Spring naar de content

Medewerkers Bernhoven participeren financieel in het ziekenhuis

Geplaatst: vrijdag 31 augustus 2018

Bij Bernhoven is het nu mogelijk dat alle medewerkers financieel participeren in het ziekenhuis. Zij ontvangen een gratificatie in de vorm van een obligatielening en kunnen ook zelf obligaties aankopen.

Naast de medisch specialisten zijn hierdoor alle medewerkers indirect ‘mede’-eigenaar van Bernhoven. Deze vorm van loondienst met financiële participatie is uniek in Nederland. Het past bij de koers die Bernhoven heeft ingezet en de overtuiging dat eigenaarschap van Bernhoven de binding en betrokkenheid van medewerkers vergroot en verduurzaamd.

Met de gratificatie wil Bernhoven haar medewerkers bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren. Zij hebben sinds 2013 een enorme transformatie gerealiseerd waardoor Bernhoven op de toekomst is voorbereid; een eigentijds toekomstbestendig ziekenhuis dat zinnige zorg verleent. Vanuit het concept ‘dokter in de lead’ dat hoort bij de ingezette koers, was er al financiële participatie door medisch specialisten. Door de gratificatie in de vorm van een obligatie te schenken is dit nu voor alle medewerkers mogelijk. Hiermee lost de directie een belofte aan het personeel in. Het past bovendien bij de sterke betrokkenheid van alle medewerkers bij Bernhoven.

Alle medewerkers ontvangen tot en met 2022 elk jaar het recht op een converteerbare obligatie van 100 euro. Naast de uitgifte van de gratificatie in obligaties is het ook mogelijk voor medewerkers en medisch specialisten om zelf obligaties aan te kopen vanaf 500 euro per obligatie. Jaarlijks keert Bernhoven 4% rente uit aan de participanten. In 2019 is het ook voor betrokkenen uit de regio die willen participeren mogelijk om een aandeel (nu nog in de vorm van een obligatie) te kopen.

Bernhoven had het liefst meteen aandelen uitgegeven. Echter staat de wetgever ziekenhuizen (nog) niet toe winst uit te keren. Daarom is er gekozen voor een obligatielening met het recht om obligaties om te zetten, oftewel te converteren, naar aandelen, zodra de wet is aangepast. Als de wetswijziging niet binnen 10 jaar plaatsvindt, lost de lening af en krijgen deelnemers de hoofdsom uitbetaald. In de tussentijd wordt jaarlijks rente betaald. Als conversie wel plaatsvindt zal het aandeel (afhankelijk van de winst) dividend uitkeren. Eén en ander wordt vormgegeven met behulp van het PlatformAndersFinancieren. Dit platform stelt kleine beleggers in staat om in maatschappelijk relevante projecten te investeren.

Veel gestelde vragen

   • Wat gaat Bernhoven doen met het geld dat wordt ingelegd in obligaties? Het geld dat wordt ingelegd in de obligaties, is een vervanging van bestaande financieringsvormen (leningen) die nu lopen via de banken.
   • Waarom kiest Bernhoven voor deze weg? Belangrijkste motief is dat Bernhoven erkent dat gemotiveerd personeel het belangrijkste aspect is van de betrokken zorg die Bernhoven wil leveren. Door personeel op termijn mede-eigenaar te maken van het ziekenhuis, is de verwachting dat de nu al grote betrokkenheid alleen maar toeneemt.
   • Waaruit wordt die ‘gratis’ gratificatie betaald? Dit is een eenmalige gratificatie voor het hele personeel, vergelijkbaar met een kerstcadeau, uit erkentelijkheid van het ziekenhuis aan het personeel. De kosten hiervan zijn beperkt, omdat het ziekenhuis behalve de betaling van de jaarlijkse rente, feitelijk op termijn (bij conversie) een stukje van het eigendom van het ziekenhuis overdraagt aan het personeel.
   • Is dit niet heel omslachtig? Waarom het personeel geld laten uitlenen terwijl dat ook bij de banken kan? Deze financieringsvorm biedt als groot voordeel dat het hele personeel op termijn mede-eigenaar kan worden van het ziekenhuis. Hierin heeft Bernhoven een voortrekkersrol.
   • Gaat dit niet ten koste van de zorg? Nee, het ziekenhuis draait net als tevoren en de verwachting is dat de grotere betrokkenheid juist betere resultaten zal opleveren.
   • Ziekenhuizen mogen toch helemaal geen aandelen uitgeven en winst maken? Is de omzetting in aandelen dan geen loze belofte? In de toekomst zal het hoogstwaarschijnlijk wel mogelijk zijn dat ziekenhuizen wel aandelen mogen uitgeven en winst mogen maken. Overigens zal dat wettelijk met allerlei zekerheden omgeven zijn, om te voorkomen dat een ziekenhuis afdwaalt van zijn nutsfunctie. Bernhoven zal hier zeer nauwkeurig mee omgaan.