Skip to Content

Praktische informatie combinatietest in Bernhoven

Uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog heeft u doorverwezen naar het Echocentrum voor een combinatietest.

Echocentrum

In deze folder krijgt u praktische informatie over het onderzoek.
Hoe maakt u een afspraak?Voor het maken van een afspraak kunt u bellen:
maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 0413 - 40 30 20
Maak een afspraak bij voorkeur tussen week 11+4 en 12+4 van de zwangerschap.
Bent u in verwachting van een tweeling, meld dit a.u.b. bij het maken van de afspraak.

Waar vindt u het Echocentrum?

Bernhoven Echocentrum, Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden.

De ingang van het Echocentrum bevindt zich aan de buiten rechterzijde van de hoofdingang van het
ziekenhuis.

Wij vragen u vriendelijk om vijf tot tien minuten vóór de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Die tijd
hebben we nodig om samen met u wat administratieve zaken af te handelen.

Hoe bereidt u zich voor?

Graag zo snel mogelijk een afspraak voor de echo maken, u hoeft niet te wachten tot dat u bloed
heb laten prikken.

 • U hoeft geen volle blaas te hebben voor het onderzoek.
 • Neem uw patiënten pas en legitimatiebewijs mee.
 • Het onderzoek mag bijgewoond worden door één andere volwassene. Wij vragen u om geen
  kinderen mee te nemen. Dit omdat het een medische onderzoek betreft en de volledige
  aandacht van de echoscopist vergt.
 • Tijdens het onderzoek mogen er geen video-opnamen of foto’s gemaakt worden. De
  echoscopiste maakt enkele afdrukken van de baby voor u.
 • Als u een navelpiercing heeft, moet u deze verwijderen vóór het onderzoek.
 • Als u onverhoopt meer dan tien minuten te laat op uw afspraak komt, kan het onderzoek
  helaas niet door gaan. We hebben dan namelijk te weinig tijd om het onderzoek zorgvuldig uit
  te voeren. We maken dan een nieuwe afspraak met u.

USB-stick

U kunt tegen betaling van €7,50 een USB stick kopen. De echoscopist zal ongeveer 10 stilstaande
beelden voor u erop zetten. Er is geen mogelijkheid om te betalen bij het Echocentrum. Graag
vooraf aan het echo-onderzoek bij balie 20 in het hoofdgebouw van het ziekenhuis de USB stick
afrekenen. U kunt alleen pinnen. Uw krijgt een kwitantie die u aan de echoscopist overhandigt.

Hoe verloopt het echoscopisch onderzoek?

Het echoscopisch onderzoek wordt verricht door speciaal hiervoor opgeleide echoscopisten.
Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank. U kunt uw kleren aanhouden, maar uw
onderbuik moet ontbloot zijn. De echoscopiste brengt gel aan op uw buik. De echoscopiste beweegt
met een apparaat (transducer) over uw buik. Op een monitor kunt u meekijken naar de
echobeelden.
Het komt voor dat een echoscopist in opleiding stage loopt bij het Echocentrum en aanwezig is bij
de echo. Als u hiertegen bezwaar heeft, vertel ons dit dan aan het begin van uw bezoek.

Nadere informatie Combinatietest

De test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

1. Een bloedonderzoek, tussen 9+0 en 13+6 weken zwangerschap.
2. Een echo-onderzoek (nekplooimeting) tussen 11+3 en 13+5 weken van de zwangerschap.

De bloedafname kan het best rond de tiende zwangerschapsweek plaatsvinden. Om bloed te laten
prikken voor de Combinatietest kunt u terecht bij een prikpost buiten of in het ziekenhuis of een
afspraak maken bij uw verloskundige.

De nekplooimeting wordt meestal rond de twaalfde week van de zwangerschap uitgevoerd. De dikte
van het laagje vocht in het nekgebied van het kindje (de nekplooi) wordt gemeten. Dit vocht
verdwijnt meestal weer na de veertiende week van de zwangerschap. Het echo-onderzoek kan in
totaal 40 minuten duren.

Uitslag

De echoscopist kan u de uitslag (kansberekening) meedelen na het echo-onderzoek als de uitslag
van het bloedonderzoek bekend is. Dit is meestal het geval als het bloedonderzoek een week voor
het echo-onderzoek heeft plaatsgevonden. Wanneer de bloeduitslag niet bekend is, maakt de
echoscopist een afspraak met u om de uitslag (kansberekening) telefonisch door te geven.

Hoeveel kost de Combinatietest?

De actuele kosten van de Combinatietest kunt u vinden op de website van de RIVM.
Wanneer u afziet van het echo-onderzoek na het laten prikken van het bloedonderzoek, moet u de
kosten van het bloedonderzoek wel betalen.
In principe moet u de Combinatietest zelf betalen, tenzij u een aanvullende verzekering heeft. Weet
u niet zeker of uw zorgverzekeraar de test vergoedt, controleer dan uw polis of informeer bij uw
zorgverzekeraar. Wanneer de Combinatietest niet onder uw verzekering valt, krijgt u van uw
zorgverzekeraar een nota.

Bescherming van uw privacy

Met uw toestemming voor het verrichten van het echo-onderzoek, mogen we aannemen dat u
instemt met het verstrekken van uw gegevens aan het landelijk screenings dossier (Peridos) en
andere betrokken zorgaanbieders zoals uw counselor en artsen van het academisch ziekenhuis (bij
vervolgonderzoek). Als u bezwaar heeft tegen deze inzage in uw gegevens dan kunt u dat melden
aan u zorgverlener.

We gaan zorgvuldig om met uw gegevens waaronder de beelden die gemaakt zijn tijdens de echoonderzoeken. Om de kwaliteit van de echo-onderzoeken te bewaken wordt het Echocentrum
periodiek gevraagd om beelden van echo’s aan het regionaal centrum te sturen. Ook worden
beelden en gegevens van de (screenings) onderzoeken gebruikt voor de bespreking van casuïstiek
met zorgverleners die betrokken zijn met de prenatale screening. Het doel van de besprekingen is
het leren van elkaar om de kwaliteit van de onderzoeken te verhogen. We zorgen ervoor dat de
gegevens niet direct herleidbaar zijn tot uw persoon. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw
gegevens voor deze doeleinden kunt u dat aan ons melden. We zullen dan uw gegevens niet
gebruiken voor de kwaliteitstoetsing.

Kwaliteit

Ondanks de beste zorg kan het mogelijk zijn dat later blijkt dat uw kindje een afwijking heeft die niet
bij het echoscopisch onderzoek was geconstateerd. Om de kwaliteit van onze zorg te toetsen is het
belangrijk dat wij op de hoogte zijn van de afloop van de zwangerschap en de gezondheid van uw
kindje. Na de bevalling zal uw verloskundige informatie over de gezondheid van uw baby naar het
Echocentrum opsturen als u hiervoor toestemming geeft.

Klachtenregeling

De echoscopisten zullen zich inspannen om u de beste zorg te geven. De echoscopisten stellen het
zeer op prijs als u bij een eventuele klacht contact opneemt met het Echocentrum, eventueel via de
verloskundige of gynaecoloog. Bovendien kunt u bij het Patiëntenservicebureau van Bernhoven of
uw verloskundige informatie krijgen over de klachtenregeling.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw verloskundige of
gynaecoloog. Hij of zij is altijd bereid om een en ander toe te lichten.