Spring naar de content

Denkt u mee over de toekomst van Bernhoven?

Geplaatst: vrijdag 23 augustus 2019

Bernhoven zet zich al geruime tijd in om belangrijke organisatie thema’s te toetsen met de patiënten op basis van gelijkwaardigheid.

Het management van Bernhoven wil graag samen met u nadenken over de ontwikkelingen in de zorg en de doorvertaling hiervan naar Bernhoven. Een half jaar geleden hebben een aantal van onze patiënten dan ook al meegedacht over thema’s die te maken hebben met onze belofte en onze strategie van toekomstbestendige zorg.

Vanwege het succes van deze bijeenkomst willen wij graag opnieuw met patiënten en ervaringsdeskundigen uit onze regio samenwerken. Deze bijeenkomst staat inhoudelijk los van de voorgaande bijeenkomt en iedereen met interesse kan zich dan ook aanmelden.

We organiseren een bijeenkomst op dinsdagmiddag 17 september aanstaande, locatie Uden.

Wellicht vindt u het interessant om hieraan deel te nemen en wilt u uw kennis, ervaringen en inspiratie met ons delen? Bent u geïnteresseerd in technologische ontwikkelingen in de zorg? Vindt u het interessant om mee te denken over verplaatsing van zorg buiten het ziekenhuis? Hebt u vernieuwende ideeën over chronische zorg?

Zo ja, geef u dan vóór 30 augustus aanstaande op via klantenpanel@bernhoven.nl en schrijf op waarom u gemotiveerd bent om deel te nemen.

Vanwege een beperkt aantal plaatsen wordt op basis van de aanmeldingen een selectie gemaakt van mensen die aan deze workshop kunnen deelnemen. We kijken hierbij ook naar uw motivatie.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de volgende personen:

Wilko van der Voorden, telefoonnummer: 0413-402084 en Mieke Klerkx, telefoonnummer: 0413-402876.