Spring naar de content

Cliëntenraad Bernhoven zoekt ‘ambassadeurs’ voor goede zorg

Geplaatst: donderdag 21 maart 2019

Bernhoven heeft een Cliëntenraad die de medezeggenschap en de belangen van de (potentiële) patiënt behartigt. In de regio van Bernhoven wonen ruim 360.000 mensen. De Cliëntenraad wil graag voor al die mensen een stem zijn. Om dat goed te kunnen, streeft de Cliëntenraad naar een representatief klantenpanel waarmee de leden van de raad af en toe kunnen sparren. CR-leden Jeanneke van Santvoort en Quirin de Veer lichten dit streven graag toe.

“We hebben al een klantenpanel met ongeveer zestig betrokken leden en daar zijn we heel erg blij mee. Toch zoeken we naar uitbreiding. Daar zijn we ambitieus in want we streven ernaar om uiteindelijk een panel bij elkaar te krijgen van 500 leden. Dat is een redelijk representatief aantal voor de regio waarin Bernhoven werkt.

Hoe werkt zo’n klantenpanel dan? “Gemiddeld eens per kwartaal krijgt een aantal panelleden een aantal vragen via de mail over bepaalde thema’s. Bijvoorbeeld over hoe Bernhoven omgaat met klachten, over wachttijden of andere thema’s die op dat moment actueel zijn. De antwoorden worden door de Cliëntenraad besproken met de directie. Zo mogelijk worden uitkomsten vertaald in beleid."

Geen papieren tijger

Quirin en Jeanneke verzekeren dat de CR echt invloed heeft. “Eens per twee maanden overleggen we met de directie en wij zijn zeer zeker geen papieren tijger. Daarom is een representatief klantenpanel zo belangrijk. Het klantenpanel is de spiegel voor Bernhoven. Als lid van het panel ben je ambassadeur voor goede zorg in onze regio.”

De Cliëntenraad telt zes leden die allemaal bepaalde onderwerpen als aandachtsgebied hebben. Ieder jaar werkt de CR met enkele speerpunten. Voor 2019 zijn dat: laaggeletterdheid, mantelzorg en zichtbaarheid van de CR. Bij dat laatste speerpunt past dus ook de ambitie om het klantenpanel ‘meer smoel’ te geven.

Iedereen mag zich aanmelden. De enige voorwaarde is dat je in het verzorgingsgebied van Bernhoven moet wonen. “Acties die de CR onderneemt worden ook altijd aan de panelleden teruggekoppeld. Op die manier zorgen we samen voor de allerbeste zorg in de regio.” “Wil je zelf toch geen panellid worden, maar je weet wel iemand anders die dit zou kunnen, zegt het voort<” voegen Jeanneke en Quirin nog lachend toe.

Aanmelden

Wie mee wil doen aan het klantenpanel van Bernhoven kan een mail sturen naar klantenpanel@bernhoven.nl. Wilt u eerst nog wat meer informatie, dan kunt u bellen naar de ambtelijk secretaris van de CR: 0413 – 40 38 42 of stuur een mail naar clientenraad@bernhoven.nl