Spring naar de content

Tips voor het gesprek met uw specialist (of huisarts)

Van vragen word je wijzer!

Om de juiste informatie over uw gezondheid te verkrijgen en op grond daarvan een keuze te kunnen maken, is goede communicatie tussen u en uw behandelaar/arts belangrijk. Met deze tips helpen we u om zo goed mogelijk uw eigen keuzes te maken wanneer u naar het ziekenhuis gaat.

U krijgt een bepaald onderzoek.

Vraag waarom dit onderzoek nodig is en wat het wel en niet laat zien, en hoe het onderzoek verloopt. Bent u bang voor een bepaald onderzoek, zeg dit dan en vraag of er andere manieren zijn om zo’n onderzoek te doen.

Waarom kiest u voor deze behandeling?

Soms zijn er voor één ziekte verschillende behandelingen. Vraag waarom uw arts in uw geval juist voor die ene behandeling kiest, terwijl u weet dat er ook andere mogelijkheden zijn. Als u andere behandelingsmogelijkheden zou willen, vraag dan of dat in uw geval kan.
 
Wie voert de behandeling (operatie) uit?

Misschien moet u worden geopereerd. Wie voert die operatie uit? Is dat uw eigen arts, of een collega die u niet kent. Geef het aan als u liever wilt dat uw eigen arts de behandeling uitvoert.

Welke vormen van verdoving zijn er mogelijk?

Er is veel mogelijk, plaatselijke verdoving, ruggenprik, pijnblok of algehele verdoving. Laat u goed informeren en vraag naar de mogelijkheden voor uw behandeling.

Zijn er risico’s en complicaties?

Hoe groot is de kans op complicaties en wat zijn de gevolgen? Uw arts zal u ook hierover inlichten, maar als u nog vragen heeft of zich ongerust maakt, blijf er dan niet mee zitten, bespreek uw zorgen of ongerustheid met uw arts.

Tip:

Bent u zenuwachtig voor uw afspraak met de specialist? U mag, als u dat wilt een vertrouwd iemand mee nemen naar uw afspraak met de specialist. Twee mensen horen meer dan één. Wat ook helpt is om alvast wat vragen op papier te zetten.

Weer naar huis

Als u thuis bent, hoe verloopt dan het herstel en bij wie kunt u terecht voor vragen?
Mag u weer douchen, autorijden, tillen? Kortom wat mag wel en wat mag niet om uw herstel thuis te bevorderen. Uw behandelend arts of de verpleegkundige zal u daarover het een en ander vertellen. Maar hebt u toch nog vragen, blijf er dan niet mee zitten, stel uw vraag gerust.

Neem uw actueel medicatieoverzicht (AMO) mee voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptiepil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is mijn AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw te worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

------------------------------------------------------------------------------------------
Deze tips zijn een initiatief van de Cliëntenraad van Bernhoven. De Cliëntenraad is er ook in uw belang. Meer weten? Mailen kan naar clientenraad@bernhoven.nl

Voor meer informatie over regels in de relatie tussen patiënt en arts en veelgestelde vragen kunt u kijken op www.kiesbeter.nl