Spring naar de content

Instructies voor opname in verband met een onderzoek/ behandeling onder een diepe sedatie

1. Wat is sedatie en hoe werkt het?

Sedatie is de medische benaming voor het verlagen van het bewustzijn. Bij diepe sedatie wordt u in een diepe slaap gebracht. De sedatie wordt gegeven door een van onze sedatie praktijk specialisten (SPS) van de afdeling anesthesiologie.

Voor de start van het onderzoek of de behandeling krijgt u een snel en kortwerkend slaapmiddel en eventueel een pijnstiller toegediend via het infuus via een pomp. Er wordt gezocht naar een goede dosering, waarbij u wel zelfstandig blijft ademen, maar nauwelijks tot niets mee krijgt van het onderzoek. De sedatie praktijk specialist is tijdens het hele onderzoek/ behandeling bij u. Hij of zij controleert uw bloedsomloop en ademhaling en stelt zonodig de sedatie bij.

Als het onderzoek/behandeling is afgelopen wordt de toediening van het slaapmiddel en de pijnstiller gestopt. Door de korte werking van beide middelen bent u snel weer wakker.

2. Eten en drinken

Nuchter

 • Voor het veilig ondergaan van diepe sedatie moet u altijd nuchter zijn. Het maakt niet uit welk onderzoek u krijgt. ‘Nuchter’ betekent dat uw maag leeg is. Zo wordt voorkomen dat de inhoud van uw maag tijdens het onderzoek/de behandeling in de luchtpijp en longen komt. Dit kan tot ernstige complicaties leiden. Als u niet nuchter bent, wordt het onderzoek/de behandeling uitgesteld.

Dit betekent:

Tot 6 uur voor uw OPNAME:

 • U mag gewoon eten en drinken

Vanaf 6 uur voor uw OPNAME:

 • U mag niets meer eten
 • U mag nog wel 2 glazen drinken: water, ranja, thee of koffie (evt. met zoetje of suiker)
 • U mag niet meer drinken: melk (producten), sappen, koolzuurhoudende dranken of alcohol

Vanaf 2 uur voor uw OPNAME:

 • U mag niets meer eten en drinken, ook geen kauwgom of snoepjes
 • Een slokje water om uw medicijnen in te nemen (of bij het tandenpoetsen) mag nog wel
 • Vanaf 24.00 uur mag u ook niet meer roken

ERCP: Het onderzoek vindt ‘s middags plaats. U mag als ontbijt ‘s ochtends vóór 7 uur alleen een beschuitje met zoet beleg en een kopje thee. Daarna mag u niet meer eten, drinken en roken. De mond mag nog wel worden gespoeld met water.

Coloscopie: U volgt de aanwijzingen van de darmvoorbereiding die u via uw MDL arts heeft gekregen. Vanaf 2 uur voor het onderzoek mag u ook niet meer drinken!□  

□ Gastroscopie/duodenoscopie: Onderzoek in de ochtend betekent dat u de avond voor het onderzoek na 21.00 uur niets meer eten en na 24.00 uur niets meer drinken.  Medicijnen die u 's avonds gebruikt, mag u innemen. Medicijnen die u 's ochtends gebruikt, mag u pas na het onderzoek innemen. Als het onderzoek in middag plaatsvindt, neemt u 's ochtends vóór 7 uur  een beschuitje met zoet beleg en een kopje thee. Daarna niets meer eten en drinken. De ochtend medicatie mag u innemen met het licht ontbijt.

Patiënten met diabetes die behandeld worden met insuline:

□ Subcutane insulinepomp wordt geregeld i.o.m. de internist.

Onderzoek/ behandeling in de ochtend 

 De dag vóór het onderzoek/ behandeling:  Avonddosering langwerkende insuline (insulatard, lantus, levemir, humuline NPH of insuman basal) m□□et 25% verlagen, dosering kortwerkende insuline en insulinemix niet aanpassen.       

 De dag van het onderzoek/ behandeling: Nuchter, dus ook geen insuline spuiten.

 Onderzoek/ behandeling in de middag (melden na 12.00 uur) 

De dag vóór het onderzoek/ behandeling: Avonddosering langwerkende insuline (insulatard, lantus, levemir, humuline NPH of insuman basal) met 25% verlagen, dosering kortwerkende insuline en insulinemix niet aanpassen. 

De dag van het onderzoek/ behandeling: voor 7:00 uur: licht ontbijt met de helft van de gebruikelijke hoeveelheid insuline (kortwerkend, insulinemix of langwerkend).

