Spring naar de content

Grote subsidie voor inzet keuzehulpen in de regio

Geplaatst: dinsdag 16 juli 2019

Bernhoven was een van eerste ziekenhuizen die keuzehulpen is gaan gebruiken om de zorg doelmatiger en zinvoller in te zetten. PATIENT+ ontwikkelt deze keuzehulpen. Daarvan gebruikt Bernhoven nu 23. Ook andere ziekenhuizen zetten steeds meer keuzehulpen in. Dankzij de subsidieregeling ‘Transparantie over de kwaliteit van zorg’ van het Zorginstituut Nederland en het Ministerie van VWS komen de keuzehulpen nu ook beschikbaar voor de eerste lijn ofwel de huisartsen.

Bernhoven neemt samen met de Rivas Zorggroep en het Reinier de Graaf ziekenhuis en drie regionale huisartsenorganisaties deel aan het project om de doelmatigheid van zorg ook in de eerste lijn te vergroten. In de regio van Bernhoven betekent dit dat het ziekenhuis samenwerkt met huisartsenorganisatie Synchroon.

De subsidie maakt het nu mogelijk dat de drie regionale huisartsenorganisaties in 2020 kunnen starten met de inzet van keuzehulpen voor de huisartsenpraktijk. In de regio Oss-Uden-Veghel werken Bernhoven en Synchroon al enkele jaren actief samen met PATIENT+ om patiënten en zorgverleners te helpen Samen te Beslissen. Mieke Klerkx, programmamanager Bernhoven: “We zien in Bernhoven vele positieve effecten bij het gebruik van keuzehulpen voor Samen Beslissen.” Dan Hoevenaars, medisch directeur zorggroep Synchroon: “Het is niet meer dan logisch dat de eerste lijn nu zelf gebruik gaat maken van keuzehulpen. Het geeft tevreden patiënten en zorgverleners.”

Wat is een keuzehulp?

Een keuzehulp is een digitaal hulpmiddel dat patiënten en artsen helpt om een juiste keuze te maken voor een behandeling wanneer een diagnose is gesteld. De keuzehulp helpt om de keuze af te stemmen op de persoonlijke wensen en omstandigheden van de individuele patiënt. Want die persoonlijke omstandigheden en wensen spelen een belangrijke rol in welke behandeling uiteindelijk ingezet gaat worden. Voor de ene patiënt kan een operatie bij een bepaalde aandoening de beste optie zijn, waar voor een andere patiënt bijvoorbeeld de hulp van een fysiotherapeut de beste keuze is. Keuzehulpen helpen op deze manier onnodige verwijzingen of behandelingen te voorkomen.

PATIENT+ heeft inmiddels veel ervaring met het ontwikkelen van keuzehulpen voor ziekenhuizen, de tweedelijnszorg. Deze ervaring wordt nu ook ingezet voor de huisartsenzorg, de zorg in de eerste lijn. Synchroon en Bernhoven werken al enkele jaren nauw samen om de patiënt actief te betrekken bij diens eigen zorgproces onder het motto ‘Samen Beslissen. Kern van Samen Beslissen is dat de patiënt samen met de behandelend arts zelf kiest wat hij of zij belangrijk vindt rondom gezondheid en behandeling.

Meer informatie over de subsidietrajecten vindt u op de website van het Zorginstituut Nederland.