Spring naar de content

Poliklinische ingrepen

Binnenkort wordt bij u een kleine poliklinische ingreep verricht. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond zo'n ingreep.

De ingreep wordt uitgevoerd op het ambulant centrum / route 140.

Voorbereidingen.

  • Het is belangrijk dat het gebied of lichaamsdeel, waar de ingreep moet plaatsvinden, thuis goed gewassen wordt. Nagels moeten kort, schoon en zonder nagellak zijn. Zonodig ringen, horloge etc. afdoen.
  • Omdat na een ingreep een verband kan worden aangelegd, is het verstandig gemakkelijke kleding te dragen. Bijvoorbeeld kleding met wijde mouwen en/of pijpen, die ruimte laten voor een verband.
  • Wij adviseren u om een begeleider mee te brengen, u mag na de ingreep niet alleen naar huis rijden. Uw begeleider mag niet mee naar binnen in de operatiekamer.
  • Als u medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld antistollingstabletten) of ergens overgevoelig voor bent (bijvoorbeeld pleisters, jodium etc.), is het belangrijk dit aan de arts of doktersassistente te melden.

Denk aan uw Actueel Medicijn Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht(AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar een apotheek. U krijgt dan uw nieuwe medicijnen mee.

Als u ziek of verhinderd bent

Wanneer u de gemaakte afspraak voor de poliklinische ingreep niet kunt nakomen, wilt u dit dan zo ruim mogelijk van tevoren  telefonisch (0413 - 40 19 59) doorgeven?

De ingreep

Hoe de ingreep precies zal worden uitgevoerd is afhankelijk van wat er bij u gedaan moet worden. De huisarts of chirurg heeft dit met u vóór de ingreep besproken. De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Eerst zal de huid dan worden ontsmet.
De arts gebruikt hier een ontsmettingsmiddel voor. Daarna zal de plaats waar de ingreep wordt verricht met een steriele doek worden afgedekt.

De ingreep duurt ongeveer 15 tot 30 minuten.

Na de ingreep

De wond wordt na de ingreep gehecht. De chirurg zal samen met uw bespreken of de hechtingen bij de huisarts verwijderd mogen worden, of op de polikliniek. Indien nodig krijgt u hiervoor een afspraak.

Nazorg

Wij adviseren u om een begeleider mee te brengen, u mag na  de ingreep niet alleen naar huis rijden. Een eventueel drukverband 1 à 2 dagen laten zitten. De wond mag na 24 uur onder de douche nat worden, maar niet langdurig `weken' zoals afwassen, zwemmen of in bad liggen. Zonodig de wond weer bedekken met een pleister.

Sommige ingrepen veroorzaken na de operatie enige napijn. Vraag aan uw behandelend arts of u pijnstillers mag gebruiken.

Werkhervatting

Wat de gevolgen van uw aandoening en/of de behandeling voor uw werk zijn, kunt u met uw specialist overleggen. De specialist kan uw bedrijfsarts informeren over de ingreep. Om uw privacy te beschermen is uw toestemming nodig voor overleg tussen uw specialist en uw bedrijfsarts. De bedrijfsarts is degene die u begeleidt bij de terugkeer naar uw werk. Daarom is het belangrijk dat uw bedrijfsarts op de hoogte is van uw aandoening of behandeling. Het is goed om de bedrijfsarts al vóór de operatie, of in ieder geval zo snel mogelijk daarna te informeren. Dat maakt het gemakkelijker om tot goede afspraken met uw bedrijfsarts te komen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, aarzel dan niet contact op te nemen met de polikliniek chirurgie. Wij zijn maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur.

Belangrijk

  • Wilt u zich op de afgesproken tijd melden bij het ambulant centrum, route 140
  • Wij vragen u uw patiëntenpas mee te nemen.
  • Bij onverwachte problemen na de ingreep kunt u naar de polikliniek chirurgie van het ziekenhuis bellen.

Polikliniek chirurgie route 041: 0413 - 40 19 59 (tijdens kantooruren)

Spoedeisende hulp route 070 : 0413 - 40 10 00 (buiten kantooruren)

Mocht het onverhoopt nodig zijn dat u naar de spoedeisende hulp van Bernhoven komt? Volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost'.