Patiënten met diabetes die behandeld worden met tabletten:

Onderzoek/ behandeling in de ochtend

De dag vóór het onderzoek/ behandeling:

Normaal gebruik van tabletten.

De dag van het onderzoek/behandeling:

Ochtenddosering van sulfonylureumderivaten (gliclazide, glimepiride, tolbutamide) achterwege laten. De metformine en DDP-4 remmers (sitagliptine, linagliptine) in de gebruikelijke hoeveelheid innemen.

Onderzoek/ behandeling in de middag (daarvoor meldt u zich na 12.00 uur)

De dag vóór het onderzoek/ behandeling:

Normaal gebruik van tabletten. 

De dag van het onderzoek/ behandeling:

Voor 7.00 uur: licht ontbijt met 50% van de sulfonylureumderivaten (gliclazide, glimepiride, tolbutamide) innemen. De metformine en DDP-4 remmers (sitagliptine, linagliptine) in de gebruikelijke hoeveelheid innemen.

N.B. Als u één of meerdere dagen voor het onderzoek/ behandeling wordt opgenomen, zal uw voeding en insuline/bloedsuikerverlagende tabletten in overleg met de internist aangepast worden.

Patiënten met diabetes die instructies meekrijgen van de MDL-arts

□ Omdat u patiënt bent bij de MDL-arts gelden voor u aparte instructies die meekrijgt via de polikliniek MDL

3. Medicijnen


 □ Uw medicijnen kunt u op de ochtend van de ingreep innemen, eventueel met wat water.

A: De volgende medicijnen mag u niet innemen op de ochtend van het onderzoek/ behandeling: ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

□ Voor diabetes medicatie: zie vorige bladzijde voor schema.

B: De volgende medicijnen mag u niet innemen:

   ____ dagen voor de ingreep ___________________________________________________________ 

   ____ dagen voor de ingreep ____________________________________________________________

□ TROMBOSEDIENST

Indien het onderzoeksdatum bekend is, zo snel mogelijk de trombosedienst bellen (0413-40 30 00) of mailen trombose@bernhoven.nl

De trombosedienst past uw schema aan en zal de stopdagen van de bloedverdunners doorgeven.

4. Pijnstilling

□ n.v.t.

Afhankelijk van het onderzoek/ behandeling die u ondergaat, krijgt u een recept mee met pijnstillers. Wij verzoeken u deze medicijnen op tijd bij uw apotheek op te halen en mee te nemen naar het ziekenhuis bij opname. Daarnaast verzoeken wij u om voldoende paracetamol in huis te hebben.

In onderstaand schema staat vermeld welke medicijnen u kunt innemen na de behandeling. Wij adviseren u om deze pijnmedicatie in ieder geval gedurende 48 uur in te nemen en daarna op geleide van de pijn af te bouwen.

□ Paracetamol 1000 mg (2 tabletten van 500 mg), 4 keer per dag (om de 6 uur)

□ Etoricoxib (Arcoxia) 90 mg, één keer per dag

□ Oxynorm 5 mg zonodig, maximaal 6 keer per dag

□ Pantoprazol of Omeprazol 40 mg, één keer per dag (maagbeschermer)

□ Anders namelijk:……………………………………………………………….

Bij gebruik van Etoricoxib (Arcoxia) schrijven we in sommige gevallen ook een maagbeschermer voor om problemen te voorkomen. Het is dus wel van belang dat u deze maagbeschermers  inneemt ook al heeft u geen maagklachten en heeft het geen invloed op de pijn. Deze tabletten worden helaas niet meer vergoed door de verzekering.

Bij het gebruik van paracetamol mag u geen andere medicatie gebruiken waar paracetamol ook in zit (als panadol plus, paradon, saridon, finimal en zaldiar).

Bij het gebruik van Arcoxia mag u geen medicijnen gebruiken als naproxen, ibuprofen en diclofenac.

Oxynorm is een sterke pijnstiller. Daarvan kunt u wat licht in het hoofd worden en af en toe misselijk. Om die reden is het niet verstandig om na inname deel te nemen aan het verkeer.

Het afbouwen van de pijnmedicatie is het verstandigst in onderstaande volgorde:

 • oxynorm: minder vaak innemen, danwel stoppen
 • arcoxia (en evt maagbeschermer) stoppen
 • paracetamol: minder vaak innemen en daarna stoppen

5. Pijn Telefoon Service (bij dagbehandeling)

Bernhoven wil graag op de hoogte blijven van uw pijnniveau en dit kan door middel van de (mobiele) telefoon. Op deze manier volgen wij de ernst van uw pijn en kunnen wij zo nodig adviezen geven om de pijn beter te behandelen. Veel pijn na een operatie is namelijk niet nodig en kan het herstel na een operatie belemmeren. De anesthesioloog bespreekt met u of u voor de Pijn Telefoon Service in aanmerking komt.

