Spring naar de content

Cristabiopsie (Botboring)

Wat is een Cristabiopsie?

Cristabiopsie is de medische naam voor een botboring. Het onderzoek bestaat uit het wegnemen van beenmerg en een stukje bot uit het bekken of heupbot. Vanuit het verkregen beenmerg en/of stukje bot krijgt uw behandelend arts informatie die hij of zij nodig heeft voor uw verdere behandeling.

Hoe bereidt u zich voor?

Voorafgaand aan het onderzoek mag u gewoon eten en drinken, tenzij de arts anders met u heeft afgesproken.

Medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen als acenocoumarol (Sintrom) of fenprocoumon (Marcoumar), dan kan de arts beslissen dat u hiermee enkele dagen voor het onderzoek moet stoppen:
Stoppen met de bloedverdunnende medicijnen op:
________________________________________________(datum)
Voor het opnieuw instellen van de bloedverdunnende medicijnen dient u een vervroegde afspraak te maken met de trombosedienst.

Denk aan uw Actueel Medicijn Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Bij ieder bezoek aan het ziekenhuis is een nieuw AMO nodig, ook als u nog maar kort geleden al in het ziekenhuis was. Want ook in korte tijd kan er toch iets in uw medicatie zijn veranderd. Zeker wanneer u met meerdere behandelaars te maken heeft. Het AMO is belangrijk voor uw veiligheid. Bijvoorbeeld om dubbelmedicatie te voorkomen. In sommige gevallen mogen medicijnen niet met elkaar worden gecombineerd. Het is belangrijk dat de arts een actueel overzicht heeft van de medicijnen die u gebruikt. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat uw arts in het ziekenhuis niet naar uw AMO vraagt. Bijvoorbeeld omdat de medicatie niet veranderd. Maar dat weet u niet van tevoren. Daarom is een AMO bij ieder bezoek aan het ziekenhuis belangrijk. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar uw apotheek.

Voor uw apotheek is het ook belangrijk te weten welke medicatie gewijzigd is, ook wanneer de medicatie gestopt is.

Niet vergeten

Zorg er altijd voor dat u een patiëntenpas bij u heeft!

Melden

Een kwartier vóór het afgesproken tijdstip meldt u zich op het Ambulant Centrum, route 140. Hierna haalt een medewerker van het laboratorium of de endoscopie-afdeling u op uit de wachtkamer. Afhankelijk van de tijd van uw afspraak starten we of eerst met het afnemen van bloed of eerst met de punctie.

Onderzoek

Voor het onderzoek wordt u verzocht om uw heupstreek vrij te maken van kleding en op uw linkerzij en met opgetrokken knieën plaats te nemen op de onderzoekstafel. Vervolgens krijgt u een plaatselijke verdoving en maakt de arts een klein sneetje in de huid.

Daarna wordt met een speciaal boortje beenmerg uit uw heup opgezogen. Ondanks de verdoving is dit onderzoek niet helemaal pijnloos en voelt u even een heftige, korte pijnsensatie.

Aansluitend neemt de arts met behulp van het boortje een stukje bot weg. Dit gebeurt met een draaiende (borende) beweging en kan een drukkend gevoel geven.

Op het sneetje zal de assistente een pleister en een drukverbandje aanleggen.

Hoe lang duurt dit onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 10-15 minuten.

Na het onderzoek

Als het wondje niet meer bloedt, mag u naar huis en kunt u uw normale activiteiten weer oppakken. U moet gedurende de dag nog wel af en toe het verband controleren om te zien of de wond niet alsnog gaat nabloeden. De kans hierop is overigens heel klein. 's Avonds mag u dit drukverband verwijderen. De volgende dag mag u ook de pleister verwijderen. Het is mogelijk dat u nog wel een paar dagen een beurs gevoel houdt op de plaats waar de punctie heeft plaatsgevonden.

Uitslag

De uitslag krijgt u  van uw behandelend internist op de polikliniek te horen na 1 á 2 weken.

Zijn er risico's van het onderzoek bij dit onderzoek?

Nabloeding

Soms kan het wondje na gaan bloeden. Dat wil zeggen dat er bloed druppelt uit het verband. De bloeding kan meestal eenvoudig gestopt worden door met de duim ongeveer drie minuten stevig op het verband/wondje te drukken. Daarna kan het opnieuw verbonden worden.

U moet contact opnemen bij toenemende zwelling, bloeding of heftige pijn, dit komt zeer zelden voor. U kunt hiervoor contact opnemen met de scopiekamer. Deze is op werkdagen bereikbaar van 8.30-17.00 uur op telefoonnummer: 0413 - 40 23 25

Buiten kantooruren belt u naar de Spoedeisende Hulp Telefoonnummer: 0413 - 40 10 00. 
Moet u onverhoopt naar de spoedeisende hulp van Bernhoven? Volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost Bernhoven'.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan de arts of de verpleegkundige. Ook kunt u bellen met de endoscopie afdeling.

  • Telefoonnummer: 0413 - 40 23 25