Spring naar de content

Vrijwilligers in Bernhoven

In Bernhoven zijn dagelijks vrijwilligers actief op allerlei fronten. Het vrijwilligerswerk in Bernhoven wordt georganiseerd door de Stichting Vrijwilligers Bernhoven. Deze informatie richt zich op de vrijwilligersactiviteiten in het ziekenhuis.

Bernhoven is momenteel actief op twee locaties, namelijk Uden en de polikliniek Bernhoven in Oss. Op beide locaties zijn vrijwilligers werkzaam.

De vrijwilligers in het ziekenhuis verlenen op allerlei terreinen ondersteunende diensten.
Zo houden de vrijwilligers zich o.a. bezig met:

  • begeleiding van patiënten naar afdelingen;
  • bloemenverzorging op de patiëntenkamers;
  • tijdschriftverzorging in de wachtkamers van de poliklinieken en de lounges van de verpleegafdelingen;
  • gastvrouw of gastheer in de hal voor mensen die het ziekenhuis of de polikliniek van Bernhoven in Oss bezoeken;
  • 1x per maand verzorgen van de bingo op de dialyseafdeling;
  • koffie / theeservice voor wachtenden in de wachtkamers van de polikliniek op de locatie Oss.

Vrijwilligers zijn op bepaalde delen van de dag aanwezig in het ziekenhuis om op allerlei manieren ondersteuning te bieden. Vrijwilligerswerk is waardevol voor het ziekenhuis en de patiënt. Het is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Als iemand kiest voor vrijwilligerswerk, dan gaat hij/zij toch een bepaalde verplichting aan. De vrijwilliger kiest in overleg met de projectleider hoe vaak en wanneer bepaalde werkzaamheden verricht worden. Vrijwilligers zijn altijd nodig

De Stichting Vrijwilligers Bernhoven is altijd op zoek naar nieuwe mensen die zich enkele uren per week voor andere mensen willen inzetten. Hoe meer vrijwilligers, hoe meer mensen geholpen kunnen worden. Om het werk goed te kunnen doen, is er een aantal basisvoorwaarden waaraan de vrijwilliger moet voldoen. Vrijwilligers benaderen bezoekers en patiënten respectvol, zijn geduldig en vriendelijk. Beschikken over een luisterend oor, zijn betrokken en kunnen zich inleven in de situatie van de ander. Kortom een vrijwilliger brengt ook eigen levenservaring met zich mee.

Vrijwilligers krijgen ook iets terug

Vrijwilligerswerk is geen betaalde baan, toch krijgt een vrijwilliger veel terug. Op de eerste plaats is dat de dankbaarheid van de mensen voor wie u iets kunt betekenen. De Stichting Vrijwilligers Bernhoven zorgt ook voor een goede organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk. Nieuwe vrijwilligers worden eerst ingewerkt en begeleid. Daarnaast organiseert de Stichting Vrijwilligers Bernhoven enkele malen per jaar een bijeenkomst voor alle vrijwilligers. Deze bijeenkomst is bedoeld om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Het heeft ook als doel om met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen met elkaar te delen.

Vragen

Voelt u zich aangesproken, wilt u eerst nog wat meer weten? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de Stichting Vrijwilligers Bernhoven: