Spring naar de content

Informatie implanteerbare hartmonitor (LOOP recorder)

Uw cardioloog heeft met u besproken dat u een implanteerbare hartmonitor (ook wel LOOP recorder genoemd) krijgt. Met behulp van deze monitor kan worden vastgesteld of uw klachten komen doordat u een hartritmestoornis heeft.

Wanneer wordt u verwacht?

Voor het inbrengen van de hartritmemonitor verwachten wij u op ……………   dag …………..  

Op de dag van de ingreep moet u zich om     ⃝ 8.00 uur/    ⃝ 8.30 uur/     ⃝ 9.00 uur of     ⃝ 12.30 uur -     ⃝ 13.00 uur/    ⃝ 13.30 uur melden op route 140 van Bernhoven in Uden.

Hoe bereidt u zich voor?

 • U mag gewoon eten en drinken.
 • Gebruikt u bloedverdunners? Dan moet u zich één uur voordat u wordt behandeld melden bij de bloedafname op route 10 om uw INR waarde te bepalen. Die mag namelijk niet hoger zijn dan 2,5 op de dag van uw behandeling. De doseringsarts regelt met u of u moet stoppen of minderen met het gebruik van bloedverdunners. U mag wel gewoon Ascal gebruiken.
 • Gebruikt u NOAC’s dan moet u met het gebruik ervan ….. dagen / uren stoppen voorafgaand aan de behandeling. U mag …… dagen / ….. uren na de ingreep weer beginnen met de NOAC’s in te nemen.

Neem uw actueel medicatieoverzicht (AMO) mee voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is mijn AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

__________________________________________________________________________________

Waarom krijgt u een implanteerbare hartmonitor?

U heeft de afgelopen tijd soms klachten gehad, zoals duizeligheid of een wegraking, die mogelijk samenhangen met verstoringen van het hartritme. Het is bij u lastig om een dergelijke verstoring vast te leggen. Met een hartritmemonitor kunnen we uw hart over een langere tijd in de gaten te gehouden. Zo hebben we de mogelijkheid om het hartritme te registreren tijdens klachten.

Hoe werkt een hartritmemonitor?

De hartritmemonitor wordt zo geprogrammeerd dat uw hartritmestoornis automatisch wordt geregistreerd, ook al merkt u dit zelf niet. De recorder staat in een stand-by stand en schakelt zichzelf in wanneer er hartritmestoornissen zijn. Daarnaast kunt u bij klachten zelf zorgen dat uw hartritme wordt opgeslagen Hiervoor krijgt u een apparaatje mee, een activator genoemd. Met behulp van de activator kunnen er maximaal drie episodes worden opgeslagen De batterij van het apparaatje gaat twee tot drie jaar mee.

Hoe werkt de activator?

Houd de activator boven de hartritmemonitor en druk op de recordknop. Bij een goed contact, ziet u een 'vinkje' en/of hoort u een piepje. Wanneer dit niet gebeurt, probeert u het nog een keer. De hartritmemonitor houdt het hartritme vanaf enkele minuten vóór activatie tot 1 minuut erna automatisch vast.

Wanneer gebruikt u de activator?

Gebruik de activator als u klachten heeft zoals hartkloppingen, duizeligheid of flauwvallen. Zorg ervoor dat u de activator altijd bij u heeft, zodat u hem kunt gebruiken als het nodig is. Ook nadat de klachten voorbij zijn, kunt u de hartritmemonitor nog activeren. U moet dit dan wel zo snel mogelijk doen. Het hartritme blijft opgeslagen

Hoe wordt de hartritmemonitor ingebracht?

Het inbrengen van een hartritmemonitor is een eenvoudige poliklinische ingreep, die ongeveer vijftien tot twintig minuten duurt. De ingreep vindt plaats op de hartkatheterisatiekamer, onder plaatselijke verdoving.

 • Vooraf krijgt u een infuusnaald waardoor antibiotica toegediend wordt voor de ingreep
 • Daarna wordt het apparaatje via een klein sneetje boven in de linker borst vlak onder de huid geplaatst. 
 • Nadat de wond gehecht is gaat u terug naar de afdeling. Er wordt met u een afspraak gepland voor het uitlezen van de hartritmemonitor.
 • Na de ingreep mag u direct naar huis
 • Heeft u pijnklachten, dan mag u paracetamol gebruiken, zo nodig 4 maal 1 gram per 24 uur

Uitlezen van de hartritmemonitor

Dit gebeurt door een technicus van de afdeling Cardio-implantaten van het ziekenhuis. Na de eerste activatie maakt u een afspraak op de pacemakerkamer om de monitor uit te laten lezen. Afhankelijk van de bevindingen en uw klachten worden nieuwe afspraken gemaakt voor uitlezen.

Het verwijderen van de hartritmemonitor

 • Het verwijderen van een hartritmemonitor is een poliklinische ingreep, die ongeveer vijftien tot twintig minuten duurt. De ingreep wordt gedaan op de hartkatheterisatiekamer, onder plaatselijke verdoving.
 • Vooraf krijgt u een infuusnaald op de afdeling
 • Er wordt een klein sneetje gemaakt ter hoogte van de looprecorder en dan wordt de looprecorder via dit sneetje verwijderd
 • Als dat nodig zou zijn, wordt het wondje gehecht of met lijm gesloten
 • U krijgt een nog controle afspraak mee als we dat nodig vinden
 • Bij pijnklachten mag u paracetamol gebruiken, zo nodig 4 maal 1 gram per 24 uur

Heeft u nog vragen?

Hebt u verder nog vragen of zijn er onduidelijkheden, dan kunt u contact opnemen:

 • Pacemaker/ ICD polikliniek, route 120 telefoonnummer: 0413 - 40 24 64 (tijdens kantooruren)