Skip to Content

Event-Recorder

Uw behandelend arts heeft een Event-Recorder voor u aangevraagd. In deze folder leest u meer over het onderzoek.

Wat is een Event-Recorder?

De Event-Recorder is een apparaatje dat vooral geschikt is om hartritmestoornissen te registreren die niet dagelijks, maar wel regelmatig voorkomen. Als de cardioloog of kinderarts heeft voorgesteld om bij u onderzoek te doen door middel van de Event-Recorder, dan draagt u het apparaatje gedurende een langere periode. U draagt de recorder  tien dagen  bij u. Tijdens het dragen van de Event-Recorder is het de bedoeling dat u in die periode uw normale bezigheden gewoon blijft doen.
 Het is de bedoeling dat u op de Event-knop drukt wanneer u klachten heeft. De recorder maakt op dat moment een opname van uw hartactiviteit.
Hoe verloopt het onderzoek?

Hoe bereidt u zich voor?

Het is voor u prettig om gemakkelijke, ruimzittende kleding (geen jurk) te dragen. Gebruik geen bodylotion op de dag dat de laborant(e) de Event-Recorder aansluit.

Waar moet u zijn?

U meldt zich aan de balie van poli cardiologie op het afgesproken tijdstip. Route 120. Na het aanmelden gaat u naar de wachtruimte van de afdeling functieonderzoek, route 110.  De laborant(e)  weet dat u hier wacht en komt u halen als u aan de beurt bent.

Aansluiten van recorder

Het aansluiten van de Event-Recorder gebeurt op de afdeling functie-onderzoek.  Een laborant(e) sluit bij u de Event-Recorder  aan.  De recorder is via kabeltjes verbonden met elektroden (een soort stickers met metalen dopjes erop) die op uw huid bevestigd worden. U draagt de recorder om uw middel met behulp van een tasje en een riem.
De laborant(e) legt u de werking van de recorder uit. Het komt erop neer dat u op het moment dat u hartklachten heeft, op de Event-knop drukt. De recorder slaat dat specifieke moment vervolgens op in het geheugen.

Wat moet u thuis doen?

De Event-knop indrukken en een dagboekje bijhouden.

Wanneer moet u de Event-knop indrukken?

U drukt op de Event-knop wanneer u klachten heeft. De recorder maakt op dat moment een opname van uw hartactiviteit. U moet de Event-knop enkele seconden ingedrukt houden tot u een piepje hoort. Dan wordt drie minuten  vóór en drie minuten  na het drukken uw hartritme opgenomen. Na enkele tonen is de recorder gestopt met opnemen; dit is te zien op het  display. Blijf na het indrukken van de Event-knop tijdens de opname rustig zitten/staan.

Als u op de Event-knop heeft gedrukt, is het heel belangrijk dat u in het dagboekje  de volgende gegevens opschrijft:

 • datum en tijd waarop u heeft gedrukt
 • wat was u aan het doen op het moment dat u klachten kreeg?
 • welke klachten kreeg u?

Let op

 • Het is de bedoeling dat u alleen op de Event-knop drukt als u de klachten voelt die u heeft besproken met uw cardioloog. Er kan namelijk maar een beperkt aantal opnames van uw hartritme worden gemaakt.
 • Voorkom dat de Recorder nat wordt. U kunt er niet mee douchen en zwemmen.
 • Trek niet aan de elektroden of aan de draden van de elektroden.
 • Pas uw dagelijkse activiteiten niet aan. Blijf uw normale bezigheden gewoon doen.
 • De batterijen van de Event-Recorder gaan 5 dagen mee. Vervang de batterijen na  5 dagen. De extra batterijen krijgt u van de laborant(e) mee.
 • Bij het vervangen van de elektroden (stickers met een metalen dopje erop) moet de huid schoon en droog zijn.
 • De huid onder de elektroden kan wat geïrriteerd raken en/of gaan jeuken. Probeer krabben te vermijden nadat u op de Event-knop hebt gedrukt,  dit veroorzaakt storing op de registratie.

Wanneer krijgt u de uitslag?

De resultaten van het onderzoek zijn niet meteen bekend. Heel sporadisch komt het voor dat de registraties niet goed zijn, in dat geval wordt er contact met u gezocht voor een nieuwe afspraak.
Is daarvoor nog geen afspraak gemaakt, dan helpt de laborant(e) u daarbij.

De cardioloog of de kinderarts beoordeelt de test en bespreekt  dan de uitslag met u.

Wat gebeurt er als u niet kunt komen?

Als u niet op uw afspraak kunt komen, laat ons dit dan meteen weten. U kunt ons tijdens kantooruren bellen: 0413-40 19 23 (polikliniek cardiologie.) We maken dan een nieuwe afspraak voor u.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen na het lezen van de folder? Bel dan met polikliniek cardiologie,

 • telefoon 0413 - 40 19 23, maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.