Spring naar de content

Robbert-Jan van Lemmen (kinderarts) stelt zich voor

Kindergeneeskunde is een breed specialisme. Aandoeningen en begeleiding van pasgeborenen, peuters, kleuters en oudere kinderen verschillen in veel opzichten van die van volwassenen, onder andere omdat kinderen nog volop in ontwikkeling zijn. Vaak zijn het de ouders die de klacht moeten verwoorden voor het kind. Bij behandeling van kinderen moet de kinderarts bovendien rekening houden met de verschillen in lichaamsbouw op verschillende leeftijden, waarop bijvoorbeeld medicatie nauwkeurig moet worden afgestemd. De kinderarts behandelt niet alleen (ernstig) zieke kinderen. Ook kinderen bij wie de normale ontwikkeling of groei verstoord is of dreigt te raken worden onderzocht en behandeld door de kinderarts. Een kinderarts behandelt kinderen vanaf de geboorte tot achttien jaar, veelal na verwijzing van de huisarts, consultatiebureau-arts of een collega-specialist. Robbert-Jan Lemmenis een van de kinderartsen in Bernhoven en hij stelt zich in dit filmpje graag aan u voor.