Spring naar de content

Intensive Care-patiënten/bezoekersinformatie

Op de intensive care worden patiënten opgenomen die extra zorg, speciale bewaking en eventueel ondersteuning van belangrijke lichaamsfuncties nodig hebben. Op de afdeling is speciale medische apparatuur en opgeleid personeel aanwezig om ernstig zieke patiënten te behandelen.

Op de intensive care, IC, vindt u naast de intensive care ook de afdeling hartbewaking die wordt aangeduid als CC, dit staat voor coronary care en de stroke care unit. De intensive care bevindt zich op de 2e etage route 200. Om op bezoek te komen maakt u bij de ingang van de afdeling gebruik van de intercom. De deur wordt dan zo snel mogelijk voor u geopend.

Het telefoonnummer van de intensive care is 0413 - 40 11 01.

De bezoektijden zijn dagelijks van 11.00 tot 20.00 uur.

Opname op de IC

De afdeling intensive care (IC)

De IC is er voor patiënten die extra zorg, speciale bewaking en eventueel ondersteuning van belangrijke lichaamsfuncties nodig hebben. De hoofdbehandelaar van patiënten op de IC is de intensivist. Dat is een specialist op het gebied van intensive care zorg.

Een IC verpleegkundige is gedurende zijn/haar dienst toegewezen aan een of meerdere patiënten. Deze verpleegkundige is voor de patiënt en zijn contactpersoon het vaste aanspreekpunt, zij kunnen veel van uw vragen beantwoorden.

Ons team

Op de IC kunt u de volgende behandelaars en zorgverleners tegenkomen.

Intensivist

De hoofdbehandelaar van patiënten op de IC is de intensivist. Dat is een specialist op het gebied van intensive care zorg. De intensivist is de medisch eindverantwoordelijke arts voor de patiënt. Tevens zal de intensivist zorgdragen voor overleg en afstemming van beleid met de (vele) medebehandelaars.

Arts-assistent

De arts-assistent ondersteunt de intensivist. Dit zijn gediplomeerde artsen, (nog niet) in opleiding tot specialist.

IC verpleegkundigen (in opleiding)

De verpleegkundige zorg wordt uitgevoerd door gespecialiseerde IC- verpleegkundigen of IC- verpleegkundigen in opleiding.

Helpende

De helpenden op onze afdeling bieden ondersteuning aan de IC-verpleegkundige bij de zorg aan de patiënt en het aanvullen en klaarzetten van materialen en apparatuur.

Ondersteunende diensten

Ook zijn er op de afdeling een secretaresse, voedingsassistente, en medewerker schoonmaak en onderhoud dagelijks aanwezig.

Andere specialisten

Medisch specialisten ondersteunen waar nodig de behandeling met hun expertise en zijn dagelijks aanwezig bij het multidisciplinair overleg.

Paramedische professionals

Fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, diëtisten en anderen ondersteunen de patiënt zo nodig in hun vakgebied.

Geestelijke zorgverleners

De maatschappelijk werker en geestelijk verzorger/pastoraal werker ondersteunen op verzoek patiënten en hun naasten met vragen en emoties rond de opname op de IC.

Multidisciplinair overleg

Bij de behandeling van een patiënt op de afdeling Intensive Care zijn meestal meerdere specialismen betrokken, zoals bijvoorbeeld chirurgie, longziekten, inwendige geneeskunde, neurologie, cardiologie, microbiologie, radiologie, apotheek en overige disciplines. Elke dag komen de betrokken artsen bijeen in een gezamenlijke patiëntenbespreking: het multidisciplinaire overleg (MDO). Dit vindt dagelijks plaats om 12:15 uur.

Gesprekken

De contactpersoon wordt door de dienstdoende intensivist, arts-assistent en/ of IC verpleegkundige op de hoogte gehouden over de gang van zaken rondom de patiënt. Het tijdstip van de gesprekken is meestal in de middag (bij voorkeur tussen 14:30-15:30). Afhankelijk van de (in)stabiliteit van de patiënt varieert dit van een dagelijks gesprek tot één à twee keer per week. Zowel de patiënt als de contactpersoon kan met zijn of haar vragen bij de verpleegkundige terecht. Als u graag een gesprek wilt kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige.

Behandelbeperkingen, wel of niet reanimeren?

