Spring naar de content

Taalbewustzijn moet in DNA van Bernhoven groeien

Geplaatst: dinsdag 07 januari 2020

Het in 2018 ondertekende Taalakkoord heeft er in Bernhoven voor gezorgd dat het onderwerp laaggeletterdheid onder de aandacht is gekomen van verpleegkundigen, artsen en iedereen die op welke manier dan ook patiëntencontact heeft.

Inmiddels hebben er nu zo’n zestal workshops plaatsgevonden. Iedereen die mee heeft gedaan was razend enthousiast.

Bernhoven werkt onder meer samen met de Stichting Lezen & Schrijven en met de lokale bibliotheken in het werkgebied van het ziekenhuis. Lezen & Schrijven verzorgt de workshops samen met de afdeling communicatie. De taalpunten in de bibliotheken bieden vervolgens hulp op maat aan mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en die open staan voor hulp.

Inge Blokzijl (kinderarts en medisch leider van de poliklinieken) en Karel Bruinsma (coördinator patiëntenvoorlichting) gaven een interview aan Stichting Lezen & Schrijven over de stand van zaken rondom laaggeletterdheid in Bernhoven.

Kent u iemand in uw omgeving die moeite heeft met lezen en schrijven? Aarzel dan niet om het thema bespreekbaar te maken. Uiteindelijk heeft de patiënt er alleen maar voordeel van. Het Taalpunt in uw lokale bibliotheek helpt graag verder.