Spring naar de content

Alcoholvergiftiging (alcoholintoxicatie) bij kinderen

Informatie voor ouders na een bezoek aan de SEH van hun kind vanwege alcoholintoxicatie (comazuipen).

Uw zoon of dochter is met een alcoholvergiftiging, ook wel alcoholintoxicatie genoemd, in het ziekenhuis geweest. Dit kan zowel voor u als voor uw kind een schokkende ervaring zijn. In deze folder gaan we in op wat dit voor u en uw kind betekent. Ook informeren wij u waaruit het nazorgtraject bestaat en tenslotte worden de gevolgen van drinken op jonge leeftijd beschreven.

Gevolgen van alcoholvergiftiging

Kinderen die een alcoholvergiftiging hebben, kunnen last hebben van onderkoeling, een shock of black-out of ander opgelopen letsel. Ze kunnen zich naderhand vaak niets meer van het incident herinneren. In het ziekenhuis worden de ‘vitale functies’, zoals ademhaling, temperatuur en de bloeddruk van uw kind in de gaten gehouden. Zo nodig ondersteunen we die vitale functies. Soms is het zelfs nodig dat dit op een afdeling Intensive Care gebeurt.

Uw kind krijgt via een infuus vocht en suiker (glucose) ter behandeling/voorkoming van uitdroging en lage bloedglucoses.

Gevolgen op lange termijn 

Er kunnen echter ook gevolgen op langere termijn optreden. Alcohol is in principe een giftige stof. Dat is voor volwassenen, maar in nog sterkere mate zeker voor jongeren, het geval. De ontwikkeling van het brein is in de puberteit en zelfs tot de leeftijd van 24 jaar volop in ontwikkeling. Alcohol verstoort die ontwikkeling en dat kan leiden tot minder goede school-, studie- en werkprestaties. Na een avond drinken functioneert het geheugen slechter en concentreren wordt moeilijker. Na een weekend stevig drinken is er zeker twee dagen hersteltijd nodig. Onder invloed van alcohol durven jongeren meer en doen ze eerder dingen die zij zonder alcohol niet zullen doen, bijvoorbeeld ongewenste of onveilige seks. Onder invloed van alcohol is er een vermindering van het reactievermogen en dus een verhoogde kans om bij ongelukken betrokken te raken.

Hoe ziet een opname in het ziekenhuis er uit?

Na opvang en stabilisatie op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) nemen we uw kind, afhankelijk van de leeftijd en de alcoholwaarde in het bloed, op op de Kinder- en jongerenafdeling. Onze ervaring leert dat als jongeren buiten bewustzijn zijn, ze vaak in hun braaksel liggen en met regelmaat in hun broek plassen. Soms kunnen ze zelfs heel agressief reageren. De volgende ochtend, als ze weer wakker zijn, weten ze niets meer van deze periode. Ons advies is met uw mobiele telefoon een filmpje of foto’s te maken en deze de volgende ochtend aan uw kind te laten zien. Beelden zeggen vaak meer dan woorden. Onze ervaring is dat jongeren heel erg schrikken van de beelden.
De ochtend na opname komt de kinderarts langs. Als er geen medische redenen meer zijn om langer in het ziekenhuis te blijven, vindt er met u en uw kind een ontslaggesprek plaats. We vragen uw kind – anoniem - een formulier in te vullen ten behoeve van landelijk onderzoek.

Nazorgtraject

Bij ontslag melden wij, uiteraard in overleg met u als ouder, uw kind aan bij Kentra. Kentra is een organisatie in de regio die hulp verleent aan jongeren en jong volwassenen die een probleem hebben met het gebruik van genotmiddelen. (www.kentra24.nl)

Binnen drie werkdagen wordt er met u, vanuit Kentra, contact opgenomen om een afspraak te plannen. We gaan er vanuit dat u en uw kind aanwezig zullen zijn; liefst zelfs beide ouders als dat mogelijk is. Tijdens dit gesprek wordt inzicht gegeven aan jongeren en ouders over alcoholgebruik. Ook wordt gesproken over de communicatie over alcoholgebruik met het bevorderen van een ondersteunende rol van ouders. Het is een informerend gesprek op een locatie dichtbij huis.