Reanimeren

Bij opname in Bernhoven zal de arts vragen naar uw wensen met betrekking tot reanimeren. Dit is een standaardvraag. Het betekent niet altijd dat u een verhoogd risico loopt op een levensbedreigende situatie. Als u aangeeft dat u niet gereanimeerd wilt worden, zal de arts nagaan of u de gevolgen van dit besluit goed overziet. Verder is het belangrijk om uw naasten op de hoogte te brengen van uw wensen.

Waarom niet reanimeren

Er zijn drie redenen om de afspraak tot niet-reanimeren te maken:

 1. U heeft uw behandelend arts te kennen gegeven niet gereanimeerd te willen worden.
 2. De behandelend arts vindt reanimatie bij voorbaat kansloos, omdat naar bestaande geneeskundige inzichten geen of slechts een minimale levensverlenging te bereiken is.
 3. De behandelend arts vindt na overleg met u reanimatie ongewenst, omdat weliswaar de kans aanwezig is dat door reanimatie levensverlenging wordt bereikt, maar het niveau van lichamelijk en/of geestelijk functioneren na reanimatie niet uw wil is.

Neem uw actueel medicatieoverzicht (AMO) mee voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is mijn AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

Wilt u bij opname het volgende meenemen:

 • Toiletartikelen (elektrische scheerapparatuur verdient de voorkeur)
 • Medicijnen die thuis worden gebruikt, in de originele verpakking en mogelijke medicijnlijst (bv. schema trombosedienst)
 • Dieetlijst indien van toepassing
 • Het is meestal niet mogelijk om eigen nachtkleding te dragen omdat de patiënt verbonden is aan allerlei apparatuur. De patiënt krijgt dan een operatiejasje aan. Het is wel fijn om alvast 1 setje nachtkleding mee te nemen.
 • Slippers, pantoffels of schoenen
 • Wij raden u aan om waardevolle spullen thuis te laten

Bezoek

Bezoektijden IC

De bezoektijden op de intensive care zijn van 11.00 tot 20.00 uur.

Bij de ingang van de afdeling, maakt u gebruik van de intercom. De deur wordt dan zo snel mogelijk voor u geopend.

U kunt uw familielid of naaste altijd bezoeken op de IC. In het belang van de patiënten zijn niet meer dan twee bezoekers per patiënt toegestaan. Wanneer u met meer personen komt, wissel elkaar dan af. Bij de afdeling is een speciale wachtruimte voor bezoekers.

 • Stem het bezoek af op de situatie van de patiënt, te veel en te lang bezoek kan voor de patiënt erg belastend zijn.
 • Als de patiënt tijdens de bezoektijd een behandeling of verzorging nodig heeft is het mogelijk dat het bezoek gevraagd wordt (tijdelijk) de kamer te verlaten. Wij vragen hiervoor uw begrip.
 • De IC kan heel indrukwekkend zijn voor kinderen, wij raden u aan om het eerste bezoek in overleg en eventueel onder begeleiding van een verpleegkundige plaats te laten vinden.
 • Wanneer iemand van het bezoek een infectie of flinke verkoudheid heeft, meldt dit dan alstublieft aan de verpleegkundige zodat deze eventuele maatregelen kan treffen.

Privacy en contactpersonen

In verband met de privacy van de patiënt wordt informatie over ziekte en behandeling niet aan iedereen verstrekt. Daarover hebben wij alleen contact met één of twee contactpersonen. Deze contactpersonen worden in overleg met de patiënt aangewezen. Als de patiënt niet zelf zijn contactpersonen kan aanwijzen, zullen wij de echtgenoot of partner (en als die ontbreekt een ouder, kind, broer of zus) van de patiënt bij de besluitvorming betrekken. Het is de bedoeling dat alleen de contactpersonen naar de toestand van de patiënt informeren en dat zij desgewenst andere relaties op de hoogte stellen.

Ons telefoonnummer is: 0413 – 40 11 01

Hygiëne

In Bernhoven besteden we veel aandacht aan hygiëne. Dit doen we om onze patiënten, bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis een zo veilig mogelijke omgeving te bieden. U kunt zelf bijdragen aan hygiëne door uw handen te wassen of te desinfecteren:

 • Voor het eten
 • Na toiletbezoek
 • Na gebruik van po of urinaal
 • Na hoesten of niezen

Op alle patiëntenkamers, badkamers en toiletruimten is water en zeep. En op alle patiëntenkamers, maar ook bij de in- en uitgang van de verpleegafdeling, hangen dispensers met handalcohol waar u uw handen kunt desinfecteren. Maak er gerust gebruik van.

