Spring naar de content

Medische psychologie

U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar een medisch psycholoog. In deze folder leest u wat medische psychologie is en wat een medisch psycholoog voor u kan betekenen.

De medisch psycholoog

Medisch psychologen helpen mensen die door psychische problemen lichamelijke klachten hebben. Ook mensen die moeilijk met de gevolgen van hun ziekte om kunnen gaan, worden onderzocht en eventueel behandeld door een medisch psycholoog. Een medisch psycholoog onderzoekt de samenhang tussen lichamelijke en psychische klachten. Een ziekte, medisch onderzoek, lichamelijke klachten of een behandeling kunnen een zware belasting betekenen voor een patiënt en diens naasten. Soms worden lichamelijke klachten (mede) veroorzaakt en/of in stand gehouden door persoonlijke problemen of problemen in de relatie of op het werk. Voorbeelden van klachten waar een medisch psycholoog naar kijkt zijn o.a:

  • overmatige angst
  • klachten waar tot nu toe geen medische oorzaak voor gevonden is
  • concentratiestoornissen of aandachtsproblemen, geheugenproblemen
  • spanningen thuis of op het werk
  • leven met chronische ziekte en de consequenties daarvan

Psychologisch onderzoek

Voordat de psycholoog een advies kan geven of tot behandeling kan overgaan, is onderzoek nodig. Hoe dat onderzoek verloopt is afhankelijk van de vraagstelling. Elk onderzoek begint met één of meer oriënterende gesprekken, gesprekken waarin de psycholoog zich een beeld vormt van het probleem. Daarnaast kunnen testen deel uit maken van het onderzoek. U moet dan denken aan testen om het geheugen of de concentratie te onderzoeken, of om de persoonlijkheid en intelligentie te onderzoeken. Soms kan het ook nodig zijn dat de psycholoog gesprekken voert met de partner, familieleden of andere betrokkenen. Overigens gebeurt dat alleen wanneer u daar als patiënt toestemming voor geeft.

Behandeling

Soms is het al genoeg als een patiënt weet waardoor de klachten worden veroorzaakt. Dat inzicht geeft dan al voldoende mogelijkheden om met de klachten om te gaan. In andere gevallen is behandeling van de klachten nodig. De psycholoog adviseert op welke manier behandeling het beste kan plaatsvinden. Behandeling in het ziekenhuis is meestal van korte duur en gericht op de bestrijding van de klachten. Dan gaat het bijvoorbeeld om:

  • het leren omgaan met de gevolgen van een ziekte of een aangrijpende gebeurtenis (bijv. een hartaanval of chronische pijn);
  • aanleren van (sociale) vaardigheden of ontspanningsoefeningen;
  • vergroten van zelfinzicht en verandering van gedrag of leefstijl.

Doorverwijzing

Is een langdurige behandeling nodig, dan verwijst de psycholoog van het ziekenhuis u door naar een andere instantie of hulpverlener. Dat kan bijvoorbeeld zijn een psycholoog buiten het ziekenhuis of de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) of een psychiatrische instelling.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek medische psychologie.

  • Telefoon: 0413 - 40 19 90                                                                                                           
  • De polikliniek medische psychologie bevindt zich op route 041