Spring naar de content

Kortere wachttijd Bernhoven voor maag-, darm- leveraandoeningen door extra poli op zaterdag 9 november

Geplaatst: zaterdag 02 november 2019

In Nederland zijn de wachttijden voor maag-darm-leverpatiënten (MDL-patiënten) in het ziekenhuis lang. Coöperatie VGZ (VGZ) wil hier iets aan doen. Daarom gaan Bernhoven en VGZ de MDL-wachtlijsten in de regio terugdringen, zodat patiënten - die verzekerd zijn bij VGZ - sneller terecht kunnen op de MDL-poli van Bernhoven. Hierdoor komt voor dit specialisme de wachttijd weer onder de treeknorm van 28 dagen. Niet alleen goed nieuws voor deze groep patiënten, maar ook voor patiënten die een andere zorgverzekeraar hebben: er komt meer spreekuurtijd beschikbaar. Daarbij verhogen we de scopie-capaciteit, zodat ook voor gastroscopie en coloscopie de wachttijd flink kan dalen.

MDL-poli open op zaterdag 9 november

Bernhoven verlengt de dagelijkse poli-spreekuren en plant voor patiënten die verzekerd zijn bij VGZ* spreekuren op enkele zaterdagen, te weten op 9 november aanstaande. Hier hebben andere wachtenden ook voordeel van. Patiënten (VGZ-verzekerden) die bij andere ziekenhuizen op de MDL-wachtlijst staan, kunnen bij Bernhoven eveneens eerder terecht. Ze kunnen daarover de afdeling Zorgadvies en Bemiddeling van VGZ bellen. Het telefoonnummer is 088 131 1611.

Informatie voor patiënten

De huisarts verwijst patiënten voor een afspraak op de MDL-poli. Op de website van Bernhoven staat de gemiddelde MDL-wachttijd. Door de extra spreekuren is de wachttijd voor patiënten die verzekerd zijn bij VGZ korter dan vermeld op de site. Wilt u informatie over de exacte wachttijd? Dan kunnen VGZ-verzekerden bellen met Zorgadvies en Bemiddeling van hun verzekeraar, 088 131 1611. Meer informatie staat op www.bernhoven.nl.

Spoed blijft spoed

Bernhoven blijft elke verwijzing – dus van alle patiënten – triëren: spoedeisende zorgvragen blijven we met spoed zien.

*Onder coöperatie VGZ vallen de merken VGZ, Univé, IZA, Bewuzt, UMC Zorgverzekering, de IZZ Zorgverzekering door VGZ, ZEKUR en Zorgzaam.