Spring naar de content

Minder operaties, tevreden patiënten

Geplaatst: dinsdag 23 juli 2019

Onderzoeker Carmen Latenstein en haar collega’s van het Radboudumc en Bernhoven onderzochten het effect van keuzehulpen op het welbevinden van patiënten in Bernhoven.

Eind 2015 startte de vakgroep chirurgie van Bernhoven als eerste met keuzehulpen voor galsteen- en liesbreuk. Dat zijn namelijk twee van de meest uitgevoerde operaties ter wereld. Alert blijven en afwachten in plaats van meteen te opereren kan voor deze aandoeningen een prima alternatief zijn. Daar moeten chirurg en patiënt wel met elkaar over spreken. Daar helpt keuzehulp bij.

De keuzehulp laat patiënt en arts de voor- en nadelen zien van zowel opereren als afwachten. In de keuzehulp beantwoordt de patiënt een aantal vragen. De uitkomst daarvan speelt een belangrijke rol in welke optie de patiënt kiest. Samen met de behandelaar beslist de patiënt dan welke optie en daarbij behorende behandeling het beste past.

In haar onderzoek wilde Latenstein weten of patiënten open stonden voor het gebruiken van een keuzehulp. Daarnaast is gemeten wat het effect van de keuzehulp is op de uiteindelijke behandelkeuze is. Bovendien wilde ze ook weten hoe tevreden de patiënt over de gemaakte keuze is. In het onderzoek zijn 1625 patiënten met galstenen en 1798 patiënten met een liesbreuk onderzocht.

Voordat de keuzehulp werd gebruikt werd 72 procent van de patiënten met galstenen geopereerd. Na gebruik van de keuzehulp daalde dit percentage naar 57. Die trend is ook bij de liesbreuk te zien. Voor gebruik van de keuzehulp werd 78 procent geopereerd, na introductie van de keuzehulp daalde dit naar 65 procent. Ruim 80 procent van de patiënten voor beide aandoeningen wilde de keuzehulp graag gebruiken. De tevredenheid van de patiënten scoort zeer hoog, namelijk 9 op een schaal van tien.

Chirurg (en co-auteur van het onderzoek) Bob van Wely licht toe hoe het in de spreekkamer in zijn werk gaat: “Vóór de introductie van de keuzehulp werden patiënten uiteraard ook voorgelicht over de voors en tegens van het wel of niet opereren van deze aandoeningen. Vaak werd al tijdens dit eerste gesprek een keuze gemaakt voor wel of niet een operatie. Met de introductie van de keuzehulp proberen we heel bewust samen met de patiënt te beoordelen welke wensen de patiënt heeft omtrent zijn/haar gezondheid met betrekking tot zijn/haar klachten. Daarna praten we over de voordelen en de nadelen van zowel opereren als niet opereren. Als chirurgen voelen we hierbij de vrijheid om ook heel bewust het niet-operatieve traject uitvoerig te bespreken met de patiënt.

Vervolgens krijgen patiënten de keuzehulp mee naar huis. Heel bewust wordt tijdens dit eerste gesprek geen beslissing genomen; we willen namelijk dat patiënten in hun eigen omgeving een en ander goed kunnen overdenken. In de keuzehulp wordt de op de polikliniek gegeven informatie herhaald en vervolgens beantwoordt de patiënt een aantal vragen die uiteindelijk leiden tot een keuze voor wel of geen operatie. In een standaard tweede gesprek wordt vervolgens deze keuze besproken met de arts en wordt samen een beslissing genomen. Op deze manier beslissen we werkelijk samen met de patiënt over het traject zonder dat de patiënt of de dokter een snelle beslissing hoeft te nemen.”

Volgens de onderzoekers zou een landelijke invoering van keuzehulpen kunnen leiden tot een potentiële kostenreductie van ruim 19 miljoen euro door besparing van OK gebruik. Hoe reëel die schatting is en welk effect dit op de tevredenheid van patiënten heeft wordt nader onderzocht.

Keuzehulpen in Bernhoven

Inmiddels is het initiatief van de chirurgen van Bernhoven ook in andere vakgroepen van het ziekenhuis overgenomen. In samenwerking met PATIENT+, de ontwikkelaar van de keuzehulpen, worden in Bernhoven op dit moment 23 keuzehulpen verdeeld over vijftien vakgroepen. Chirurgie en orthopedie zijn daarbij de koplopers. Gezien de ervaringen blijft Bernhoven inzetten op het gebruik van keuzehulpen. Zij helpen om zinvolle zorg te verlenen die recht doet aan de persoonlijke omstandigheden van de patiënt