Spring naar de content

Voorlichting chronische pijn

25-01-2019 van: 16:00 tot 08:20

Revalis pijnkliniek organiseert voorlichtingsbijeenkomsten over ‘chronische pijn’ voor u en eventueel een naaste.

Bij het ontstaan en in stand blijven van pijn zijn veel factoren van invloed. Er is inmiddels veel nieuwe kennis over pijn die wij heel graag met u willen delen. Uit de evaluatie van deelnemers blijkt dat deze informatie als zeer waardevol en leerzaam wordt ervaren. De kennis die men opdoet tijdens deze bijeenkomsten heeft vaak een positieve invloed op het effect van de behandeling.

Deze bijeenkomst is geen vervanging van een behandeling maar een aanvulling op uw behandeling. In de bijeenkomst wordt niet uw persoonlijke situatie besproken.

Aanmelden kan via tel: 073 - 52 00 325 of een mail naar relatiebeheer@revalis.nl

Zie ook:

https://www.revalis.nl/poliklinische-revalidatie/voorlichtingsbijeenkomsten-chronische-pijn/