Andere maatregelen die u zelf kunt nemen zijn:

 • Gebruik voor de lichaamsverzorging schone, persoonsgebonden artikelen
 • Raak wonden, katheters of verband niet met de handen aan
 • Gebruik bij niezen of hoesten een papieren zakdoek die u eenmalig gebruikt

Soms is het nodig dat patiënten apart van anderen worden verpleegd om de verspreiding van bepaalde ziekteverwekkers te voorkomen. We noemen dit isolatieverpleging. Als u in isolatie wordt verpleegd dan wordt u daar uiteraard van op de hoogte gebracht. U kunt dan gewoon bezoek ontvangen. Meer informatie hierover kunt u vinden in onze folder Isolatieverpleging.

Wachtruimte

De IC heeft bij de ingang een wachtruimte voor bezoekers. Dit is een gedeelde wachtruimte voor meerdere bezoekers. Bent u met veel bezoekers dan kunt u ook gebruik maken van de centrale hal.

In de wachtruimte staat een koffieautomaat, u kunt hier gebruik maken van de koffie en thee.

Familiekamer

Als het gezien de situatie van de patiënt wenselijk is dat u in de buurt blijft, kunt u in overleg met de verpleegkundige gebruik maken van één van de twee familiekamers, waar de mogelijkheid bestaat om te overnachten.

Mobiele telefoon

Mobiele telefoons kunnen de functie van de elektronische bewakings- en behandelingsapparatuur verstoren. Daarom mag op de patiëntenkamers geen gebruik gemaakt worden van mobiele telefoons. De patiënt kan gebruik maken van de Bernhoven telefoon. Familie mag in de bezoekersruimte bellen met de mobiele telefoon. Op de patiëntenkamer graag de telefoon op de ‘vliegtuigmodus’ zetten. Wij verzoeken u vriendelijk om rekening te houden met de privacy en rust van de andere patiënten.

Filmen e/o fotograferen in het ziekenhuis

Om de privacy van onze patiënten, diens naasten en medewerkers te bewaken, mag u niet zonder meer fotograferen of filmen in het ziekenhuis. Daarbij geldt dat u vooral anderen (patiënten, diens naasten en medewerkers in Bernhoven) niet mag fotograferen zonder dat zij daar toestemming voor geven.

Eten en drinken in het ziekenhuis

In de centrale hal bij de hoofdingang van het ziekenhuis bevindt zich de brasserie waar u als bezoeker warme en koude dranken, versnaperingen en (kleine) lunchgerechten kunt kopen. De brasserie is dagelijks geopend van 8.00 tot 20.30 uur. U kunt hier zowel pinnen als contant betalen.

Voor de lunch kunt u, van maandag tot vrijdag, gebruik maken van het uitgebreide assortiment in het restaurant, op de eerste etage boven de brasserie. De openingstijden zijn van 8.00 tot 14.00 uur. De warme keuken is open van 11.00-14.00 uur. Let op in het restaurant kunt u alleen pinnen.

Wil u ’s avonds gebruik maken van een warme maaltijd dan kan u via de patiënten terminal een warme maaltijd bestellen. De gastvrouw brengt u de maaltijd op het afgesproken tijdstip, u kunt in de brasserie een bon kopen om deze maaltijd te betalen.

De maaltijden van de patiënten gaan voor, als er veel maaltijden besteld worden kan het zijn dat de gastvrouw u verwijst naar een lounge op de verpleegafdelingen in het B-gebouw.

Is de situatie van de patiënt dermate instabiel dat wij het niet verantwoord vinden dat u als naaste de afdeling verlaat, dan bestaat de mogelijkheid tot het verstrekken van een maaltijd.

Algemene informatie

Aansprakelijkheid voor eigendommen

U bent zelf verantwoordelijk voor de eigendommen die u meeneemt naar ziekenhuis Bernhoven. Omdat een ziekenhuis voor iedereen toegankelijk is, zijn diefstal, vermissing of beschadiging van uw eigendommen niet altijd te voorkomen.

Wij raden u daarom af om veel geld, sieraden, dure kleding of andere kostbaarheden en voor u waardevolle bezittingen mee te nemen naar het ziekenhuis. Bernhoven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

Schade

Wanneer u vindt dat uw eigendommen zijn beschadigd of verdwenen door schuld of nalatigheid van ziekenhuis Bernhoven, dan kunt u het ziekenhuis hiervoor aansprakelijk stellen. Dit wil niet zeggen dat het ziekenhuis ook aansprakelijk is.

