Spring naar de content

Het Poseybed

 

Onlangs is besloten om uw naaste in het Poseybed te verplegen. (spreek uit 'Poosiebed'). Met deze folder willen we u aanvullende informatie geven over het Poseybed.

poseybed

Wat is een Poseybed?

Een Poseybed is een soort ‘tent-bed’. Doordat het Poseybed aan alle zijden dichtgeritst is, is de patiënt niet in staat zelfstandig zijn bed te verlaten. Het bed is vergelijkbaar met een normaal bed, alleenl ligt er een extra matras op dat toegankelijker is om te verschonen. De zijwanden bestaan uit doorzichtig gaas. ‘Posey’ is de naam van een Amerikaans bedrijf dat het bed ontworpen heeft.

Waarom een Poseybed?

De verwardheid die uw naaste doormaakt, brengt verschillende veiligheidsrisico’s met zich mee, waaronder een verhoogd valrisico. Door het inzetten van een Poseybed wordt dit valrisico verkleind en wordt eventueel letsel t.g.v. vallen voorkomen.
Daarnaast draagt het Poseybed bij aan een veilige en rustige omgeving voor uw naaste.

Patiëntvriendelijk

Het Poseybed is een ‘vrijheidsbeperkende interventie’ en mag niet zonder goede overwegingen worden ingezet. De artsen en verpleegkundigen van de afdeling overleggen hierover met elkaar en bespreken het met u. Het Poseybed is een patiëntvriendelijker alternatief voor het moeten vastleggen met een rolonrustband (fixatie). In tegenstelling tot benoemde fixatie kan uw naaste zich vrij bewegen in het Poseybed. De artsen en verpleegkundigen van de afdeling overleggen elke dag met elkaar of de inzet van het Poseybed nog noodzakelijk is en of er een minder ingrijpend alternatief is.

Familieparticipatie

Als naaste speelt u een belangrijke rol bij de ondersteuning van uw naaste tijdens deze kwetsbare periode.

Hierbij kunt u denken aan de aanwezigheid van een vertrouwd persoon tijdens de ziekenhuisopname. Ook is er de mogelijkheid om bij uw naaste rooming in te bieden. Dit houdt in dat u op de verpleegafdeling bij uw naaste kunt overnachten. De verpleegkundige gaat dit met u bespreken als dit wenselijk is voor uw naaste.

Verder is het belangrijk te zorgen voor een rustige omgeving d.m.v. gereguleerd bezoek en een rustige benadering.

Om een goede oriëntatie te stimuleren bij uw naaste is het wenselijk dat er vertrouwde spullen aanwezig zijn: bijvoorbeeld foto's, een horloge/wekker/klok, eigen kussen en eigen toiletartikelen.

De bovengenoemde acties hebben namelijk alles te maken met het bevorderen van het herstel van acute verwardheid en onrust. Hiermee zal de ernst en duur van deze verwardheid verminderen.

Wanneer u op bezoek komt bij uw naaste, kan in overleg met de verpleegkundige het Poseybed geopend worden. Als u de kamer wilt verlaten en het bed nog open is, laat dit dan aan de verpleging weten door te drukken op de rode zusteroproep. Wacht tot de verpleging op de kamer is om het Poseybed weer te sluiten. Laat uw naaste nooit alleen op de kamer achter in het open Poseybed.

Bewegen

Het gebruik van het Poseybed, mag geen reden zijn om minder te bewegen. Het is daarom belangrijk dat uw naaste tijdens uw aanwezigheid uit bed komt als dit mogelijk is. De reden hiervan is dat uw naaste niet zonder toezicht het Poseybed kan/mag verlaten. Gaat u graag even met uw naaste van de kamer af, overleg dit dan eerst met de verpleging. Zij kunnen samen met u inschatten of dit verantwoord is.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen, stel deze gerust aan de verpleegkundige van de afdeling.