Spring naar de content

Nieuwe obligatieleningen Bernhoven voor medewerkers en regio

Geplaatst: donderdag 24 juni 2021

Bernhoven biedt vanaf begin juli weer de mogelijkheid aan medewerkers en inwoners in de regio om in te schrijven op obligatieleningen. Ook dit jaar is het mogelijk om geld uit te lenen aan Bernhoven B.V. tegen een rentepercentage van 4%. Deze wijze van financiering voor ziekenhuizen is uniek in Nederland en past bij het ziekenhuis voor de regio Oss - Uden en Meierijstad, dat trots een eigen koers vaart. Vorig jaar is op deze wijze ruim € 3 miljoen opgehaald vanuit de regio. Dit jaar hoopt Bernhoven dat er voor eenzelfde totaalbedrag van € 3 miljoen aan obligaties wordt ingeschreven. Met de inleg lost Bernhoven bestaande leningen bij de bank af.

Van en voor de regio
Geert van den Enden, algemeen directeur Bernhoven: “Hoewel de afgelopen 15 maanden met corona veel van ons allemaal heeft gevraagd, ben ik trots dat we ook onze stip op de horizon voor 2025 gezet hebben. Bernhoven lanceerde in april de nieuwe strategie ‘Samen werken aan gezondheid’ en heeft de ambitie om in 2025 een gezondheidsorganisatie te zijn. Dat kunnen we niet alleen. We willen samen werken en de betrokkenheid met Bernhoven vergroten. Voor het derde jaar op rij openen we daarom onze obligatielening voor de regio”.

Betrokkenheid versterken met de regio

Het uitgeven van obligaties gaat over de kracht van participatie en betrokkenheid creëren. Samen zijn we sterker, dat hebben we tijdens de coronacrisis nog meer ervaren en maakt dat we daar nog meer waarde aan hechten. Onze medewerkers hebben vanaf het begin de kans gekregen om zelf in Bernhoven te investeren, voor de omgeving is dit het derde jaar. Naast de versterking van de betrokkenheid van onze medewerkers betekent dat ook samen met betrokkenen uit de regio, buiten de muren van het ziekenhuis. Denk aan huisartsen, apothekers, thuiszorg, maar natuurlijk ook patiënten en hun familie. We bieden alle betrokkenen in de regio de mogelijkheid om de koers van Bernhoven te steunen én daar zelf ook beter van te worden door te investeren in obligaties.

Hoe werkt investeren met obligaties in Bernhoven?
Investeren, oftewel participeren, in Bernhoven is mogelijk door obligaties aan te kopen via het platform AndersFinancieren. Hierbij verstrekt de obligatiehouder een lening aan Bernhoven. Dit bedrag wordt aan het einde van de looptijd in één keer door Bernhoven aan de obligatiehouder terugbetaald. Ieder jaar ontvangt de obligatiehouder een vast rentepercentage van 4%.  Alle obligaties hebben dezelfde waarde en rechten. Eén obligatie heeft een waarde van € 100,- Instappen is mogelijk vanaf vijf obligaties, oftewel een bedrag van € 500,-. Obligatielening Bernhoven VII is specifiek opengesteld voor betrokkenen in de omgeving.

Informatiebijeenkomsten

Bernhoven organiseert informatiebijeenkomsten om toelichting te geven over de koers van Bernhoven en over de mogelijkheid tot investeren in Bernhoven. Gezien de maatregelen in verband met corona bieden we zowel fysieke als onlinebijeenkomsten aan. We vragen geïnteresseerden zich aan te melden voor de (online) bijeenkomsten via www.bernhoven.nl/aanmeldenobligaties

 

5 juli                    Bernhoven                                                                                        Aanvang 19.30 uur

13 juli                  onlinebijeenkomst (link na aanmelding)                                           Aanvang 19.30 uur

2 september        onlinebijeenkomst (link na aanmelding)                                           Aanvang 19.30 uur

7 september        Bernhoven                                                                                        Aanvang 19.30 uur

Samenwerking en informatie

De obligaties worden uitgegeven door Bernhoven B.V. en aangeboden via AndersFinancieren. AndersFinancieren fungeert als financieringsplatform voor partijen zoals Bernhoven die een groot maatschappelijk belang dienen en staat voor zinvol beleggen. Meer informatie is te vinden op https://www.bernhoven.nl/obligatielening/of via www.andersfinancieren.nl.