Spring naar de content

Goede score patiëntervaring positieve impuls voor verbeteracties

Geplaatst: maandag 01 november 2021

Afgelopen voorjaar hebben we aan onze patiënten gevraagd hoe zij de zorg in Bernhoven ervaren. Ruim 17.000 mensen ontvingen een mail, iets minder dan de helft, 8000 mensen (46,2 %) stuurde een reactie terug. Dat is een mooie respons. De gemiddelde score is 8,5. Dat is gelijk aan de score van andere deelnemende ziekenhuizen.

Wat is onderzocht?

Onder meer is gevraagd naar de ervaringen over de toegankelijkheid en effectiviteit van de behandeling; betrouwbaarheid van de zorgverleners; continuïteit en overdracht van zorg, begrijpelijkheid van informatie, aandacht, empathie en respect.

Samen beslissen

Als het gaat over samen beslissen en het betrekken van naasten presteert Bernhoven bovengemiddeld. Dit najaar is landelijk een nieuwe herstart gelanceerd van Samen beslissen. Bernhoven wil hier opnieuw veel aandacht aan besteden.

Dagbehandeling

De dagbehandeling scoorde zeer goed. Wel verdient de ontslaginformatie aandacht zodat dit verbeterd wordt.

Klinische zorg

Ook de klinische zorg scoort goed. Aandachtspunten daar zijn onder meer dossierkennis van de arts, tijd van en vertrouwen in de verpleegkundigen en tegenstrijdige informatie. Dit duidt erop dat we aandacht aan samenwerking moeten besteden.

Poliklinische zorg

De afwisseling tussen in persoon aanwezig zijn en een video- of telefonische afspraak wordt zeer op prijs gesteld. Wanneer je voor de ene of de andere variant kiest hangt uiteraard af van de inhoud van het consult. We zien hier mogelijkheden voor doorontwikkeling van dit hybride consultmodel. Arts en patiënt spreken samen af welke vorm van consult het beste past bij het moment.

Als er al minpuntjes zijn rond videoconsulten dan is het vooral de techniek. Met verbeterde ondersteuning kan het videoconsult uitgroeien tot een waardevolle aanvulling. Bij telefonische afspraken stelt de patiënt het op prijs dat het tijdstip wanneer gebeld wordt duidelijk is.

Bernhoven is blij met de grote respons en de waardevolle antwoorden en suggesties die ons de kans geven verbeteringen door te voeren.

De cijfers

  Rapportcijfer voorjaar 2021 Gemiddelde deelnemende ziekenhuizen
Kliniek 8,6 8,5
Dagopname 8,9 8,7
Poli fysiek consult 8,5 8.5
Poli telefonisch 8,5 8,4
Poli videoconsult 8,4 8,3