Spring naar de content

Tips voor het gesprek met uw specialist (of huisarts)

Van vragen word je wijzer!

Om de juiste informatie over uw gezondheid te verkrijgen en op grond daarvan een keuze te kunnen maken, is goede communicatie tussen u en uw behandelaar/arts belangrijk. Met deze tips helpen we u om zo goed mogelijk uw eigen keuzes te maken wanneer u naar het ziekenhuis gaat.

U krijgt een bepaald onderzoek.

Vraag waarom dit onderzoek nodig is en wat het wel en niet laat zien, en hoe het onderzoek verloopt. Bent u bang voor een bepaald onderzoek, zeg dit dan en vraag of er andere manieren zijn om zo’n onderzoek te doen.

Waarom kiest u voor deze behandeling?

Soms zijn er voor één ziekte verschillende behandelingen. Vraag waarom uw arts in uw geval juist voor die ene behandeling kiest, terwijl u weet dat er ook andere mogelijkheden zijn. Als u andere behandelingsmogelijkheden zou willen, vraag dan of dat in uw geval kan.
 
Wie voert de behandeling (operatie) uit?

Misschien moet u worden geopereerd. Wie voert die operatie uit? Is dat uw eigen arts, of een collega die u niet kent. Geef het aan als u liever wilt dat uw eigen arts de behandeling uitvoert.

Welke vormen van verdoving zijn er mogelijk?

Er is veel mogelijk, plaatselijke verdoving, ruggenprik, pijnblok of algehele verdoving. Laat u goed informeren en vraag naar de mogelijkheden voor uw behandeling.

Zijn er risico’s en complicaties?

Hoe groot is de kans op complicaties en wat zijn de gevolgen? Uw arts zal u ook hierover inlichten, maar als u nog vragen heeft of zich ongerust maakt, blijf er dan niet mee zitten, bespreek uw zorgen of ongerustheid met uw arts.

Tip:

Bent u zenuwachtig voor uw afspraak met de specialist? U mag, als u dat wilt een vertrouwd iemand mee nemen naar uw afspraak met de specialist. Twee mensen horen meer dan één. Wat ook helpt is om alvast wat vragen op papier te zetten.

Weer naar huis

Als u thuis bent, hoe verloopt dan het herstel en bij wie kunt u terecht voor vragen?
Mag u weer douchen, autorijden, tillen? Kortom wat mag wel en wat mag niet om uw herstel thuis te bevorderen. Uw behandelend arts of de verpleegkundige zal u daarover het een en ander vertellen. Maar hebt u toch nog vragen, blijf er dan niet mee zitten, stel uw vraag gerust.

Denk aan uw Actueel Medicijn Overzicht (AMO)
Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt.
Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden.
Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij.
We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar een apotheek.
U krijgt dan uw nieuwe medicijnen mee.


------------------------------------------------------------------------------------------
Deze tips zijn een initiatief van de Cliëntenraad van Bernhoven. De Cliëntenraad is er ook in uw belang. Meer weten? Mailen kan naar clientenraad@bernhoven.nl

Voor meer informatie over regels in de relatie tussen patiënt en arts en veelgestelde vragen kunt u kijken op www.kiesbeter.nl