Spring naar de content

Tussenstand obligatieleningen Bernhoven voor medewerkers en regio: 1,7 miljoen euro

Geplaatst: maandag 26 juli 2021

Op 1 juli jl. opende Bernhoven opnieuw obligatieleningen voor medewerkers en inwoners uit de regio. Uit het aantal inschrijvingen blijkt dat er veel animo is om geld te investeren in Bernhoven B.V. tegen een rentepercentage van 4%. Er is door inwoners van de regio en medewerkers vooralsnog een bedrag ingelegd van ruim 1,7 miljoen euro. Inschrijven kan nog t/m 15 september aanstaande.

Bernhoven wil Samen werken aan gezondheid en in 2025 een gezondheidsorganisatie te zijn. We bouwen door op de eerder ingezette koers. Als ziekenhuis en toekomstige gezondheidsorganisatie, geloven wij in betrokkenheid en eigenaarschap, ook van onze regio. Inwoners en relaties uit de regio hebben daarom de mogelijkheid om met obligaties financieel te participeren in Bernhoven, net als grote beleggers via een aparte obligatielening. Zo wordt Bernhoven stap voor stap van iedereen. Het is het enige ziekenhuis in Nederland dat op deze wijze financiert.

Hoe werkt investeren met obligaties in Bernhoven?

Investeren, oftewel participeren, in Bernhoven is mogelijk door obligaties aan te kopen. Hierbij verstrekt de obligatiehouder een lening aan Bernhoven. Dit bedrag wordt aan het einde van de looptijd in één keer door de organisatie aan de obligatiehouder terugbetaald. Ieder jaar ontvangt de obligatiehouder een vast rentepercentage van 4%. Alle obligaties hebben dezelfde waarde en rechten. Eén obligatie heeft de waarde van € 100,- en tezamen vertegenwoordigen ze een maximale som van € 3 miljoen. Instappen is mogelijk vanaf 5 obligaties, oftewel een bedrag van € 500,-.

Wanneer u in de omgeving woont, belanghebbende bent, of wanneer uw organisatie/ instelling Bernhoven steunt, kunt u deelnemen.

Meer informatie

Bernhoven organiseert nog twee informatiebijeenkomsten om informatie en uitleg te geven over de mogelijkheid tot investeren in Bernhoven. Gezien de maatregelen in verband met corona bieden we zowel fysieke als onlinebijeenkomsten aan. We vragen iedereen hierbij zo veel mogelijk aan te melden voor de (online) bijeenkomsten. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.bernhoven.nl/aanmeldenobligaties

U kunt ook bellen met T 0413 - 40 29 10, voor meer informatie of om u aan te melden.

Datum Locatie Aanvang
2 september Online bijeenkomst (link na aanmelding) 19.30 uur
7 september Bernhoven 19.30 uur

Samenwerking

De obligaties worden uitgegeven door Bernhoven B.V. en aangeboden via AndersFinancieren. AndersFinancieren fungeert als financieringsplatform voor partijen zoals Bernhoven die een groot maatschappelijk belang dienen en staat voor zinvol beleggen. Hier vindt u meer informatie of via www.andersfinancieren.nl.