Spring naar de content

Afbouw personele formatie Bernhoven

Geplaatst: dinsdag 10 mei 2022

De afbouw van de personele formatie in Bernhoven, als onderdeel van het masterplan, start per 16 mei. Afbouwen met 110 FTE is nodig om de structurele loonkosten met 8 miljoen euro te verlagen. De afbouw vindt grotendeels plaats door natuurlijk verloop (bijvoorbeeld door het niet verlengen van tijdelijke contracten of prepensioen). Voor een groep van 28,84 FTE, dit zijn 39 medewerkers, geldt actief verloop en dat betekent dat zij actieve begeleiding krijgen van werk naar werk. Uiteindelijk ontstaat hierdoor een basisformatie waarmee Bernhoven continuïteit van zorg voor de regio garandeert.

Niets doen is geen optie

Ingrijpen in de bedrijfsvoering van Bernhoven is nodig om ervoor te zorgen dat de kosten niet hoger zijn dan de inkomsten. Niets doen is geen optie. In de komende twee jaar is een ombuiging nodig van 20 miljoen euro om ervoor te zorgen dat de begroting eind 2023 weer sluitend is.  De ombuiging is uitgewerkt in het masterplan. Dit plan bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste gaat het plan in op het verbeteren van de opbrengst.  Het tweede deel betreft afbouw van personele kosten door afbouw formatie en ten derde wordt in het plan ingegaan op de samenwerking met een partner. De afbouw van de personele formatie start nu en is voor het einde van 2023 gerealiseerd.

Afbouw personele formatie

In de week van 10 – 12 mei worden alle betrokken teams geïnformeerd. Vervolgens worden de werknemers waarvan de baan vervalt, persoonlijk geïnformeerd en begeleid. Er is een sociaal plan met werknemersorganisaties/ vakbonden overeengekomen dat waarborgt dat een zorgvuldig traject wordt doorlopen en dat er faciliteiten zijn.

De impact van het afbouwen van personeel is groot voor de personen die het betreft alsook voor de collega’s die blijven. Inkrimping van het personeelsbestand vindt grotendeels plaats bij de stafafdelingen en in de ondersteunende diensten waar werkzaamheden en verantwoordelijkheden aangepast worden.

Focus

De doelen die zijn gesteld in het masterplan zijn haalbaar, ingrijpend voor de organisatie en haar medewerkers en vragen focus voor de komende jaren. Bernhoven blijft een volwaardig ziekenhuis voor en door de regio en de goede kwaliteit van zorg is onze hoogste prioriteit.