Spring naar de content

Verloskundige zorg uitgebreid met bevalcentrum

Geplaatst: zaterdag 21 maart 2020

Het coronavirus zorgt ervoor dat er een groot beroep wordt gedaan op de zorgcapaciteit. Wat betreft de verloskundige zorg in de regio is alles op peil. Zowel thuisbevallingen als ziekenhuisbevallingen kunnen gewoon doorgaan. Wel is het aantal zwangerschapscontroles geminimaliseerd. Om de verloskundige zorg ook te kunnen blijven bieden als er krapte ontstaat is er nu een bevalcentrum bij Van der Valk in Uden geopend.

Het bevalcentrum is opgericht door het samenwerkingsverband van gynaecologen, verloskundigen en kraamzorgorganisaties uit de regio (Verloskundig Samenwerkingsverband KIEM). Het centrum is bedoeld als uitwijkmogelijkheid voor poliklinische bevallingen (voor gezonde zwangeren zonder medische indicatie) bij krapte. Die krapte kan bijvoorbeeld ontstaan door uitval van personeel door ziekte. Ook drukte op de verlosafdeling van het ziekenhuis kan een oorzaak zijn. Die drukte kan toenemen doordat zwangeren met het coronavirus onder begeleiding van een gynaecoloog moeten bevallen. Verder kan het zijn dat er onvoldoende capaciteit is bij de ambulancediensten. Het bevalcentrum is dicht bij het ziekenhuis ingericht zodat er in acute situaties snel overgeplaatst kan worden naar Bernhoven. In het bevalcentrum zijn drie kamers beschikbaar.

Het bevalcentrum wordt alleen gebruikt als er krapte ontstaat en na overleg tussen verloskundigen en Bernhoven. Het advies van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) is om, voor zover haalbaar, zoveel mogelijk thuis te bevallen. Dit is ook wat de verloskundigen in de regio nastreven.