Spring naar de content

Bloeddrukmeting (weekbloeddrukmeting)

Algemeen

In overleg met de behandelend specialist is afgesproken dat u een weekbloeddrukmeter mee naar huis krijgt. Bij dit onderzoek gaat u gedurende één week op twee momenten per dag zelf uw bloeddruk meten.

Waarom een weekbloeddrukmeting

Dit onderzoek geeft informatie over uw bloeddruk gedurende één week in uw thuissituatie op rustmomenten.

Onderzoek

Voor het onderzoek zijn geen bijzondere voorbereidingen nodig.

Waar moet u zijn?

  • Voor locatie Uden meldt u zich aan de balie van poli cardiologie, route 120, op het afgesproken tijdstip. Na het aanmelden neemt u plaats in de wachtruimte van de afdeling centraal functieonderzoek, route 110.
  • Voor locatie Oss meldt u zich bij de patiëntenregistratie. Na het aanmelden neemt u plaats in wachtruimte 4.

Instructie

Een medewerker roept u op en geeft u uitleg hoe u ’s morgens en ‘s avonds zelf gedurende één week uw bloeddruk gaat opmeten.

Inleveren apparaat

U levert de bloeddrukmeter op het afgesproken tijdstip weer in bij de poli interne, route 120 (locatie Uden) of bij de patiëntenregistratie (locatie Oss).

Uitslag

De resultaten van het onderzoek krijgt u van de behandelend specialist tijdens uw vervolgafspraak.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust aan een medewerker van de polikliniek interne geneeskunde.

Polikliniek interne geneeskunde

  • Telefoonnummer: 0413 - 40 19 41