In de tussentijd is het ziekenhuisbezoek een goede aanleiding om met uw kind in gesprek te gaan over alcohol. Heeft u regels thuis? Hoe zit het met uw eigen alcoholgebruik? Ouders hebben een voorbeeldfunctie. Weet u wat en hoeveel uw kind drinkt? Deze onderwerpen bespreken we ook tijdens deze afspraak en het doel er van is om u goed te informeren over alcoholgebruik bij jongeren en u alcohol-opvoedregels te geven. We adviseren u het drinken van alcohol onder de 18 jaar te verbieden.
Onderzoek toont aan dat wanneer ouders dit doen, de kans op buitensporige alcoholinname kleiner is dan wanneer ouders kinderen onder de 18 jaar af en toe toestaan alcohol te drinken.

Als u overweegt om toe te staan dat uw kind boven de 18 jaar af en toe een glas alcohol nuttigt, bedenk hierbij dan dat de hersenen van kinderen tot 24 jaar in ontwikkeling zijn. Het regelmatig drinken van alcohol heeft hierop een negatieve invloed. Zeker als er meer dan vijf glazen per gelegenheid worden gedronken. Dit noemen we ‘binge drinking’. Maar ook het regelmatig drinken van kleine hoeveelheden op jonge leeftijd kan hersenbeschadiging opleveren. Het is belangrijk dat u als ouder het goede voorbeeld geeft en duidelijke afspraken maakt met uw kind. Verbind consequenties aan het overtreden van ‘uw regels’. Wees duidelijk en consequent, daar is uw kind het meest bij gebaat.

Praat over de gevaren

Het drinken van alcohol op jonge leeftijd brengt meer gevaren met zich mee dan de meeste jongeren en ouders weten. Het is belangrijk het volgende met uw kind te bespreken.

Alcohol is extra ongezond voor jongeren

De hersenen ontwikkelen zich tot gemiddeld het 24ste jaar. Alcohol verstoort die ontwikkeling en dat kan van invloed zijn op het karakter en het gedrag van uw kind. Bij jongeren die regelmatig drinken is de kans op alcoholverslaving op latere leeftijd groter.

Minder goede school-, studie- en werkprestaties

Na een avond drinken functioneert het geheugen slechter. Concentreren wordt daardoor moeilijker. Bij jongeren kost het afbreken van alcohol meer tijd dan bij een volwassene. Na een avond veel drinken, ben je de volgende ochtend nog steeds onder invloed. Jongeren hebben net als volwassenen na een weekend stevig drinken zeker twee dagen nodig voor herstel.

Meer kans op onveilig vrijen

Onder invloed van alcohol durven jongeren meer en doen ze eerder dingen die ze zonder alcohol niet zouden doen. Zo vrijen jongeren vaker onveilig als ze gedronken hebben. De helft van de jongeren twijfelt of het wel zou lukken om onder invloed van alcohol een condoom te gebruiken.

Toename van ongelukken en agressie

Naast controlevermindering neemt ook het reactievermogen af. De kans op ongelukken is hierdoor groter. Uit onderzoek blijkt ook dat jongeren die drinken tijdens het uitgaan vaker slachtoffer of dader zijn van agressief gedrag.

Vaak voorkomend; een black-out

Een black-out kan ontstaan wanneer veel alcohol in korte tijd wordt gedronken. Op het moment van drinken lijkt er niets aan de hand maar de volgende ochtend blijkt de herinnering uit het geheugen verdwenen te zijn. Een regelmatige black-out kan blijvende schade veroorzaken aan de hersenen.

Toename van kans op alcoholvergiftiging

Jongeren drinken tijdens het uitgaan vaak veel in korte tijd. De kans op een alcoholvergiftiging neemt hierdoor toe. Bij een alcoholvergiftiging raakt het zenuwstelsel verdoofd en treedt er bewusteloosheid op. Bij een zeer zware alcoholvergiftiging kan dit leiden tot een coma met zelfs de dood tot gevolg.

Meer weten?

Meer informatie over alcoholmisbruik onder jongeren vindt u op de volgende websites:

en in de boeken:

  • Onze kinderen en alcohol, Nico van der Lely en Mirelle de Visser en Joke Ligterink
  • De alcoholvrije puber een praktische gids, Nico van der Lely en Mirelle de Visser