Spring naar de content

Landelijk Schakelpunt óók in uw belang. Meldt u aan!

Geplaatst: donderdag 18 februari 2021

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een beveiligd netwerk waarbinnen zorgverleners medische gegevens van hun patiënten met elkaar kunnen delen. Dat kan alleen als de patiënt hier toestemming voor heeft gegeven.

Uw eigen huisarts en apotheek kennen uw medische gegevens. Daarom kunnen zij vlot en veilig handelen als er iets met u is. Komt u bij een andere arts (en/of apotheker), bijvoorbeeld bij spoed of er gebeurt iets tijdens een vakantie op een andere plek in het land, dan kennen de zorgverleners die u dan treft uw medische situatie niet. Terwijl dat wel belangrijk is voor een goede en veilige behandeling.

Een voorbeeld: U bent voor bepaalde stofjes in medicijnen allergisch maar een vreemde huisarts of specialist weet dat niet. Deze arts geeft zonder het te weten het medicijn aan u dat u niet kunt verdragen. U kunt dan (soms ernstige) allergische reacties krijgen. Had die vreemde dokter geweten dat u een bepaald stofje niet kan verdragen, dan had de dokter naar een alternatief medicijn voor u gezocht.

Voor uw eigen veiligheid is het belangrijk dat u toestemming geeft voor het delen van uw medische gegevens via het LSP. Uw gegevens blijven bewaard op het systeem van uw huisarts en apotheker. Zorgverleners kunnen alleen de belangrijkste gegevens inzien zoals specifieke gezondheidsinformatie (bijvoorbeeld uw bloeddruk), medicijngebruik, allergieën. Andere zorgverleners kunnen deze gegevens niet opslaan. In het ziekenhuis gaat het in de hoofdzaak erom dat artsen kunnen controleren welke medicijnen u gebruikt.

Hoe geeft u toestemming?

 Dat kan op drie manieren, de meest gangbare is:

Maar u kunt ook:

  • aan uw huisarts en apotheker vertellen dat u toestemming geeft voor het LSP. Uw mondelinge toestemming wordt dan in het dossier van de huisarts en apotheek opgeslagen.
  • of u kunt op de site van volgjezorg.nl zelf een toestemmingsformulier invullen en aan uw huisarts / apotheker geven.