Spring naar de content

Implantatie van een hartritmemonitor (LOOP recorder)

Uw cardioloog heeft voor u een implantatie van een LOOP recorder aangevraagd. Een LOOP recorder is een implanteerbare hartritmemonitor. Dit is een apparaatje dat uw hartritme voortdurend analyseert en indien nodig registreert.

Waarom wordt een LOOP recorder geïmplanteerd?

U heeft de afgelopen tijd soms klachten gehad, zoals duizeligheid of een wegraking, die mogelijk samenhangen met verstoringen van het hartritme. Het is bij u lastig om een dergelijke verstoring vast te leggen. Met een LOOP recorder wordt het hartritme over een langere termijn in de gaten te gehouden. Zo hebben we de mogelijkheid om het hartritme te registreren tijdens klachten.

Hoe werkt een LOOP recorder?

De LOOP recorder wordt zo geprogrammeerd dat uw hartritmestoornis automatisch wordt geregistreerd, ook al merkt u dit zelf niet. De recorder staat in een stand-by stand en schakelt zichzelf in wanneer er hartritmestoornissen zijn. Daarnaast kunt u bij klachten zelf zorgen dat uw hartritme wordt opgeslagen Hiervoor krijgt u een apparaatje mee, een activator genoemd. Met behulp van de activator kunnen er maximaal drie episodes worden opgeslagen De batterij van het apparaatje gaat twee tot drie jaar mee.

Hoe werkt de activator?

Houd de activator boven de LOOP recorder en druk op de recordknop. Bij een goed contact, ziet u een 'vinkje' en/of hoort u een piepje. Wanneer dit niet gebeurt, probeert u het nog een keer. De LOOP recorder houdt het hartritme vanaf enkele minuten vóór activatie tot 1 minuut erna automatisch vast.

Wanneer gebruikt u de activator?

Gebruik de activator als u klachten heeft zoals hartkloppingen, duizeligheid of flauwvallen. Zorg ervoor dat u de activator altijd bij u heeft, zodat u hem kunt gebruiken als het nodig is. Ook nadat de klachten voorbij zijn, kunt u de LOOP recorder nog activeren. U moet dit dan wel zo snel mogelijk doen. Het hartritme blijft opgeslagen

Hoe wordt de LOOP recorder ingebracht?

Het inbrengen van een LOOP recorder is een eenvoudige poliklinische ingreep, die ongeveer vijftien tot twintig minuten duurt. De ingreep vindt plaats op de hartkatheterisatiekamer, onder plaatselijke verdoving

Eerst krijgt u via een infuus antibiotica toegediend.

Daarna wordt het apparaatje via een klein sneetje boven in de linker borst vlak onder de huid geplaatst. Nadat de wond gehecht is gaat u terug naar de afdeling. Er wordt met u een afspraak gepland voor het uitlezen van de LOOP recorder. Na de ingreep mag u direct naar huis

Uitlezen van de LOOP recorder

Dit gebeurt door een technicus van de afdeling Cardio-implantaten van het ziekenhuis. Na de eerste activatie maakt u een afspraak op de pacemakerkamer om de LOOP recorder uit te laten lezen. Afhankelijk van de bevindingen en uw klachten worden nieuwe afspraken gemaakt voor uitlezen.

Melden

U moet zich melden op  _______________ (datum) om _______________ uur op het ambulant centrum / dagbehandeling routenummer 140  in Bernhoven.

Voorbereiding

U mag normaal ontbijten of lunchen. Als u bloedverdunners gebruikt zoals acenocoumarol of fenprocoumon, krijgt u van uw cardioloog het advies om dit te melden bij de trombosedienst zodat uw INR waarde op de dag van de ingreep niet hoger dan 2,5 is. Heeft u vragen, stel deze dan aan de behandeld arts of verpleegkundige.

Denk aan uw Actueel Medicijn Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Bij ieder bezoek aan het ziekenhuis is een nieuw AMO nodig, ook als u nog maar kort geleden al in het ziekenhuis was. Want ook in korte tijd kan er toch iets in uw medicatie zijn veranderd. Zeker wanneer u met meerdere behandelaars te maken heeft. Het AMO is belangrijk voor uw veiligheid. Bijvoorbeeld om dubbelmedicatie te voorkomen. In sommige gevallen mogen medicijnen niet met elkaar worden gecombineerd. Het is belangrijk dat de arts een actueel overzicht heeft van de medicijnen die u gebruikt. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat uw arts in het ziekenhuis niet naar uw AMO vraagt. Bijvoorbeeld omdat de medicatie niet veranderd. Maar dat weet u niet van tevoren. Daarom is een AMO bij ieder bezoek aan het ziekenhuis belangrijk. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar uw apotheek.

Voor uw apotheek is het ook belangrijk te weten welke medicatie gewijzigd is, ook wanneer de medicatie gestopt is.

Heeft u nog vragen?

Hebt u verder nog vragen of zijn er onduidelijkheden, dan kunt u contact opnemen:

Pacemaker/ ICD polikliniek, route 110 telefoonnummer: 0413 - 40 24 64 (tijdens kantooruren)