelingen;
 • eventuele mogelijkheden voor niertransplantatie;
 • de gevolgen van een nierziekte voor u en uw familie. 

U kunt de verpleegkundige vragen stellen over de naderende dialyse en andere zaken rond uw nierziekte. De verpleegkundige werkt nauw samen met de internist-nefroloog, de maatschappelijk werker en de diëtiste. Ook kan ze u in contact brengen met lotgenoten.

Hemodialyse

Bij hemodialyse wordt uw bloed (hemo= bloed) buiten het lichaam gezuiverd door de kunstnier door middel van een dialyseapparaat: 

Hoe werkt het?
 •  Er wordt bij u vooraf een toegang tot de bloedbaan gemaakt. Dit kan een tijdelijke of een blijvende toegang zijn.
 • Via een naald of een slangetje wordt het bloed voortdurend rondgepompt vanuit het lichaam door de kunstnier.
 • In de kunstnier wordt het bloed ontdaan van afvalstoffen, zouten en vocht.
 • Het gezuiverde bloed stroomt daarna weer terug in uw lichaam.
Waar en wanneer?  U wordt drie maal per week één dagdeel behandeld in het dialysecentrum.
Hoeveel tijd kost het?
 • Eén behandeling duurt gemiddeld drie tot vier uur.   
 • Het aan- en afsluiten duurt gemiddeld één uur per behandeling.

Peritoneaaldialyse

Peritoneaaldialyse is een behandelingsvorm waarbij een aantal keren per dag, via een slangetje, vloeistof in de buik loopt. Het buikvlies werkt als filter. Vandaar ook de naam buikvliesspoeling:

Hoe werkt het?
 • U krijgt een permanent slangetje ( in medische termen pd katheter genoemd) ingebracht in uw buik.
 • Via deze katheter brengt u spoelvloeistof in uw buik. Deze vloeistof neemt geleidelijk afvalstoffen op via uw buikvlies (peritoneum).  Doordat zich in het buikvlies veel bloedvaten bevinden, wordt het bloed hier ontdaan van afvalstoffen, zouten en vocht.
 • Na een aantal uren laat u door middel van de katheter de vervuilde vloeistof uitlopen. Meteen hierna vult u uw buik weer met schone vloeistof. Dit noemen we een 'wissel'.
Waar en wanneer?
 • U doet de spoeling zelf thuis. Hiervoor krijgt u eerst een uitgebreide training in het dialysecentrum.
 • U kunt overdag en ’s nachts spoelen. Overdag ververst u uw vloeistof handmatig. ‘s Nachts spoelt u uw buik door middel van een apparaat dat automatisch de wissels uitvoert.
Hoeveel tijd kost het?
 • Door deze behandeling is uw buikvlies 24 uur per dag 'in bedrijf'.
 • Bij handmatige wissels bent u hier vier maal een half uur tot drie kwartier mee bezig.
 • Bij 's nachts spoelen kost het aan- en afsluiten ongeveer één uur.
 • Dagelijks moet u de katheterpoort verzorgen. Dit duurt ongeveer vijftien minuten.


Training

Voordat u start met peritoneaaldialyse, krijgt u van de dialyseverpleegkundige een uitgebreide training. Tijdens deze training leert u onder andere: 

 • hoe u een wissel uitvoert;
 • hoe u het apparaat voor nachtdialyse bediend;
 • hoe te handelen bij problemen.

De training duurt ongeveer vijf dagen. Na de training komt de dialyseverpleegkundige bij u thuis om u te begeleiden bij de eerste behandeling.

Acute dialyse

Het kan gebeuren dat u direct moet starten met dialyse om diverse redenen. In dat geval mist u de predialyse en voelt u zich mogelijk onvoorbereid. Het dialysecentrum geeft u dan alsnog persoonlijke voorlichting over uw behandeling.