U kunt uw schade kenbaar maken door het invullen van een ‘schadeformulier’. Dit formulier is te verkrijgen via de verpleegkundige van de afdeling. Wanneer u het formulier volledig heeft ingevuld, kunt u dit afgeven bij Patiënt Service of de receptie van het ziekenhuis. Uw melding wordt in behandeling genomen door de juridisch beleidsmedewerker van het ziekenhuis.

Parkeren

U kunt in Uden betaald parkeren op het ziekenhuisterrein. Parkeren kost €1,25 per uur. Vanaf 4 uur kost parkeren €5,00. (Let op: als u met uw auto het parkeerterrein verlaat, kunt u uw kaartje niet opnieuw gebruiken).

De betaalautomaten vindt u bij de ingang van het ziekenhuis.

Komt u regelmatig naar Bernhoven dan kunt ook een parkeerabonnement kopen. Meer informatie hierover vindt u op de website.

Camerabewaking

Iedere patiëntenkamer op de IC beschikt over een bewakingscamera, deze wordt alleen ingezet voor de patiëntveiligheid. De camera wordt ingeschakeld wanneer de situatie van de patiënt vraagt om extra observatie, hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een acuut optredende verwardheid (delier).

Tijdens de verzorging en/ of behandeling wordt de camera uitgeschakeld. De beelden zijn altijd rechtstreeks en kunnen niet worden opgeslagen.

Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van de camera verzoeken wij u dit te overleggen met de verpleegkundige.

Fixatie door middel van vrijheidsbeperkende maatregelen

In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO, art. 450 en 453) staat beschreven dat als de patiënt/of zijn wettelijk vertegenwoordiger niet in staat is om toestemming te geven, er toch direct handelend opgetreden mag worden. Dit houdt in dat de verpleegkundigen en artsen in een noodsituatie alle handelingen mogen uitvoeren om de patiënt te beschermen die zijn/haar behandeling nadelig kunnen beïnvloeden. Op de ic-afdeling kan het dus voorkomen dat we genoodzaakt zijn patiënten te fixeren. Normaal gesproken zal hiervoor altijd toestemming vooraf worden gevraagd. In geval van acute situaties kan het dus echter voorkomen dat u hierover pas achteraf wordt ingelicht.

Bloemen en fruit

In verband met een verhoogd infectierisico kunnen we geen bloemen, planten en fruitschalen toestaan op de afdeling.

Gebruik radio en tv

Op de afdeling ic kunt u als patiënt kosteloos gebruik maken van de radio en televisie

Nazorg patiënten

Patiëntendagboek

Uw familielid/naaste is opgenomen op de IC en dat kan ingrijpend zijn voor hem/haar. Uit onderzoek naar patiëntervaringen is gebleken dat mensen deze periode later soms moeilijk kunnen begrijpen en verwerken. Als het ernaar uitziet dat een patiënt langere tijd op de IC zal verblijven, bieden wij als IC-team een dagboek aan om ervaringen, gebeurtenissen, informatie en andere notities op te schrijven. U kunt eventueel foto’s maken en deze toevoegen aan het dagboek. Door medewerkers van de afdeling worden geen foto’s gemaakt.

Omdat de patiënt slaap- en pijnmedicatie toegediend heeft gekregen, kan hij/zij zich later misschien weinig of niets herinneren van het verblijf op de IC. Zij kunnen een gedeelte van de tijd ‘kwijt’ zijn, dromen hebben en niet begrepen herinneringen en/of angstgevoelens hebben. U maakt als familielid/naaste de opname op de IC bewust en van dichtbij mee. U weet hoe ziek de patiënt is geweest en wat er allemaal met hem/haar gebeurd is.

Het dagboek kan de patiënt helpen om terug te kijken op de opname op de IC. Het kan helpen het verblijf op de IC en de gevolgen hiervan te verwerken. U mag zelf uiteraard ook altijd vragen om een dagboek. Het dagboek is uw eigendom.

Step down unit (SDU)

Uit gesprekken met patiënten en familie is naar voren gekomen dat de overgang van Intensive Care naar een verpleegafdeling voor sommige patiënten te groot is. In ziekenhuis Bernhoven is daarom een Step Down Unit aanwezig. Deze Step Down Unit bestaat uit twee bedden en bevindt zich tussen de Stroke Care Unit en Intensive Care/Hartbewaking in. Wanneer een patiënt klaar is om de Intensive Care te verlaten kan het zijn dat de intensivist besluit om de patiënt nog een paar dagen op de Step Down Unit te laten verblijven. Deze kamers hebben dezelfde inrichting als een kamer op de verpleegafdeling.

