Spring naar de content

Bezoek & familie

Bezoek is weer beperkt mogelijk

Nu de situatie rondom het coronavirus langzaam maar zeker afvlakt is de bezoekersstop in Bernhoven opgeheven. Bezoek is weer beperkt mogelijk.

Bezoekersregeling

Vanaf dinsdagmiddag 21 april is de bezoekersregeling als volgt:

  • Iedere dag tussen 19.00 – 20.00 uur mag één persoon per patiënt op bezoek komen.
  • U mag zelf geen klachten hebben zoals hoesten, verkoudheid, koorts, kortademigheid. In dat geval moet u voor uw eigen veiligheid en die van onze patiënten en medewerkers thuis blijven.
  • Als u naar het ziekenhuis komt voor bezoek, moet u uw handen desinfecteren bij de hoofdingang.
  • U krijgt hier een mondmasker uitgereikt van onze medewerkers. Indien noodzakelijk krijgt u op de kamer ook een beschermingsbril.
  • U moet tijdens uw bezoek de 1,5 meter afstand tussen elkaar in stand houden.
  • Dit betekent ook dat u uw naaste niet mag aanraken, niet mag knuffelen. We begrijpen dat dit moeilijk is, maar voor uw eigen veiligheid en die van anderen wel heel belangrijk.
  • Als u weer naar huis gaat, moet u het ziekenhuis via de kortste route meteen verlaten. De lounge van de verpleegafdeling is gesloten.
  • Voordat u het ziekenhuis verlaat moet u nogmaals uw handen desinfecteren.

Voor de afdeling intensive care gelden afwijkende bezoekregels. Deze worden uitgelegd aan de familieleden die op de IC op bezoek komen)

Corona Support Team

Patiënten met corona, of mensen waarbij corona vermoed wordt, krijgen in Bernhoven ondersteuning van het Corona Support Team. Dit team werkt naast de artsen en verpleegkundigen die zorg op de verpleegafdelingen verlenen.

Het Corona Support Team bezoekt een patiënt die positief of verdacht is. Het team informeert de patiënt en diens familie over corona en de speciale coronazorg, bemant een helpdesk voor patiënten en familieleden die vragen hebben over het coronavirus en informeert patiënten over testuitslagen. De leden van het team leggen uit wat de gang van zaken is als een patiënt naar huis mag en wat thuisisolatie inhoudt. Als het nodig is, schakelen ze maatschappelijk werk in voor emotionele ondersteuning.

Bij opname krijgt een patiënt een brief met de bereikbaarheidsgegevens van het Corona Support Team. Het team is dagelijks van 09.00 – 17.00 uur bereikbaar voor patiënten en hun familie.

Leden van het Corona Support Team