Spring naar de content

Obligatielening Bernhoven voor de regio succesvol

Geplaatst: maandag 04 november 2019

Vanaf 1 juli tot en met 15 oktober 2019 konden inwoners uit de regio zich inschrijven om financieel te participeren in Bernhoven. Deelnemers hebben nu ingeschreven en hun inleg gestort. De looptijd van de obligatielening is tot 2028. Daarnaast konden medewerkers wederom investeren in hun eigen organisatie en is het voor grote beleggers nog steeds mogelijk om in te schrijven op de obligatielening van Bernhoven. De obligatieleningen tezamen hebben tot nu toe een inleg van ruim drie miljoen euro opgebracht. Een prachtig resultaat waarmee Bernhoven bankleningen aflost zodat de rentelast direct verlaagt.

Obligatielening voor medewerkers en voor de regio

Medewerkers ontvingen ook dit jaar een gratificatie in de vorm van een obligatielening en konden tevens zelf obligaties aankopen. In totaal is er nu over 2018 en 2019 voor 806.600 euro geïnvesteerd door medewerkers in obligaties. De animo vanuit de regio was groot. De obligatielening kende een limiet van 2 miljoen euro en deze is nagenoeg vol gekomen. “Hartverwarmend dat er zo’n grote betrokkenheid is vanuit de regio” aldus Geert van den Enden, algemeen directeur van Bernhoven. “Een blijk van waardering voor Bernhoven als gezondheidszorgorganisatie voor de regio en een goed rendement voor de kleine belegger, een win- win; zo versterken we elkaar!”

In 2015 legden medisch specialisten al 4,5 miljoen euro in.

Vervolg

Alle medewerkers ontvangen tot en met 2022 elk jaar het recht op een converteerbare obligatie van 100 euro. Naast de uitgifte van de gratificatie in obligaties is het ook mogelijk voor medewerkers om jaarlijks zelf obligaties aan te kopen vanaf 500 euro. Obligaties zijn €100,- per stuk, inschrijven kan vanaf 5 obligaties. Jaarlijks keert Bernhoven 4% rente uit aan de participanten. In 2020 is het voor betrokkenen uit de regio wederom mogelijk om obligaties te kopen. De obligatielening voor de grote beleggers loopt nog door tot het voorjaar 2020. Voor geïnteresseerde grote beleggers wordt er begin december een bijeenkomst georganiseerd.

Van plicht naar recht

Bernhoven organiseerde in de periode van 1 juli tot en met 15 oktober zes informatiebijeenkomsten. Tijdens deze informatiebijeenkomsten bleek dat de belangstelling voor een ‘reguliere’ obligatielening groter is dan voor een converteerbare obligatielening. Daarnaast blijkt de omzetting naar aandelen onwaarschijnlijk door het nieuws van de minister van VWS dat het wetsvoorstel winstuitkering in de zorg is teruggetrokken. De directie van Bernhoven heeft besloten om de conversieplicht van de obligaties om te zetten naar een recht. Dit betekent dat eigenaren van een of meerdere Bernhovenobligatie(s) kunnen kiezen om hun ingelegde bedrag aan het einde van de looptijd retour te krijgen, of eventueel toch te converteren naar aandelen, mits de regelgeving rondom de winstuitkering wijzigt.