Spring naar de content

PUVA lichttherapie - oraal

U start binnenkort met orale PUVA-therapie.

Dit bestaat uit een combinatie van de huid lichtgevoelig maken met behulp van psoralenen (tabletten) die uw arts u voorgeschreven heeft, en UV-A belichting.

UV-licht

Het is bekend dat zonlicht een gunstig effect heeft op sommige huidziekten. Dit effect ontstaat voornamelijk door een bepaald deel van het zonlicht, het UV-licht.
Dit UV-licht is onderverdeeld in drie soorten:
UV-A, UV-B en UV-C.  UV-C is gevaarlijk en komt op aarde vrijwel niet voor.
UV-A licht wordt ook gebruikt bij zonnebanken.
UV-A en UV-B licht worden gebruikt bij lichttherapie. UV-C licht niet.

Het is belangrijk te weten dat lichttherapie iets heel anders is dan radiotherapie (bestraling). Het heeft niets met elkaar te maken.

PUVA

De stralen van UV-A licht hebben bij de meeste ziektebeelden weinig of geen effect. Bij de behandeling met UV-A licht wordt daarom gebruik gemaakt van medicijnen die de huid gevoeliger maken voor dit licht.
Deze medicijnen staan bekend onder de verzamelnaam psoralenen, vandaar dat de therapie PUVA wordt genoemd, psoralenen en UV-A.

Geroxaleen

De dermatoloog schrijft bij een PUVA-behandeling Geroxaleen capsules voor. Dit is een psoraleen.

Bij de behandeling zijn de volgende aanwijzingen van belang:

 • neem de voorgeschreven hoeveelheid Geroxaleen capsules 1 uur vóór de behandeling in. Dit kan het beste met thee, melk en brood. U moet de capsules niet op een nuchtere maag innemen.
 • nadat u de capsules heeft ingenomen zijn uw ogen gevoeliger voor licht. Daarom moet u op de dag van de behandeling ook binnenshuis en in de winter, een zonnebril dragen om schade aan uw ogen te voorkomen.
 • tijdens de PUVAbehandeling worden uw ogen ook beschermd met een brilletje.
 • vermijd zonlicht zoveel mogelijk, ook achter vensterglas.
 • Geroxaleen capsules moet u niet combineren met alcohol, dit kan de lever beschadigen. Het is beter dat u geen alcohol gebruikt op de dag vóór en de dag van behandeling. Beperk verder tijdens de gehele behandelingsperiode het gebruik van alcohol.
 • Daarnaast  kunnen Geroxaleen capsules niet altijd gecombineerd worden met andere medicijnen. Gebruik alleen de door de arts voorgeschreven zalven en medicijnen. Stel de arts altijd op de hoogte van alle andere medicijnen die u gebruikt en meldt eventuele wijzigingen.
 • Als u griep of koorts heeft, neem dan contact op met de poli-assistente tel. 0413 - 40 19 29. In dat geval wordt u niet belicht en dient u geen Geroxaleen capsules in te nemen.

De behandeling

 • Vóór de behandeling mag u de huid niet invetten.
 • Tijdens de belichting staat u in een cabine met UV-lampen. U wordt 2-3x per week belicht. De belichtingstijd kan variëren van enkele seconden tot maximaal dertig minuten.
 • Als er in het gelaat geen huidafwijkingen zijn, wordt dit zonodig met een handdoek afgedekt.
 • Mannen dragen een onderbroek (altijd hetzelfde model) die de geslachtsdelen beschermt.
 • Tijdens de PUVA belichting draagt u een door de polikliniek beschikbaar gesteld brilletje en dient u uw ogen te sluiten.
 • Tijdens de PUVA behandeling mag u niet zonnebaden of gebruik maken van de zonnebank, hoogtezon of solarium. Dit kan een ernstige verstoring van het behandelingsschema geven.
 • De belichtingen vinden 2-3x per week plaats en de totale kuur duurt gemiddeld 2 maanden. De belichtingsduur wordt per sessie langzaam verhoogd.
 • Op de dag van de PUVA behandeling moet u blootstelling van de huid aan zonlicht, ook als het bewolkt is, vermijden.
 • Vensterglas biedt geen bescherming tegen UV-A licht van de zon. Daarom is het belangrijk dat u ook in de auto uw huid beschermt tegen zonlicht.
 • Alvorens de behandeling te starten, wordt bloedonderzoek gedaan.

Zwangerschap

Tijdens de behandeling met PUVA mogen vrouwen niet zwanger worden en mannen geen kinderen verwekken. Tot drie maanden na de belichting dient u anticonceptie te gebruiken.

Bijwerkingen

Het is bekend dat langdurige blootstelling aan UV-A licht een versnelde huidveroudering en huidkanker kan veroorzaken. Ook bij langdurige lichttherapie is dat mogelijk.

De Geroxaleen tabletten kunnen misselijkheid veroorzaken. Dit is te voorkomen door de tabletten niet op de nuchtere maag in te nemen of door ze in twee porties in te nemen met een pauze van 15 minuten.

Ook kunnen door de belichting jeuk en roodheid ontstaan.
Heeft u ernstige jeuk of is de huid verbrand met roodheid en blaren, dan is het belangrijk de assistente te waarschuwen.

Afspraken

Na een serie behandelingen vindt er controle plaats door de dermatoloog. Dan wordt ook beslist of u nog doorgaat met de therapie of dat deze wordt stopgezet.
Mocht u een afspraak niet kunnen nakomen, bel dan tijdig de poli dermatologie:  0413 - 40 19 29.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan tijdens kantooruren contact op met de polikliniek dermatologie (route 020): 0413 - 40 19 29.