Spring naar de content

Uw afspraak

Alle geplande zorg op de poliklinieken en van het Bernhoven Diagnostisch Centrum is stopgezet. De polikliniek in Oss is gesloten, behalve de bloedafname. We willen onze kwetsbare patiënten niet blootstellen aan eventuele besmetting. Daarnaast komen hierdoor middelen en capaciteit vrij om de spoedzorg toegankelijk te houden.

Wat betekent dit voor uw afspraak?

Wij plannen nu geen nieuwe patiënten in, behalve bij spoed. Alle bestaande afspraken worden nagelopen en per afspraak wordt bekeken of deze omgezet kan worden in een afspraak via de telefoon of beeldbellen. Hier vindt u meer informatie over een afspraak via beeldbellen. Het is ook mogelijk dat afspraken worden afgezegd of verplaatst. Medewerkers van Bernhoven nemen hierover zelf contact met de patiënten op. Wij verzoeken dan ook om niet naar het ziekenhuis te bellen om overbelasting van de telefooncentrale te voorkomen.

Komt u voor een spoedafspraak naar het ziekenhuis? Houd u er dan rekening mee dat er geen begeleider is toegestaan. Als u niet in staat bent zelfstandig te komen, dan kan iemand u naar het ziekenhuis brengen, maar deze persoon mag dan niet mee naar binnen.