Skip to Content

Skeletscintigrafie (botscan)

Een skeletscintigrafie is een onderzoek van het skelet dat wordt uitgevoerd met behulp van radioactieve stof. Het onderzoek wordt gedaan om ziekteprocessen in het bot op te sporen of uit te sluiten. U krijgt radioactieve stof via een injectie in een bloedvat in uw arm toegediend. De stof heeft geen bijwerkingen; u kunt gewoon alles blijven doen. De stof heeft ook geen nadelige gevolgen voor uw omgeving.

Hoe bereidt u zich voor?

Om het onderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat u de vragenlijst aan het einde van deze folder invult en meeneemt.

Tip: Bent u in een ander ziekenhuis dan het JBZ opgenomen? Neem dan een lunchpakket mee en vraag of een familielid of kennis u wil begeleiden.

Hoe verloopt het onderzoek?

U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Nadat u zich heeft aangemeld, neemt u plaats in de wachtkamer. De laborant haalt u op voor de injectie met de radioactieve stof. U geeft de ingevulde vragenlijst aan de laborant. De antwoorden zijn belangrijk om het onderzoek te kunnen beoordelen.

Afhankelijk van de vraagstelling van uw specialist worden soms al tijdens de injectie opnamen van een deel van uw lichaam gemaakt. Dat duurt ongeveer tien minuten. De ingespoten stof moet een aantal uren inwerken. Dat varieert van drie tot zes uur.

De laborant vertelt u wanneer u weer op de afdeling wordt terugverwacht. U hoeft niet in het ziekenhuis te blijven en kunt gewoon eten en drinken. Wél is het belangrijk dat u ruim 1 liter vocht drinkt. Wat u drinkt, mag u zelf weten. Het is de bedoeling dat u ook veel plast.

Als de wachttijd tussen de injectie en de scan voor u te belastend is, is het mogelijk om op een bed op de afdeling Nucleaire Geneeskunde uit te rusten. Als u dat graag wilt, informeer hier dan naar bij de laborant.

Tijdens de scan ligt u op een smal bed met een camera boven en onder uw lichaam. Bij sommige skeletscintigrafieën glijdt u met het bed langzaam onder de camera door. De camera wordt zo ingesteld dat deze u niet raakt tijdens het maken van de scan. Het is belangrijk dat u goed stil ligt.

De scan duurt ongeveer twintig minuten. Afhankelijk van de vraagstelling van de specialist worden soms aanvullende doorsnede-opnames van een bepaald lichaamsdeel gemaakt. Dat duur ongeveer 25 minuten. In totaal kan het onderzoek dan ongeveer 45 minuten duren.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Na de scan bent u klaar en is er geen verdere nazorg nodig.

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?

Neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. De stof die wordt toegediend kan via de borstvoeding bij de baby komen. De arts van de afdeling Nucleaire Geneeskunde bekijkt of het nodig is om voorzorgsmaatregelen te nemen.

Wat neemt u mee?

  • Uw legitimatiebewijs, een geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingenkaart.
  • Uw patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Heeft u geen pas of kloppen uw gegevens niet meer? Laat dan een nieuw pasje maken bij bureau Opname / Centrale Inschrijving (gebouw B, verdieping 0, ontvangst 2).
  • Als u een brief heeft gekregen van uw specialist neem deze dan mee.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Kunt u onverhoopt niet naar de afspraak komen, geef dit dan tenminste 24 uur van tevoren door via het onderstaande telefoonnummer.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde: 073 – 553 26 90.
Meer informatie over de afdeling Nucleaire Geneeskunde en een routebeschrijving vindt u op www.jbz.nl

bron: Jeroen Bosch Ziekenhuis

Vragenlijst bij skeletscintigrafie

Om de skeletscintigrafie die straks van u wordt gemaakt zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, vragen wij u onderstaande vragen zo god mogelijk te beantwoorden.

1. Heeft u pijnklachten in botten of gewrichten? Zo ja, waar heeft u pijn en sinds wanneer?

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

2. Bent u pas gevallen of heeft u zich gestoten? Zo ja wanneer en hoe?

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

3. Heeft u wel eens een botbreuk gehad of een gewricht verzwikt? Zo ja welk bot of gewricht en wanneer?

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

4. Bent u in het verleden geopereerd. Zo ja, waaraan en wanneer?

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

5. Heeft u uw beide nieren nog?

...............................................................................................................................................

6. Heeft u een prothese? Zo ja waar en wat?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

7. Heeft u een pacemaker of een stoma? Zo ja, waar?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

8. Zijn er onlangs bij u botboringen of botpuncties verricht? Zo ja, waar?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

9. Heeft u wel eens een bestralingsbehandeling ondergaan in een radiotherapieafdeling? Zo ja, waarop en wanneer?

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

10. Heeft u last van uw gebit? Ontstoken tanden? Is er pas een tand getrokken?

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................