Spring naar de content

Kinderarts Inge Blokzijl: 3 Goede vragen maakt de zorg beter voor patiënt en arts

Geplaatst: maandag 04 juli 2016

Op 1 november is Bernhoven als een van de eerste ziekenhuizen in ons land gestart met de campagne ‘3 goede vragen’. 3 goede vragen is een initiatief van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF en de Federatie van Medisch Specialisten (FMS). Doel van de campagne is patiënten én zorgverleners te helpen om de communicatie tussen arts (of andere zorgverlener) en patiënt te verbeteren. Door de patiënt erop te wijzen om de juiste vragen te stellen komt de dialoog tussen behandelaar en patiënt op gang.

Die drie vragen luiden: Wat zijn mijn mogelijkheden? Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden? Wat betekent dat in mijn situatie?

“Artsen en verpleegkundigen doen absoluut hun best om de patiënt goed te informeren over hun behandeling en alles wat daarmee te maken heeft,” zegt kinderarts Inge Blokzijl. “Toch gaat het nogal eens onbedoeld mis in de communicatie tussen zorgverlener en patiënt. Meer dan 90% van de patienten wil graag in gesprek met de dokter mee beslissen en toch geeft 60% aan dat dat onvoldoende gebeurd, dat niet alle vragen gesteld kunnen worden. Wat er vaak gebeurt is dat een patiënt heel veel informatie krijgt over diagnose en behandeling, soms doorspekt met moeilijke medische termen en als de patiënt dan thuis is, blijkt dat maar een fractie van die informatie is blijven hangen. Het punt is dat we wel informatie geven, maar informatie geven is geen dialoog. Bij een dialoog is sprake van een gesprek, van wederzijdse communicatie.”

Samen met elkaar

Die tweezijdigheid ontbreekt vaak. De patiënt is bezorgd, ongerust, angstig en dat doet natuurlijk iets met hem of haar. “Zeker bij een slechte diagnose”, weet Inge, “dan hoor je gewoon niets meer. 3 goede vragen is een hulpmiddel om ons bewust te maken van onze manier van communiceren met elkaar, veel meer dan dat je iets moet veranderen. Het helpt ons, en met ons bedoel ik dan zowel de zorgverlener als de patiënt om het gesprek veel meer om te draaien van eenzijdige informatieverschaffing naar de dialoog, naar samen met elkaar in gesprek gaan en samen beslissen!”

Inge is er enthousiast over “want,”zo stelt ze “de dialoog leidt uiteindelijk tot veel betere zorg. En het is ook nog eens kostenbesparend. Als je namelijk samen met de patiënt praat over wat wel en niet mogelijk is, dan heb je een patiënt die veel meer betrokken is bij diens eigen proces. Hij weet immers wat wel en niet kan, wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes en zal daardoor ook niet verrast zijn over het verloop van een behandeling. Hij wist het immers al van tevoren en heeft daar een besluit over genomen.  De patiënt zal dus veel eerder zeggen ‘ja ik wist dit, want dat hebben mijn arts en ik samen besproken’. Een ander voordeel is dat de therapietrouw toeneemt.”

Een gesprek kost veel tijd zo is de beleving van veel zorgverleners. “Toch kost een consult met als uitgangspunt 3 goede vragen niet meer tijd”, is Inges overtuiging. “Je geeft de informatie die je anders ook geeft immers al, alleen op een andere manier. Ik denk dat het uiteindelijk tijdswinst oplevert! Het komt regelmatig voor dat als de patiënt eenmaal thuis is en het consult nog eens overdenkt met vragen zit waarop hij het antwoord niet (meer) weet. Dat voorkom je met de dialoog van de 3 goede vragen.” Maar wat als de patiënt die dialoog niet wil? “Natuurlijk heeft een patiënt ook het recht om niet alles te weten. De patiënt die de beslissing liever aan de dokter over laat. Maar dan heb je er wél met elkaar over gesproken en ben je het ook dáárover met elkaar eens!”

Kijk voor meer informatie op www.3goedevragen.nl