Skip to Content

EEG onderzoek na slaaponthouding (bij opname)

Uw behandelend arts heeft voor u een EEG- onderzoek na slaaponthouding aangevraagd. Een electro-encephalogram (EEG) is een registratie van de elektrische activiteit van de hersenen. De specialist krijgt hierdoor meer inzicht in het functioneren van de hersenen en kan de aard en de plaats van eventuele stoornissen bepalen.

Om eventuele afwijkingen duidelijker te kunnen vaststellen wordt slaaponthouding toegepast. Dat betekent dat u de hele nacht wakker moet blijven. In overleg met uw behandelend arts is afgesproken dat u in het ziekenhuis wakker blijft.

Bij het EEG-onderzoek na slaaponthouding bij kinderen wordt, in overleg met de afdeling klinische neurofysiologie, het aantal uren bepaald dat het kind wakker moet blijven voor het onderzoek. Dit is afhankelijk van de leeftijd en het slaappatroon van het kind. Daarom kan het onderzoek op een ander tijdstip plaatsvinden dan het later in deze folder genoemde tijdstip van 8.30u. Ook de opname is mogelijk op een andere afdeling dan verder in deze folder genoemd.

Hoe bereidt u zich voor?

  • Was voor het onderzoek thuis uw haar. Gebruik daarna geen crème, gel of haarlak en zorg dat uw haar droog is als het onderzoek begint.
  • Drink geen koffie, thee, cola, energiedrank of alcoholische dranken.
  • Eventuele oorbellen of contactlenzen graag vóór het onderzoek uitdoen.
  • Gemakkelijke kleding aandoen.
  • Als u een medicijnkaart (AMO) heeft, deze kaart meenemen.
  • Gaat u voor het onderzoek begint nog even naar het toilet.
  • Om te voorkomen dat u zich 's nachts verveelt, adviseren wij u een boek, puzzel, MP3 speler of een laptop mee te nemen. U kunt bij ons ook televisie kijken.

Tot circa 6 uur ’s ochtends mag u normaal eten. Maar let op: u mag 's nachts geen koffie, thee, cola of energiedrank meer gebruiken. U kunt ’s ochtend een licht ontbijt nemen, ook graag zonder thee, koffie, cola of energiedranken. Overige dranken zijn wel toegestaan, maar drinkt u liever niet te veel vlak voor het onderzoek. Als u diabetes heeft, kunt u het beste uw eigen voedingsschema aanhouden. Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze innemen zoals u gewend bent, tenzij anders met u is afgesproken.

Denk aan uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Bij ieder bezoek aan het ziekenhuis is een nieuw AMO nodig, ook als u nog maar kort geleden al in het ziekenhuis was. Want ook in korte tijd kan er toch iets in uw medicatie zijn veranderd. Zeker wanneer u met meerdere behandelaars te maken heeft. Het AMO is belangrijk voor uw veiligheid. Bijvoorbeeld om dubbelmedicatie te voorkomen. In sommige gevallen mogen medicijnen niet met elkaar worden gecombineerd. Het is belangrijk dat de arts een actueel overzicht heeft van de medicijnen die u gebruikt. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat uw arts in het ziekenhuis niet naar uw AMO vraagt. Bijvoorbeeld omdat de medicatie niet veranderd. Maar dat weet u niet van tevoren. Daarom is een AMO bij ieder bezoek aan het ziekenhuis belangrijk. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar uw apotheek.

Voor uw apotheek is het ook belangrijk te weten welke medicatie gewijzigd is, ook wanneer de medicatie gestopt is.

Wat moet u doen als u niet kunt komen?

Kunt u onverhoopt uw afspraak niet nakomen, neem dan contact op met de afdeling klinische neurofysiologie, telefoon: 0413 - 40 15 30 voor een nieuwe afspraak.

Waar moet u zich melden?

U meldt zich op de afgesproken avond om 22.45 uur bij de portier in de centrale hal, tenzij anders met u is afgesproken.

Daarna gaat u naar de afdeling neurologie, B3-Oost, route 370. U blijft op deze afdeling de gehele nacht wakker.

De volgende ochtend wordt om ongeveer 8.30 uur het EEG onderzoek verricht op de afdeling klinische neurofysiologie, u meldt zich hiervoor aan de balie op route 120.

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens het onderzoek ligt u op een bed. U krijgt een muts op waarin elektroden zitten. Elektroden zijn kleine metalen plaatjes die elektrische stroompjes, gemaakt door de hersenen, opvangen en doorgeven. De elektroden zijn verbonden met een computer die de gegevens registreert. Voor een goede werking van de elektroden brengt de laborant(e) een elektrodepasta aan. Dit is niet pijnlijk maar kan wat onaangenaam aanvoelen.
Tijdens de registratie krijgt u geruime tijd rust aangeboden. Hierdoor kunt u inslapen. Dit is gunstig voor het onderzoek. Lukt het inslapen niet, dan heeft dit geen negatieve gevolgen.
Na de registratie wordt de muts met elektroden verwijderd, evenals de elektrodepasta.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het totale onderzoek duurt gewoonlijk ongeveer 90 minuten, waarvan ongeveer 60 minuten voor de registratie.

Na het onderzoek

Thuis is een normale wasbeurt met water en shampoo voldoende om uw haar weer schoon te krijgen.

BELANGRIJK

ZORG ERVOOR DAT IEMAND U OPHAALT EN NAAR HUIS BRENGT.
BESTUUR IN GEEN GEVAL ZELF EEN AUTO, NEEM NIET ZELF DEEL AAN HET VERKEER!
Thuis kunt u enkele uren verder slapen. Neem rust, u hebt immers de gehele nacht niet geslapen.

De uitslag

De resultaten van het onderzoek worden beoordeeld door de neuroloog en vervolgens doorgestuurd naar uw behandelend arts. De uitslag van het onderzoek wordt door uw behandelend arts met u besproken. Er is voor u al een vervolgafspraak gemaakt op de polikliniek of een telefonische afspraak.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met de afdeling klinische neurofysiologie, telefoonnummer: 0413 - 40 15 30, route 119.