Spring naar de content

Pensioen in zicht voor cardioloog Marcel Grosfeld: ‘het hart is de motor van ons bestaan’

Geplaatst: maandag 23 augustus 2021

Na veertig jaar hangt cardioloog Marcel Grosfeld zijn cardiologiejas aan de kapstok. Op 1 september gaat zijn pensioen formeel in. Vanwege de ICD-zorg blijft Grosfeld nog twee jaar met de vakgroep cardiologie van Bernhoven verbonden.

Marcel Grosfeld komt uit een klein middenstandsgezin uit Den Haag. Tijdens de studie raakte hij geïnteresseerd in over- en onderdruksituaties. Daardoor begon hij zijn medische loopbaan als NAVO duikerarts bij de Koninklijke Marine, belast met zorg voor militaire-, brandweer-, beroepsduikers en onderzeeboot personeel. Uiteindelijk wordt Grosfeld cardioloog. Hoe kwam dat?

Meten is weten

“Die interesse ontstond al tijdens mijn co-schap en werd versterkt door mijn stage bij de marine. Cardiologie is een vrij exact vak betreffende een wonderlijk pompmechanisme: ‘meten is weten, gissen is missen’. De mens erachter is vrij goed te helpen als je maar bereid bent te luisteren en te evalueren.”

In 1991 sluit Grosfeld zijn medisch specialistische opleiding af. De nieuwbakken cardioloog gaat werken in het Thoraxcentrum in Rotterdam. In 1997 verruilt Grosfeld Europa’s grootste havenstad voor het Brabantse Veghel aan de Zuid-Willemsvaart.

Samen beslissen

“Wat mij vrijwel direct opviel was de Brabantse toewijding van verpleegkundigen en artsen. Ook waren de lijnen in dit streekziekenhuis veel korter en was er een gezamenlijke focus op het behalen van goede resultaten in het belang van de patiënt. Nog voor de term samen beslissen was uitgevonden, voerde Marcel Grosfeld dit al in zijn praktijk door. “Samen besluiten zat al in mijn genen. Die bereidheid tot luisteren die moét je hebben want je doet het samen met de patiënt.”

Wetenschap is vooruitgang

In de afgelopen decennia was Marcel Grosfeld direct betrokken bij een enorme ontwikkeling in zijn vakgebied. “Dankzij technische innovaties, betere organisatie en wetenschappelijk onderzoek is de overlevingskans na een hartinfarct substantieel toegenomen. Nederland speelde en speelt een toonaangevende rol in dat wetenschappelijk onderzoek naar onder meer dotteren, ritmestoornisanalyse en -therapie. We zijn nu zo ver dat, in Europa, de sterfte aan hart- en vaatziekten consequent is verminderd en zelfs lager is dan de overlijdenskans aan kanker.”

Parel in de oester

“In diezelfde wetenschap was tot voor kort de aandacht voor de kwaliteit van leven, zeg maar de ‘uitkomst’ van hartaandoeningen nog ondermaats. De focus lag op het verminderen van de sterfte- en ziektekans, nu beseffen we dat de uitkomst ‘kwaliteit van leven’, minstens zo belangrijk is. Ik noem onze hartfalenpoli dan ook de parel in de oester. Onze hartfalenverpleegkundigen besteden juist zowel aan de medische therapie als aan de patiëntenbeleving veel aandacht en dat doet mensen goed. Onze Bernhoven anderhalve lijnszorg hartfalen is zo tot een maatstaf binnen de nationale cardiologie geworden”.

Aandacht en vertrouwen

Aandacht voor mensen is inherent aan werken in de gezondheidszorg, binnen cardiologie telt die aandacht extra zwaar. “Voor de meeste mensen is het hart letterlijk de motor van het bestaan en dat wordt doorgaans pas gerealiseerd als dat faalt. We zien vaak een reële angst die soms diepe sporen bij mensen nalaat. Vroege, goede, interventie en begeleiding, al op de CCU, en vooral, revalidatie zijn de instrumenten om een patiënt weer snel het vertrouwen terug te geven. Patiënten ervaren jou als degene die hen van het randje van de dood heeft weggetrokken. Dat schept een bijzondere band.

Helaas lukt ons dat niet altijd. Dan is het net zo belangrijk om familie van overledenen uitgebreid te informeren over de reden van het overlijden en de mogelijke gevolgen voor nabestaanden.”

Marcel Grosfeld laat met een gerust hart de witte jas aan de kapstok hangen. “Ik zie een enorm toegewijde en capabele groep collega cardiologen met wie ik nog twee jaar verbonden blijf. Dat komt door mijn licentie voor ICD-zorg; de defibrillator/pacemaker. Het lijntje blijft dus nog even maar wordt wel dunner en dat is ook goed. Ik wens het bestuur van Bernhoven veel wijsheid toe in deze tijden van herverdeling van schaarste. Ik hoop op het allerbeste voor iedereen in Bernhoven en dank langs deze weg patiënten en collega’s voor het in mij gestelde vertrouwen en de goede werksfeer. Het ga jullie allen goed!”

Zijn officiële pensioendatum is 1 september. In verband met corona geen groot afscheid, wel hoopt Marcel op een later tijdstip met zijn naaste collega’s in feestelijk verband na te kunnen praten. Van veel patiënten heeft hij in de afgelopen twee jaar al persoonlijk afscheid genomen; altijd na de vraag waar het ECG is uitgevonden: Nederland: Leiden in 1904!