Spring naar de content

Nazorg corona

In het kader van de nazorg bellen we iedereen die coronapatiënt is geweest zes weken na ontslag op. Deze ex-patiënten worden tijdens het gesprek onder meer gescreend op benauwdheidsklachten. Inmiddels hebben we ongeveer 90 procent gesproken.

Juiste zorg op juiste plek

De geluiden die we terug horen zijn heel wisselend, van totaal geen klachten tot ernstige klachten. Opvallend is dat vermoeidheid veel voorkomt. Ongeveer twee derde van de patiënten die we hebben gesproken is na zes weken natuurlijk hersteld. Mensen die nog last hebben van ernstige benauwdheid zien we op de longpoli voor nazorg. Alle overige patiënten kunnen terecht bij de huisarts. Deze zoekt met de patiënt naar passende nazorg bij bijvoorbeeld de fysiotherapeut, diëtist of psycholoog. De nazorg gebeurt in goed overleg tussen de zorgprofessionals zodat we de juiste zorg op de juiste plek kunnen bieden.

Vervolgonderzoek

Vrijwel alle patiënten werken ook mee aan vervolgonderzoek waarbij we ze 1 jaar lang blijven volgen en tijdens drie momenten vragenlijsten sturen om een eventuele zorgvraag in beeld te krijgen. Vandaag worden de eerste vragenlijsten verstuurd. Als er een zorgvraag blijkt te zijn wordt door de huisarts of door Bernhoven contact opgenomen met de patiënt.  De vragenlijsten geven ook een beeld van de zorgvraag in de regio. Op basis hiervan geven de huisartsen en Bernhoven in nauwe samenwerking verder vorm aan de nazorg. 

Corona Support Team

Tot en met 1 juli blijft het Corona Support Team van Bernhoven bereikbaar voor vragen van (ex)-patiënten en familieleden over het coronavirus of bijvoorbeeld de vragenlijsten. Het team is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur via T 0413 – 40 50 60. Na 1 juli worden vragen rondom corona doorgeleid naar de juiste deskundigen binnen het ziekenhuis.