Skip to Content

Onderzoek verhoogd PSA

U bent doorverwezen naar de uroloog om een risico inschatting te maken of er bij u sprake is van prostaatkanker. Uit bloedonderzoek is gebleken dat u een verhoogd PSA heeft. Meestal gaat het om een goedaardige vergroting van de prostaat, maar er kunnen ook kwaadaardige weefsels in de prostaat ontstaan. In deze folder leest u informatie over PSA en over de gang van zaken van dit onderzoek.

Wat is PSA

PSA (Prostaat Specifiek Antigeen) is een eiwit dat elke prostaatcel maakt. Het eiwit is een onderdeel van het zaadvocht, maar het is normaal dat er altijd wat van dit eiwit in het bloed terechtkomt.

Als gevolg van bepaalde prostaataandoeningen kan er meer PSA in het bloed terechtkomen. De PSA-waarde is dan verhoogd. Het kan gaan om aandoeningen als ontstekingsreacties (infectie), trauma (beschadiging van het weefsel) of prostaatkanker.

Bij mannen waarbij nog geen prostaatkanker is vastgesteld, kan de PSA-waarde worden bepaald om na te gaan of er sprake zou kunnen zijn van prostaatkanker. Om de PSA-waarde te bepalen is er bloed afgenomen en onderzocht in het laboratorium.

Een verhoogde PSA-waarde hoeft echter niet te betekenen dat er sprake is van prostaatkanker; er kunnen ook andere oorzaken zijn. Ook zal een grote prostaat meer PSA afscheiden dan een kleine. Regelmatig wordt een verhoging van het PSA gemeten zonder aanwijsbare oorzaak. En andersom kan ook bij een normaal PSA-gehalte soms toch prostaatkanker worden vastgesteld. Toch speelt het bepalen van het PSA een belangrijke rol bij de opsporing van prostaatkanker: het helpt ons mee in het advies aan u of aanvullend onderzoek naar prostaatkanker nodig is of niet.

Redenen voor verder onderzoek

Hoe ouder de man, hoe hoger de normale PSA-waarde gemiddeld is. Als de gemeten PSA-waarde hoger is dan de normale bovengrens, kan besloten worden om onderzoek van de prostaat te doen.

Afspraak maken

Nadat uw huisarts een verwijsbrief heeft gemaakt en de verwijsbrief is in ons bezit, neemt één van de assistenten van de uroloog contact met u op. Zij maakt in overleg met u een eenmalige afspraak bij de uroloog. Deze afspraak duurt ongeveer tien minuten.

Wat moet u meenemen naar het bezoek aan de uroloog

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Actueel medicatie overzicht (AMO) op te vragen bij uw apotheek
  • Zorgverzekeringspas
  • Het onderzoek bestaat uit inwendig onderzoek en echografie van de prostaat. Bij inwendig onderzoek wordt met de vinger via de anus de prostaat afgetast. De uroloog kan voelen of er afwijkingen aan de prostaat zijn.

Hoe verloopt het onderzoek?

De prostaat is een klier die normaal gesproken ongeveer zo groot is als een kastanje. De klier dient voor de productie van zaadvloeistof en bevindt zich aan de onderkant van de blaas, op de plaats waar de blaas overgaat in de plasbuis. De prostaat kan worden onderzocht met echografie. Dit is een onderzoek met geluidsgolven waarvan de frequentie zo hoog is dat u het geluid niet kunt horen.

Met het echoscopisch onderzoek worden de prostaat en de omgeving ervan afgebeeld. Zo kan de arts de grootte, vorm en inwendige structuur beoordelen. Het onderzoek helpt bij het stellen van de juiste diagnose. Bekend is dat prostaatvergroting kan leiden tot plasproblemen.

De echografie kan zowel inwendig als uitwendig worden verricht. Afhankelijk van de bevindingen van de uroloog bij het voelen van prostaat zal het onderzoek in- of uitwendig uitgevoerd worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de uroloog en vindt plaats op de polikliniek urologie.

Eten en drinken

Er zijn geen speciale voorbereidingen nodig voor dit onderzoek. U mag tot het onderzoek gewoon eten en drinken.

Onderzoek

De echografie vindt plaats in de behandelkamer. De uroloog vertelt wat u moet doen. Het onderzoek duurt ongeveer vijf minuten.

Na het (inwendig) onderzoek

  • U kunt op de dag van het onderzoek last hebben van een gevoelige anus. U kunt dit verzachten door hierop wat vaseline te smeren.

De uitslag

Na uw bezoek maakt de uroloog een risicoanalyse op prostaatkanker en geeft advies aan uw huisarts voor eventuele noodzakelijke vervolgstappen. U kunt drie werkdagen na uw afspraak in het ziekenhuis een afspraak maken met uw huisarts. Uw huisarts bespreekt met u de uitslag van de risicoanalyse op prostaatkanker en het advies van de uroloog.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over de folder of uw afspraak, neemt u dan contact op met: Polikliniek urologie: 0413 – 40 19 68, route 150

  • Wij zijn van 08.30 – 17.00 uur bereikbaar