Skip to Content

Geriatrisch dagcentrum

Uw arts heeft u doorverwezen naar het geriatrisch dagcentrum. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de polikliniek klinische geriatrie Bernhoven in Uden. In deze folder informeren we u over het geriatrisch dagcentrum en kunt u lezen wat u van de medewerkers kunt verwachten.

Wat is klinische geriatrie?

Klinische geriatrie is een medisch specialisme met speciale aandacht voor mensen die veelal meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Doel is het behoud en herstel van zelfstandigheid met oog voor kwaliteit van leven. Er wordt gewerkt vanuit een team met meerdere disciplines, waarbij er vanuit verschillende invalshoeken naar u gekeken wordt.

Wat is het geriatrisch dagcentrum?

Het geriatrisch dagcentrum is bedoeld voor de patiënt met lichamelijke, psychische en/of sociale problemen. Het dagcentrum richt zich op niet-acute, meervoudige geriatrische problematiek. Binnen het dagcentrum vindt op één dag observatie en onderzoek plaats.

Hoe bereidt u zich voor op een bezoek aan het geriatrisch dagcentrum?

 • Kom niet alleen naar de afspraak, neem iemand mee die u vertrouwt. Bijvoorbeeld uw partner, zoon of dochter, of een goede kennis.
 • Als uw huisarts nog geen bloedonderzoek heeft laten doen, gebeurt dit bij ons. Mogelijk is in opdracht van de geriater aanvullend bloedonderzoek nodig.
 • Toen u deze afspraak heeft gemaakt, heeft de assistente al met u besproken of er bloed moet worden geprikt en waar dit dan gedaan wordt: thuis of een prikpost bij u in de buurt.
 • Voor het bloedprikken heeft u een formulier gekregen. Dit geeft u aan degene die bloed bij u afneemt.
 • Moet u op een prikpost zijn? Maak dan eerst een afspraak via afspraakbloedafname.bernhoven.nl
 • Hulp nodig bij het maken van een afspraak? Bel 0413 – 40 19 08, maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur.
 • De bloeduitslagen worden besproken tijdens het uitslaggesprek.

Verder vragen wij u om de toegestuurde vragenlijst in te vullen en ingevuld mee te nemen.

Tijdens het spreekuur vindt er een lichamelijk onderzoek plaats en wordt er een hartfilmpje gemaakt. Hiervoor is het nodig dat u zich (gedeeltelijk) ontkleedt. Trek daarom ruimzittende kleding aan die u gemakkelijk aan en uit kunt doen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek op het geriatrisch dagcentrum bestaat uit meerdere onderdelen. De duur van het onderzoek is afhankelijk van de reden van uw komst en de geplande onderzoeken. Daarom vragen we u en uw begeleider om er rekening mee te houden dat het bezoek tot ongeveer 15.00 uur kan duren.

U wordt achtereenvolgens onderzocht door de geriater, de geriatrisch verpleegkundige en indien nodig de fysiotherapeut.

Wanneer alle onderzoeken klaar zijn, bespreken de klinisch geriater, de verpleegkundige en de fysiotherapeut de bevindingen met elkaar. Ondertussen krijgen u en uw vertrouwenspersoon een lunch aangeboden in de huiskamer.

Nadien wordt u door de klinisch geriater uitgenodigd om de uitslagen te bespreken en wordt er samen met u een behandelplan gemaakt. Van de bevindingen en de gemaakte afspraken krijgt u een verslag mee naar huis, zodat u en uw vertrouwenspersoon alles rustig kunnen doorlezen. Afhankelijk van de uitslagen kan het zijn dat verder aanvullend onderzoek nodig is of dat u onder controle blijft bij de klinisch geriater. Als dit alles niet nodig is, wordt u terugverwezen naar uw huisarts. Uw huisarts ontvangt altijd een brief over het onderzoek en de bevindingen.

Wat moet u meenemen?

Als u naar het ziekenhuis komt, moeten wij u vragen om een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen. Dat is wettelijk verplicht. Ook hebt u een patiëntenpas van Bernhoven nodig. Dit kunt u laten maken bij de balie van de patiëntenregistratie in de centrale hal. Specifiek voor het bezoek aan het geriatrisch dagcentrum vragen wij u ook het volgende mee te nemen:

 • Medicijnen (alle doosjes en een actuele medicatielijst oftewel AMO)
 • Bril (als u die heeft)
 • Gehoorapparaten (als u die heeft)
 • Loophulpmiddel zoals een stok of rollator
 • Ingevulde vragenlijst

Vervoerservice in Bernhoven

De parkeerplaats van Bernhoven is groot. Als u wilt, kunt u zich naar de hoofdingang laten rijden door onze vervoerservice. De vervoerservice rijdt op en neer tussen de hoofdingang en de parkeerplaats. U kunt de chauffeur bellen op 06 – 262 541 52.

Ieder parkeervak van Bernhoven heeft de naam van een boom. Bijvoorbeeld: ‘Berk’, ‘Eik’ of ‘Den’. Die naam ziet u op een stalen plaat die bij elk parkeervak in de richting van het ziekenhuis is opgesteld. Als u de chauffeur belt, zeg dan bij welk parkeervak u staat en hij komt u ophalen. Voor de vervoerservice hoeft u niet te betalen.

Waar vindt u de polikliniek klinische geriatrie?

U vindt de polikliniek klinische geriatrie op de eerste verdieping in Bernhoven, locatie Uden. Vanaf de hoofdingang volgt u route 120 J.
U kunt zich melden bij de balie. Houdt u er rekening mee dat het vrij ver lopen is vanaf de ingang. Bij de ingang kunt u, indien gewenst, een rolstoel lenen. U kunt een gastvrouw vragen om u te begeleiden naar de poli.

Kunt u onverhoopt uw afspraak niet nakomen, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten via onderstaand telefoonnummer.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft na het lezen van deze folder, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 t/m 16.30 uur via telefoonnummer 0413 - 40 19 84.