Spring naar de content

Veilige zorg

Bent u door ons gebeld om voor een afspraak naar het ziekenhuis te komen? Soms kan het in de zorgverlening nodig zijn dat we dichter dan 1,5 meter bij u komen. Bijvoorbeeld als we lichamelijk onderzoek bij u verrichten of een bepaalde (be)handeling uitvoeren. U mag erop vertrouwen dat onze zorg ook veilig is binnen 1,5 meter! We hebben meerdere maatregelen getroffen voor veilige zorg (zie onderstaande afbeelding).

Om ervoor te zorgen dat het coronavirus niet verder wordt verspreid vragen wij u om in principe alleen naar uw afspraak te komen. Zo zijn er zo min mogelijk mensen in Bernhoven.

Lees hier meer over begeleiding tijdens uw afspraak.


Opstarten zorg poliklinieken

De geplande zorg op de poliklinieken in Uden en van het Bernhoven Diagnostisch Centrum wordt langzaamaan opgestart. De polikliniek in Oss is open voor oogheelkundige zorg van de Maashorst Oogkliniek en voor bloedafname. We maken voor de komende weken afspraken met de patiënten die onze zorg het hardst nodig hebben, dit wordt beoordeeld door onze artsen. Bernhoven neemt zelf met de betreffende patiënten telefonisch contact op voor een afspraak voor bijvoorbeeld een polikliniekbezoek, opname of onderzoek. Neem dus niet zelf contact op met Bernhoven. Bekijk hier de pagina met veel gestelde vragen rondom het opstarten van de poliklinieken.

Dialysecentrum

Het Dialysecentrum Bernhoven is geopend voor de zorgverlening. Bezoek is op het dialysecentrum nu niet toegestaan. Mensen die gedialyseerd moeten worden zijn extra kwetsbaar. Daarom willen wij hen zoveel als mogelijk beschermen.

Echocentrum

Het echocentrum bij Bernhoven is geopend. Hier kunnen diverse echo’s worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld de nekplooimeting (11-14 weken) en de zogenaamde 20-weken echo. De KNOV, NVOG en BEN hebben op 7 mei bekendgemaakt dat de partner weer mee mag naar consulten in het ziekenhuis en echo’s. Daarnaast is bekendgemaakt dat er naast de partner een extra persoon bij de bevalling aanwezig mag zijn als dit in overeenstemming is met het beleid van het ziekenhuis.

Bij ons is het helaas nog niet mogelijk om een partner mee te nemen naar een controle of echo. Bij de bevalling mag alleen de partner aanwezig zijn, dus geen extra begeleider. Zodra dit weer kan maken we het bekend en we hopen op uw begrip voor de situatie. We beperken de toestroom van mensen in Bernhoven om ervoor te zorgen dat het coronavirus niet verder wordt verspreid. Neem voor vragen contact op met uw verloskundige of gynaecoloog.

Verloskundige zorg

De verloskundige zorg in Bernhoven is ondanks het coronavirus 24/7 volledig op peil.

In Bernhoven is de kraamafdeling gewoon geopend. Dit betekent ook dat in Bernhoven zowel poliklinisch kan worden bevallen, als ook op medische indicatie.

Wie vragen heeft moet dan ook niet aarzelen en kan gewoon contact op nemen met de polikliniek gynaecologie / verloskunde 0413 -  40 19 38.

Oncologische zorg

Het oncologieteam in Bernhoven vindt het belangrijk dat de zorg voor de patiënt met kanker zo goed mogelijk door kan gaan in deze tijd. Er wordt niet geopereerd in Bernhoven, daarvoor werken we samen met andere ziekenhuizen in Nederland. De behandeling met medicijnen (bijvoorbeeld chemokuren) gaat daar waar mogelijk wel door. We kijken hierbij naar wat verantwoord is, onze patiënten moeten bijvoorbeeld alleen naar de dagbehandeling komen. Hierin volgen we de adviezen van de NVMO (Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie). 

Als iemand mogelijk besmet is met het coronavirus willen we geen behandeling geven die het immuunsysteem af kan breken. 

Normaal gesproken zien en begeleiden we veel patiënten op de polikliniek. Dit zetten we zoveel mogelijk voort door middel van beeldbellen. Zowel de oncologen, de verpleegkundig specialisten als de casemanagers gaan hier gebruik van maken. We blijven dus zoveel mogelijk zorg op maat geven en zijn zoals altijd 24/7 bereikbaar voor onze patiënten.