Spring naar de content

Infuus bij bloedarmoede (Venofer-infuus)

Inleiding

Bij u is vastgesteld dat u bloedarmoede heeft. In medische termen wordt dit anemie genoemd. Bloedarmoede betekent dat u een ijzertekort heeft in uw bloed. U merkt bloedarmoede met name doordat u zich moe voelt.
Uw arts heeft met u afgesproken dat uw tekort aan ijzer moet worden behandeld door middel van een infuus waarmee het ijzertekort wordt aangevuld, het venofer-infuus. Deze folder informeert u over de gang van zaken rond het toedienen van dit infuus.

Venofer-infuus

Het venoferinfuus is een infuus waarbij uw ijzertekort via een infuus in uw ader weer wordt aangevuld.

Het infuus wordt toegediend op de afdeling dagbehandeling. U heeft via de polikliniek een afspraak ontvangen. U meldt zich op de afgesproken tijd op het ambulant centrum/dagbehandeling, route 140.
Vergeet niet uw ponskaartje mee te nemen.

Duur behandeling

Het toedienen van het infuus duurt in totaal ongeveer twee uur.
U hoeft niet in bed te liggen.

Als de behandeling klaar is, kunt u zelf weer naar huis.

Uw behandelend arts heeft met u afgesproken hoe vaak u een ijzerinfuus moet krijgen.
Dat kan variëren van één tot meerdere keren per week en in de regel duurt de behandeling in totaal vier weken.

Als de behandeling klaar is, maakt de verpleegkundige van de dagbehandeling met u een afspraak voor controle van uw bloed.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen van dit infuus kunnen zij

  • roodheid van de huid
  • misselijkheid
  • metaalsmaak
  • hoofdpijn

Vragen

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, stel deze dan gerust aan de verpleegkundige op de afdeling dagbehandeling of aan uw behandelend arts.