U wordt gebeld op het telefoonnummer wat  als 1e in ons systeem staat. Als u op een ander nummer gebeld wilt worden, dan vragen wij u om het nummer aan te laten passen bij de patiëntenregistratie van het ziekenhuis.

Hoe werkt de Pijn Telefoon Service?

De Service start de avond na de operatie, daarna wordt u drie keer per dag gebeld, namelijk om 9.00 uur, 15.00 uur en 19.30 uur, gedurende drie dagen. De telefoon wordt automatisch aangestuurd.

Een 'stem' vraagt u om eerst een hekje te toetsen, daarna vraagt hij u om met de cijfertoetsen de mate van pijn aan te geven die u voelt. U kunt daarbij kiezen uit een schaal van 0 t/m 10 waarbij 0 geldt voor géén pijn en 10 voor onhoudbare pijn. Als u de score heeft ingetoetst, wordt de verbinding automatisch verbroken.

Als het getal dat u heeft ingevoerd volgens de richtlijn een te hoge score aangeeft, neemt een medewerker van het acute pijnteam (APS) contact met u op. Let bij het invoeren van uw score goed op het juist inschatten van uw pijn. Het cijfer dat u intoetst kan niet worden hersteld.

Als u op het moment dat u gebeld wordt niet zelf in staat bent de telefoon te beantwoorden, regel dan iemand uit uw omgeving die dat namens u doet.

De service werkt op uw mobiele en vaste telefoon. U krijgt tien minuten voordat u gebeld wordt een herinneringsberichtje als u uw mobiele nummer heeft opgegeven. Aan de service zijn geen kosten verbonden.

Door uw medewerking kunnen we de pijnservice verbeteren en beter inspelen op mogelijke problemen. Wij danken u dan ook voor uw medewerking.

Als u veel pijn heeft, moet u niet wachten tot u een telefoontje krijgt. Dan moet u bellen met de Spoedeisende Hulp van Bernhoven: telefoonnummer:  0413 - 40 10 00. Mocht het onverhoopt nodig zijn dat u naar de Spoedeisende Hulp van Bernhoven komt, volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost Bernhoven'.

6. Bloedprikken

□ n.v.t.

□Ja, dit doet u direct na het spreekuur PPO met het laboratoriumformulier. 

□Ja, dit doet u op de opnamedag voordat u zich op de verpleegafdeling meldt. U moet hiervoor een half uur eerder op het laboratorium zijn. Openingstijden  maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 07.30- 17.30 uur en op dinsdag van 07.30- 19.30 uur. Route 010.

□Ja, dit doet u één werkdag voor het onderzoek/ behandeling met het laboratoriumformulier. 

□Anders, namelijk:

7. Temperatuur opnemen

 • Neem 's ochtends uw lichaamstemperatuur op. Als uw temperatuur boven de 38,5°C is, neem dan contact op met de afdeling waar u opgenomen wordt.

8. Overige dingen waar u aan moet denken

 • In verband met de hygiëne wordt verzocht u 's morgens te douchen en schone, makkelijk zittende kleding aan te doen.
 • Wij verzoeken u om geen bodylotion of andere crème te gebruiken:
 • Verwijder contactlenzen, make-up, nagellak, sieraden en piercing; 
 • Wanneer u acryl / gelnagels draagt verwijdert u 1 nagel. Dit is om de kleur van uw nagels tijdens de behandeling/ onderzoek in de gaten te kunnen houden.

Neem mee: 

 • alle medicijnen (die u gebruikt) in originele verpakking; 
 • tromboseschema (bij gebruik hiervan); 
 • uw patiëntenpas; 
 • toiletspullen/ makkelijke kleding; 
 • bakje voor gebitsprothese; 
 • het telefoonnummer van een contactpersoon/de persoon die u op komt halen, u mag niet zelf actief deelnemen aan het verkeer!; 
 • laat waardevolle spullen of veel geld thuis.

9. Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Pre Sedatie Onderzoek (PSO) op nummer tijdens kantooruren: 0413 - 40 13 60

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook kijken naar folder 'diepe sedatie bij een onderzoek of behandeling' (www.bernhoven.nl/folders)