Skip to Content

Meer tijd voor zorg

Informatie voor gasten van Bernhoven

 

Productive Ward

Op onze afdeling wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening. Het doel daarbij is: Meer tijd voor zorg. Dit doen wij met de methodiek 'Productive Ward'. Zij geeft verpleegkundigen en leidinggevenden handvatten en instrumenten om zelf aan de slag te gaan met verbeteringen op de afdeling. Door de werkzaamheden beter te plannen en te organiseren, kan de tijd die we kwijt zijn aan dingen als administratie of zoeken naar materialen, verminderen. Zo krijgen wij meer tijd  voor de zorg aan het bed, aan u als patiënt.

Wat merkt u ervan?

Onze verpleegkundigen en specialisten streven naar goede kwaliteit van zorg. Goede zorg wordt  door verpleegkundigen vaak omschreven als het ‘hebben van tijd en aandacht voor de patiënt'. Dat sluit aan bij het streven van Bernhoven om in 2016 het meest mensgerichte ziekenhuis te zijn.

De afdeling waar u nu bent opgenomen werkt aan Meer tijd voor zorg. Wat merkt u daarvan?
Soms maken verpleegkundigen foto’s of misschien zelfs video-opnames op de afdeling. Daarmee brengen ze de huidige situatie in beeld. Dat geeft hen inzicht wat er op de afdeling verbeterd kan worden. Vanzelfsprekend wordt u niet herkenbaar in beeld gebracht. De opnames zijn alleen bestemd voor gebruik op de afdeling en worden niet buiten het ziekenhuis gebruikt. Wij vragen uw medewerking hierin. Hebt u toch bezwaar tegen het maken van opnames? Meld dit dan gerust aan de verpleegkundige.

Naast het maken van foto’s en video-opnames zult u merken dat verpleegkundigen soms bezig zijn met opruimwerkzaamheden of met het anders inrichten van de afdeling.

Een goed idee is altijd welkom

Misschien komt u, terwijl u op onze afdeling ligt, zelf ook op een goed idee waardoor de zorg beter aansluit op uw behoefte als onze gast. Ziet u iets en denkt u: dat zou misschien beter kunnen. Aarzel dan niet en laat het ons weten!

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel ze gerust aan de verpleegkundige. Ook als u weer thuis bent. U kunt dan bellen met de afdeling waar u opgenomen bent geweest, of stuur uw idee, vraag of opmerking naar communicatie@bernhoven.nl