Het doel van de Step Down Unit is om patiënten beter voor te bereiden op de verpleegafdeling. De nadruk ligt op het mobiliseren. Daarnaast begeleidt de verpleegkundige de patiënt en familie in het afbouwen van de intensieve zorg.

Verschil tussen IC en SDU

Op de Step Down Unit is de apparatuur verminderd. Er is geen bewakingsmonitor, geen beademingsapparatuur en de infuus- en spuitenpompen zijn beperkt. Het controleren van allerlei zaken zoals o.a. meting van de bloeddruk, zuurstofvoorziening en bloedafname vindt minder vaak plaats, hier gaat het net zo als op een gewone afdeling. Op de Step Down Unit blijft de intensivist hoofdbehandelaar. De intensivist loopt wel samen visite met de specialist die op de verpleegafdeling de behandeling gaat overnemen.

De Step Down bedden bevinden zich aan de andere zijde van de Intensive Care afdeling op de kamers 15 en 16. Zo kunnen patiënten en familie wennen aan het feit dat het team van de Intensive Care minder op de voorgrond aanwezig is.

Van SDU naar verpleegafdeling

Hoe lang een patiënt op de Step Down Unit blijft wordt per patiënt bekeken. Over het algemeen duurt het verblijf 1-3 dagen. De patiënt op de SDU is altijd klaar met zijn of haar ic-behandeling en mag in principe naar de ‘gewone’ afdeling worden ontslagen.

Soms kan het gebeuren dat patiënten die op de SDU verblijven eerder dan afgesproken was, naar de verpleegafdeling worden overgeplaatst. Bijvoorbeeld als er veel patiënten op de IC-afdeling liggen. Het IC-team streeft er hoe dan ook naar om patiënt en familie zo snel mogelijk in te lichten over de overplaatsing. Ook de afdeling waar de patiënt naar toe gaat wordt op tijd ingelicht. Soms komt een verpleegkundige van die afdeling al naar de IC om met de patiënt kennis te maken en te zorgen dat de overdracht goed verloopt.

Van IC naar verpleegafdeling

Als een patiënt van de Intensive Care wordt overgeplaatst naar de verpleegafdeling volgt er soms nog een bezoek van de Intensive Care verpleegkundige. Deze komt kijken hoe het gaat, of er nog vragen zijn en zo nodig wordt in samenspraak met de verpleegkundige op de verpleegafdeling ondersteuning geboden.

De IC nazorg polikliniek

Uit onderzoek blijkt dat een Intensive Care opname zo ingrijpend kan zijn, dat het op langere termijn nog steeds klachten kan geven. Dit kan zowel psychisch als lichamelijk zijn. Dit geldt niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor diens naasten. Zij hebben veelal te maken met grote onzekerheden en angst.

Een bezoek aan de nazorgpoli kan u helpen bij het verwerken van eventuele problemen die zijn voortgekomen uit de Intensive Care opname. Daarom bieden wij u en uw familie de gelegenheid om nog eens na te praten over uw verblijf op de Intensive Care afdeling.

Patiënten die langer dan drie dagen op de Intensive Care verbleven, krijgen ongeveer twee maanden na ontslag uit het ziekenhuis een uitnodiging voor onze nazorgpoli. Als u niet tot deze doelgroep hoort, maar wel behoefte heeft aan een bezoek aan de nazorgpoli, dan kunt u dit aangeven. Op de nazorgpoli heeft u samen met een van uw naasten een gesprek met een Intensive Care-verpleegkundige en een intensivist. Ook kunt um samen met een Intensive Care-verpleegkundige de Intensive Care te bezoeken, zodat u kunt zien waar u gelegen heeft.

Vragen, opmerkingen, klachten

Wij streven ernaar dat de patiënt en zijn naasten tevreden zijn over de zorg en behandeling tijdens het verblijf op de IC.

Eventuele suggesties voor verbetering horen wij graag van u. Hiervoor kunt u terecht bij de verpleegkundige, afdelingshoofd of uw behandelend arts. Wij doen ons best om het u in alle opzichten naar de zin te maken, bent u onverhoopt ontevreden over ons en u komt er niet uit met de mensen op de afdeling dan kent Bernhoven een klachtenregeling. Maar we streven er naar dat die regeling niet nodig is. In het kader van kwaliteitsbewaking worden er in ons ziekenhuis data van patiënten verzameld en doorgestuurd naar een landelijke database. Bij het doorsturen van deze data zijn persoonlijke gegevens niet meer traceerbaar.