Spring naar de content

Positief resultaat 2018

Geplaatst: donderdag 06 juni 2019

De strategie van Bernhoven werpt zijn vruchten af, de omzet is gedaald, de kosten zijn lager, we zien meer patiënten en leveren betere zorg. Bernhoven sluit het jaar 2018 af met een positief resultaat van 2,3 miljoen euro. Dit positieve resultaat laat zien dat de solvabiliteit in 2018 verder verbetert.

Strategie ‘Toekomstbestendige zorg voor de regio’

Het bedrijfsresultaat van 2,3 miljoen euro is behaald tegen een omzet die 2 miljoen lager ligt dan in 2017. Een resultaat dat de koers van toekomstbestendige zorg bekrachtigt. Tegelijkertijd zagen we meer patiënten. Dit betekent dat we tegen lagere kosten meer patiënten helpen. Een beweging in het nationale zorglandschap die laat zien dat het mogelijk is om zorg betaalbaar te houden, nu en in de toekomst.

Bernhoven is een ziekenhuis voor de regio dat veilige en kwalitatief goede zorg biedt. Bernhoven wil een patiëntgelijkwaardige organisatie zijn en heeft de organisatie zo vormgegeven dat het proces van adviseren, behandelen en begeleiden van onze patiënten te allen tijde centraal staat. De versterkte patiëntoriëntatie betekent dat we op weg zijn om met de patiënt samen te werken als gelijkwaardige partner. Richting de toekomst wil Bernhoven een transitie gaan maken van ziektezorg naar gezondheidszorg en bereidt zich daarop voor door haar ingezette strategie door te ontwikkelen richting 2025.

Participatie in Bernhoven

Bernhoven is een organisatie van en voor de medewerkers en wil hun betrokkenheid vergroten door financiële participatie. Medisch specialisten participeren al sinds 2015 financieel in Bernhoven en in 2018 is participatie voor al het personeel mogelijk gemaakt door de uitgifte van twee obligatieleningen. Bernhoven is ook het ziekenhuis van en voor de regio Oss – Uden - Meijerstad. Om de binding met de regio te versterken wordt medio 2019 financiële participatie toegankelijk voor patiënten, huisartsen, bedrijven en andere betrokkenen vanuit de regio. Voor dit doel worden twee nieuwe obligatieleningen uitgeschreven. Door de participatie versterken we onze belofte dat we uit liefde voor mensen samen de allerbeste gezondheidszorg creëren.

Hier kunt u het jaarverslag en de jaarrekening bekijken.