Spring naar de content

Naar het ziekenhuis voor een (dag)opname of onderzoek. Hoe werkt het?

U moet naar het ziekenhuis omdat u voor een of meer dagen wordt opgenomen of u krijgt een onderzoek. Dan is het goed om te weten dat er enkele veiligheidsregels zijn in verband met het coronavirus.

Dit zijn de regels die u moet weten:

 • In principe komt u alleen en bij binnenkomst in het ziekenhuis moet u een aantal gezondheidsvragen beantwoorden.
 • Er zijn uitzonderingen waarbij een begeleider wél mee mag: de patiënt heeft een mentale en/of fysieke beperking; de patiënt is jonger dan achttien jaar; de begeleider fungeert als tolk omdat de patiënt de Nederlandse taal onvoldoende kent; of u heeft van uw arts gehoord dat deze het belangrijk vindt dat u iemand meeneemt.
 • Komt u voor een meerdaagse opname dan mag uw begeleider mee naar de afdeling.
 • Ook als u weer naar huis mag, na een meerdaagse opname, mag uw begeleider u op komen halen op de afdeling.
 • Komt u voor een dagopname of onderzoek [dezelfde dag naar huis], dan gaat u alleen naar de afdeling, tenzij er sprake is van één van de uitzonderingen zoals hierboven benoemd.
 • In alle gevallen geldt dat de begeleider geen COVID-gerelateerde gezondheidsklachten mag hebben.
 • De begeleider haalt u op van de afdeling na een dagopname of onderzoek als u niet zelf naar de hal kan komen, bijvoorbeeld als u verdoving heeft gehad.
 • Gedurende de tijd dat u behandeld wordt kan uw begeleider op de eenpersoonskamer blijven en mag deze niet verlaten, uw begeleider mag dan niet van de wc op de kamer gebruik maken; de begeleider kan ervoor kiezen het ziekenhuis in de tussentijd te verlaten en later die dag terug te komen om u op te halen.
 • Wachten in publieke ruimtes als de lounge of brasserie is niet toegegstaan.
 • Uw begeleider moet de 1,5 meter afstand tot de (zorg)professional respecteren.
 • Na ontslag moeten u en uw begeleider het ziekenhuis direct verlaten.