Spring naar de content

Plakproeven (dermatologie)

U komt binnenkort naar de polikliniek dermatologie van Bernhoven  voor een allergie test door middel van plakproeven. Deze test wordt in opdracht van de dermatologen gedaan om er achter te komen of u voor bepaalde stoffen allergisch bent.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek vindt plaats tijdens drie bezoeken aan de polikliniek voor

  • 1. het opplakken van de testreeks,
  • 2. twee dagen later het afhalen van de testreeks en de dag daarna 
  • 3. het aflezen van de test. 

Het eerste bezoek (het opplakken van de plakproef)

De assistente plakt op het bovenste deel van de rug een aantal pleisters met daarin de testmaterialen. Dit zijn een dertigtal stofjes, met daarin de meest voorkomende materialen die een allergie kunnen opwekken. Het kan zijn dat u door de dermatoloog gevraagd is eigen producten mee te nemen. Deze kunnen dan aanvullend worden getest. De testpleisters worden afgedekt met een andere hypoallergene pleister dit om ervoor te zorgen dat alles goed op z`n plaats blijft zitten. De pleisters moeten 48 uur blijven zitten en worden verwijderd tijdens het tweede bezoek.

Belangrijk! Tijdens de gehele test periode mag u niet douchen, baden of sporten.
 
De pleisters moeten gedurende twee dagen stevig blijven zitten om de test goed te kunnen laten verlopen. Aan de hand van de reactie van de huid op de in de pleisters aanwezige stoffen, kan worden bepaald of er een allergie voor één of meer van deze stoffen bestaat.

Het tweede bezoek (het er afhalen van de plakproef)

Bij het tweede bezoek worden de pleisters van de rug verwijderd, de assistente kan dan zien of er al een reactie van de huid op een bepaalde stof te zien is.
De assistente zal aangeven of er een reactie van de huid is opgetreden maar nog niet voor welke stof. Dit is namelijk pas bij het derde bezoek met zekerheid te bepalen. De assistente markeert de testplaatsen waar de stofjes gezeten hebben met een doorzichtige vloeistof hierdoor kunnen wij de volgende dag nog steeds zien waar de stofjes gezeten hebben dit door middel van een speciale lamp. De vloeistof geeft niet af.
Belangrijk als de plakproef verwijderd is mag u nog steeds niet douchen.

Het derde bezoek (het aflezen van de plakproef)

U wordt nu weer door uw behandelend dermatoloog gezien. Tijdens dit bezoek wordt de uitslag van het onderzoek met uw besproken. Pas na deze controle mag u weer douchen, baden, sporten en zwaar lichamelijk werk verrichten.

Medicijnen

Sommige medicijnen kunnen de resultaten van deze test beïnvloeden. Uw dermatoloog zal met u vaststellen of dit bij u het geval is en zonodig een aanpassing hierop te doen.
Ook mogen in de week voorafgaand aan het onderzoek geen hormoonzalven of protopic zalf gesmeerd worden op de rug. Op de rest van het lichaam mag wel gewoon gesmeerd worden.

Attentie!

  • U mag gedurende de gehele test periode niet douchen of baden!
    Dit mag pas weer nadat u bij de behandelend dermatoloog bent geweest voor de uitslag. De rug moet droog blijven, dit betekent dat u ook overmatig transpireren moet vermijden (sporten of zware arbeid). Door rekken en strekken van het lichaam kunnen de pleisters los laten wees hier dus voorzichtig mee.
  • Gebruik enkele dagen voor de test geen crème, zalf of bodylotion hoog op de rug, zodat de pleisters goed blijven plakken.
  • Mocht u op de testplaatsen jeuk hebben, probeer dan niet te krabben of te wrijven, hier door kunnen de teststoffen door elkaar lopen en dit kan de plakproef ongunstig beïnvloeden. Bij ondraaglijke jeuk kunt u eventueel contact opnemen met de polikliniek dermatologie.

Wat te doen bij ziekte of verhindering?

Als u door ziekte of om een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek dermatologie. In uw plaats kan een andere patiënt geholpen worden. Als u wilt, kan er meteen een nieuwe afspraak gemaakt worden.
 
Soms kan een allergische reactie wat later opkomen. In de week na de test kan er dan een eczeemplekje ontstaan op de plek waar de allergietest op de huid heeft gezeten. U moet dan contact met de poli dermatologie opnemen om dit te laten beoordelen.

Vragen

Heeft u nog vragen na het lezen van deze informatie, neemt u dan gerust contact op met de polikliniek dermatologie:

Polikliniek dermatologie: 0413 - 40 19 29 / Route 020