Spring naar de content

Bernhoven haalt € 3.4 miljoen op bij omgeving en medewerkers

Geplaatst: woensdag 28 oktober 2020

Bernhoven heeft een geslaagde financieringsronde achter de rug. Er is voor maar liefst € 3.398.800 ingelegd door belanghebbenden van het ziekenhuis. De afgelopen maanden konden zowel bewoners van de regio als medewerkers in het ziekenhuis investeren door de aanschaf van obligaties.

Dit bedrag is € 390.000 hoger dan vorig jaar, toen inwoners van de regio voor het eerst financieel in Bernhoven konden participeren.

“Een prachtig bedrag, dat ons helpt om onze strategische koers van zinnige zorg te blijven varen. Het is voor ons een enorme blijk van vertrouwen, waardering en verbondenheid, dat ons echt goed doet”, aldus algemeen directeur Geert van den Enden.

Bernhoven is het enige ziekenhuis in Nederland waarbij investeren op deze wijze mogelijk is. In de eerste plaats worden obligaties uitgegeven om meer betrokkenheid te creëren bij belangrijke groepen. Vanaf het moment dat de artsen in loondienst gingen in 2015 konden de medisch specialisten al financieel participeren. Sinds 2018 hebben alle medewerkers van Bernhoven de mogelijkheid om financieel te participeren en sinds 2019 ook inwoners uit de regio. Met het geld van de obligaties - dat door de obligatiehouders gedurende 10 jaar aan Bernhoven wordt uitgeleend tegen 4% rente - lost Bernhoven onder meer schulden af die tegen een hoger percentage uitstaan.

Een mooi bedrag in een bijzonder jaar

Dit jaar is maar liefst € 390.000 meer ingelegd dan vorig jaar, toen de teller vanuit alle obligatiehouders uiteindelijk op een ruime € 3 miljoen stond. Geert van de Enden: “Het is fantastisch te zien dat in moeilijke tijden toch veel animo voor onze obligaties is. Het zal er misschien mee te maken hebben dat de zorg door Covid-19 – en Bernhoven in het bijzonder – dit jaar nadrukkelijk voor het voetlicht heeft gestaan. We zijn heel open naar buiten geweest en hebben onze sterke én kwetsbare kant laten zien*. Het voelt heel goed om die steun op deze manier te mogen ontvangen van onze medewerkers en de omgeving.

Blijk van waardering

Dit jaar hebben substantieel meer medewerkers zich ingeschreven voor de obligatielening dan vorige jaren. Naast de mogelijkheid om zelf te investeren, krijgt het voltallige personeel jaarlijks een obligatie (à € 100) van Bernhoven als blijk van waardering. Dit jaar werd deze gift door de bijzondere omstandigheden in coronatijd verdubbeld.

Naar verwachting is het volgend jaar weer mogelijk om in de zomerperiode via het platform van AndersFinancieren.nl obligaties van Bernhoven te kopen. Voor grotere investeerders (vanaf € 100.000) is het nu nog mogelijk om obligaties te verkrijgen.  

* Meer lezen / bekijken over Bernhoven?
      - Documentaire ‘Veerkracht: gevecht tegen corona’, te zien op
Videoland.  
      -
Onderzoek CPB, IQ healthcare en Nza: Nieuwe manier van werken leidt tot doelmatiger zorg
        zonder kwaliteitsverlies.